Actueel en blog

Virtual care: Think big, start small, move fast in vier stappen

Randall Moore, voormalig CEO van Mercy, sprak tijdens ons Zorgtransformatie congres zeer inspirerend over de transformatie van Mercy tot het eerste virtuele ziekenhuis in de wereld. In Nederland zien we dat steeds meer ziekenhuizen de ambitie hebben om de beweging te...

SET regeling: maak werk van de stimuleringsregeling eHealth thuis

De focus op de kwaliteit van leven, de alsmaar stijgende kosten van de zorg en de nijpende situatie op de arbeidsmarkt maken eHealth toepassingen thuis tot een “no-brainer”. De SET-regeling wil de toepassing van eHealth in de thuissituatie stimuleren en opschalen,...

Vijf succesfactoren voor her-verbinden regionaal voedselsysteem

Regionale Voedselsystemen kunnen positief bijdragen aan alle vraagstukken die spelen rondom voedsel. Denk daarbij aan vraagstukken rondom voedselzekerheid, veiligheid, betaalbaarheid, en impact van huidige productiemethoden op gezondheid, milieu en landschap. BeBright...

Hoe zorg je dat innovaties écht werken in zorg en ondersteuning?

BeBright en Paul Bromberg hebben een methode ontwikkeld om innovatieve oplossingen te vinden voor de concrete problemen die spelen in het sociaal domein. Dit alles in nauw samenspel tussen gemeenten, het zorg- en ondersteuningsveld en het bedrijfsleven. Oplopende...

Bit by bit Persoonlijke blog Maurits Verweij

Sinds enige tijd mag ik ons gedachtegoed over transformatie van de zorg, verwoord in Diagnose Transformatie, daadwerkelijk toepassen in de praktijk. In een groot Nederlands ziekenhuis zijn we volop bezig met de voorbereidingen om de bestaande organisatiestructuur om...