• Recept voor gemeentelijke innovatie

  2018-03-12 20:32:58 / by bebright / category Customer experience

  De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam willen hun dienstverlening verbeteren. Samen met BeBright hebben deze gemeenten de wereld van kinderen met een beperking en autisme door middel van Design Thinking in kaart gebracht. Deze manier van interactie met professionals en ouders van deze doelgroep vraagt het nodige van gemeenten, maar blijkt zeer zinvol om toe te passen voor innovatie, ook in een breder perspectief. De nieuwe manier van werken heeft een hoop ingrediënten opgeleverd om i...

  Lees meer

 • Lisse 2030: visie op de toekomst van de gemeente Lisse

  2018-01-12 16:32:58 / by bebright / category Overheid

  In 2030 is Lisse de groen(st)e woongemeente in de Bollenstreek die mensen op een duurzame wijze aan elkaar verbindt. Dat is de gezamenlijke ambitie voor de toekomst van Lisse. Deze ambitie is onderdeel van de Toekomstvisie en agenda Lisse 2030 die door het gemeentebestuur samen met inwoners en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld is ontwikkeld, onder begeleiding van BeBright.

  Hoe ziet Lisse er in 2030 uit?

  In interviews en met een foto-, gedichten- en ontwerpwedstrijd zijn...

  Lees meer

 • Vanwege grote belangstelling extra reeks Masterclass Scenarioplanning voor gemeenten in het najaar

  2017-06-26 12:24:58 / by bebright / category Overheid

  Stelt u zichzelf weleens de vraag welke trends en ontwikkelingen de komende jaren op gemeenten afkomen? Of hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt in de komende 15 jaar? Of bent u juist benieuwd naar de invloed van ‘big data’ op de dienstverlening? Scenario’s kunnen helpen om antwoord te geven op deze vragen. Daarom verzorgt BeBright in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor medewerkers van gemeenten een Masterclass Scenarioplanning. De eerste reeks in het najaar is al vo...

  Lees meer

 • Welke zorg staat Nederland na de verkiezingen te wachten?

  2017-01-17 17:49:45 / by bebright / category Overheid

  Met de jaarwisseling achter de rug, gaat de campagne in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 nu echt beginnen. Een analyse van de standpunten van de politieke partijen over de zorg leidt tot een aantal interessante bevindingen. Zo lijkt de toekomst van het verplichte eigen risico onduidelijk, staat de rol van zorgverzekeraars ter discussie en lijkt er draagvlak voor voorstellen gericht op zorg thuis of dichtbij huis, integrale zorg, preventie en een persoonsgerichte aa...

  Lees meer

 • Gratis Masterclass Europese subsidies

  2017-01-17 15:21:04 / by bebright / category Overheid

  Op vrijdag 10 februari 2017 organiseert ICODA in Utrecht de gratis “Masterclass Europese subsidies voor de Zorg sector”.  Dit doen wij in samenwerking met BeBright, CILC en het Zijlstra Center.  Deze Masterclass verlaagt de drempel voor deelname aan EU-subsidies en verhoogt kansen op een succesvolle aanvraag. Wij beginnen met een inleiding Europese besluitvorming én hoe deze te beïnvloeden. Daarna krijgt u een overzicht van alle subsidie-programma’s op het gebied van health, zoals Horizon ...

  Lees meer

 • Artikel InGovernment "Gemeenten verkennen toekomst sociaal domein"

  2016-07-14 13:41:29 / by bebright / category Overheid

  "De scenario’s zijn opgebouwd rond 21 kerntrends in het sociaal domein. Hiermee is in kaart gebracht wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn en wat de grootste onzekerheden vormen."

  De keuzes die we vandaag maken, bepalen waar we over vijftien jaar staan. Dit besef is voor grote, internationaal opererende bedrijven reden om zich continu te verdiepen in de veranderingen die zich voltrekken in onze samenleving. We maken beleid vaak op gebeurtenissen uit het verleden of heden, met scenarioplan...

  Lees meer

 • Roadmap naar een toekomstbestendig sociaal domein

  2016-06-27 13:50:22 / by bebright / category Overheid

  In 6 stappen gemeenten voorbereiden op een (on)voorspelbare toekomst

  Een toekomstbestendig sociaal domein ontstaat niet vanzelf. Dit vraagt om een zelfbewuste rolneming van gemeenten en partners. In zes stappen brengt BeBright de vitaliteit van gemeente, stad of regio in kaart met behulp van feiten, cijfers en beelden. Deze vertalen wij aan de hand van trends en ontwikkelingen in een toekomstbestendige agenda van en voor de stad. De kracht van de aanpak is de samenwerking met inwoners, onder...

  Lees meer

 • Gemeente van de toekomst: landelijke trends en scenario vertaald naar lokale toekomstbestendige agenda’s

  2016-04-14 09:30:06 / by bebright / category Overheid

  De keuzes die we vandaag maken bepalen waar we staan over 15 jaar. Dit besef is voor van oorsprong Nederlandse bedrijven als Shell en Philips de reden om zich continue te verdiepen in de veranderingen die zich voltrekken in onze samenleving. Scenarioplanning is een kerncompetentie die de basis vormt voor de strategie van deze bedrijven. Tijdens de ontwikkeling van scenario’s voor de Sociaal Domein, een BeBright project in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG, hebbe...

  Lees meer

 • Weg met de wipkip: design voor een betere leefomgeving

  2016-04-13 13:30:12 / by bebright / category Inspiratie

  We weten dat gezond eten, niet roken, water drinken en meer bewegen heel belangrijk is voor een langer gezond leven. De overheid stimuleert al jaren via voorlichtingscampagnes gezond gedrag bij de burgers. En toch neemt het aantal chronisch zieken met bijvoorbeeld COPD, diabetes en overgewicht al jaren toe.

  Wilskracht wordt overschat

  Kennis en informatie is blijkbaar niet voldoende om mensen tot ander en gezonder gedrag te verleiden. We herkennen dat allemaal van onze eigen goede voornemens o...

  Lees meer

 • Waarom Service Design helpt in het sociaal domein

  2016-03-30 08:53:34 / by bebright / category Customer experience

  BeBright is al jaren bezig met de transitie en transformatie in het sociaal domein. Daarin ondersteunen wij gemeenten en aanbieders, en richten we proeftuinen en monitoringsystemen in. Bij het schrijven van beleidsstukken staat vaak het systeem en de systeemwereld van de gemeente en de aanbieders centraal. Ook al staat elk beleidsstuk van de gemeente vol met eigen kracht en gezin centraal, het blijft voor veel van hen een uitdaging om het perspectief van die cliënt of burger echt centraal ...

  Lees meer

 • Oudere berichten:   

 • 1

 • 2