Actueel en blog

Samen diabetes type 2 aanpakken: Programma 2diabeat van start

Samen diabetes type 2 aanpakken: Programma 2diabeat van start

In oktober 2019 is het landelijk programma 2diabeat gestart. Het programma komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord en is gericht op het realiseren van een trendbreuk in de toename van diabetes type 2 in Nederland door de inzet van leefstijlinterventies. De...

Inspiratiebijeenkomst “Positive Health in een Gezonde Leefomgeving”

Inspiratiebijeenkomst “Positive Health in een Gezonde Leefomgeving”

Tot 2040 neemt het inwoneraantal binnen de provincie Utrecht toe met ruim 165.000 mensen. Hoe zorgen we ervoor dat dorpen en steden fijne en gezonde plekken blijven? Om te wonen, werken, verblijven en in te recreëren. Op woensdag 27 november 2019 organiseerde BeBright...

Scriptieonderzoek: Succesfactoren voor uitkomstgerichte bekostiging

Scriptieonderzoek: Succesfactoren voor uitkomstgerichte bekostiging

Het toekomstbestendig inrichten van de curatieve zorg vraagt om ontvlechting naar acute, chronische, electieve en hoog complexe zorg. Deze ontvlechting biedt kansen om de zorg anders te organiseren en financieren. Saskia van Miert heeft tijdens haar stage bij BeBright...

Bart-Jan van Hasselt versterkt team BeBright

Bart-Jan van Hasselt versterkt team BeBright

Het BeBright team is sinds september versterkt met senior-adviseur Bart-Jan van Hasselt. Hiervoor werkte hij als strategieconsultant bij Monitor, A.T. Kearney en Vintura. Bart-Jan is programmaleider van 2Diabeat en zal zich daarnaast richten op onderwerpen rondom...

Zorg Enablers – Workshop Verzorgingstehuis van de Toekomst

Zorg Enablers – Workshop Verzorgingstehuis van de Toekomst

In Zorg Enablers geven wij jaarlijks een overzicht van technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg die bijdragen aan het versterken van het innovatievermogen van onze zorgprofessionals en -organisaties. Begin oktober verzorgden wij op het Games for Health...