• Lisse 2030: visie op de toekomst van de gemeente Lisse

  2018-01-12 16:32:58 / by bebright / category Overheid

  In 2030 is Lisse de groen(st)e woongemeente in de Bollenstreek die mensen op een duurzame wijze aan elkaar verbindt. Dat is de gezamenlijke ambitie voor de toekomst van Lisse. Deze ambitie is onderdeel van de Toekomstvisie en agenda Lisse 2030 die door het gemeentebestuur samen met inwoners en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld is ontwikkeld, onder begeleiding van BeBright.

  Hoe ziet Lisse er in 2030 uit?

  In interviews en met een foto-, gedichten- en ontwerpwedstrijd zijn...

  Lees meer

 • Hoe maak je inzichtelijk of een maatschappelijk project ook daadwerkelijk bijdraagt?

  2017-11-27 09:55:49 / by bebright / category Analytics

  Of het nu gaat om het verantwoorden van investeringen, het vergroten van de betrokkenheid van stakeholders of het herijken van de doelen. Er komt vaak een moment dat maatschappelijke projecten behoefte hebben aan een goed onderbouwde impactanalyse. Een dergelijke analyse is complex doordat de resultanten buiten de eigen organisatie liggen en daardoor soms lastig inzichtelijk te maken zijn. Daarbij moet de inspanning en de toegepaste methodiek in verhouding staan tot de omvang en de risico’s v...

  Lees meer

 • Rabobank Amsterdam en BeBright werken aan maatschappelijke impact

  2017-10-16 10:40:01 / by bebright / category Regioscan & community

  Het realiseren van duurzame maatschappelijke impact wordt voor veel organisaties een steeds belangrijker thema. Zowel in de publieke sector als in de private sector zien we steeds meer behoefte aan een onderbouwde visie en concrete invulling op dit gebied. Ook voor Rabobank Amsterdam staat dit hoog op de agenda. De bank investeert fors en passievol in de sociaaleconomische positie van Amsterdam en de verduurzaming van haar samenleving. Komende maanden zal BeBright Rabobank Amsterdam onders...

  Lees meer

 • Zorgvraagontwikkeling richting 2040: vijf aandoeningen vallen op

  2017-10-16 10:22:00 / by bebright / category Analytics

    Dat de vraag naar zorg toeneemt nu Nederland vergrijst is bij iedereen wel bekend. Met een toenemend aantal ouderen komen ook aandoeningen gerelateerd aan ouderdom vaker voor. Maar realiseren we ons voldoende welke gevolgen dit heeft? Zijn we voorbereid op de vraag die komen gaat? De impact van deze ontwikkeling op de zorg- én woonsector is groot. Goed zicht op die beweging helpt ons voorbereiden op de toekomst. Op basis van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV2018) hebben wij een...

  Lees meer

 • Een Vitale Toekomst voor Walcheren en Noord-Beveland

  2017-07-20 16:37:51 / by bebright / category Regioscan & community

  Al ruim 100 jaar investeert Rabobank Walcheren / Noord-Beveland in de vitaliteit van de lokale gemeenschap en de verduurzaming van haar samenleving. De bank heeft afgelopen jaar gewerkt om, naast dienstverlenende activiteiten, als partner betrokken te zijn bij lokale initiatieven. Initiatieven die op korte en lange termijn een positieve bijdrage leveren aan wonen, werken en leven in de regio. Afgelopen jaar hebben wij Rabobank mogen begeleiden bij het formuleren van een duidelijke richting en...

  Lees meer

 • Met jongeren in gesprek over sociaaleconomische uitdagingen in de Dommelstreek

  2017-06-23 15:02:26 / by bebright / category Regioscan & community

  Waar richt je je op bij het versterken van sociaaleconomische kracht van een regio? Wat is er nodig voor een prettige omgeving om te wonen, werken en recreëren? Vraag het jongeren! Jongeren zijn tenslotte de toekomst en willen graag meedenken over dingen die hen aangaan. Om een beeld te krijgen van uitdagingen zijn wij in opdracht van Rabobank Dommelstreek met jongeren uit de regio op het Strabrecht College (Geldrop, Nuenen en Heeze-Leende) in gesprek gegaan over hun behoeften en hun dromen, ...

  Lees meer

 • De 7 succesfactoren voor een vitale community in de regio

  2017-04-04 17:26:39 / by bebright / category Regioscan & community

  Het belang van een vitale samenleving is groot. Veel organisaties, publiek en privaat, willen daarom een steentje bijdragen aan het versterken van de sociaaleconomische kracht van hun (lokale) samenleving. BeBright ondersteunt organisaties zoals banken, gemeenten en zorgverzekeraars bij dit proces. Op basis van onze ervaringen hebben wij een zevental succesfactoren geïdentificeerd.

  Zeven succesfactoren voor een vitale regionale community

  Vanuit onze visie, kennis en ervaring begeleiden wij ...

  Lees meer

 • Kracht van de IJmond 2020

  2017-01-18 09:58:10 / by bebright / category Regioscan & community

  Wonen, werken en recreëren samengaan

  Rabobank IJmond heeft het initiatief genomen om in co-creatie met verschillende stakeholders in haar werkgebied onder de noemer Kracht van de IJmond te werken aan het versterken van de vitaliteit van de gemeenschap. Samen met BeBright is Rabobank IJmond een traject gestart om de sociaal-maatschappelijke uitdagingen en kansen van de regio in kaart te brengen. De aanpak is erop gericht geweest om een community op te bouwen en uit te bouwen en vanuit vanuit ...

  Lees meer

 • Food-print Utrecht: een voeding en gezondheidsscan

  2016-10-05 13:59:14 / by bebright / category Financiele dienstverlening

  Gezond leven in een stedelijke leefomgeving is een uitdaging die vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen. In opdracht van en in samenwerking met Rabobank Utrecht heeft BeBright een ‘voeding & gezondheidsscan’ gemaakt van Utrecht, de zogenaamde ‘Food-print Utrecht’. Deze scan vormt de basis voor twee dialoogsessies met ondernemers, onderwijs, overheden en belanghebbenden in de stad. In deze sessies gaan we in oktober in gesprek over de mogelijke innovatieve oplossingen om deze uitdagingen het...

  Lees meer

 • Banking for Food en samenwerking met gemeenten uitgelicht tijdens inspiratieworkshop ‘Versterken vitaliteit in de regio’

  2016-06-28 23:39:07 / by bebright / category Inspiratie

  Dinsdag 21 juni jl. vond de 3e editie van de inspiratieworkshop ‘Versterken vitaliteit in de regio’ plaats. Tijdens deze workshop heeft BeBright haar kennis en ervaringen over het creëren van regionale communities ter versterking van de vitaliteit en innovatiekracht in de regio gedeeld. Met 10 deelnemende lokale Rabobanken zijn we ingegaan op de vraag: Hoe geef je als lokale Rabobank inhoud aan vitaliteit en leefbaarheid zodat dit betekenis geeft aan de coöperatieve opdracht en tegelijkert...

  Lees meer

 • Oudere berichten:   

 • 1

 • 2