• DNA-modificatie tool CRISPR helpt erfelijke ziekten bestrijden

  2016-11-02 16:56:30 / by bebright / category Diagnose & Publicaties

  Met de diagnoseprogramma’s (zoals Diagnose Voeding & Gezondheid en Diagnose Transformatie) brengt BeBright trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg in kaart. Technologische toepassingen kunnen van grote toegevoegde waarde zijn bij het doelmatiger inzetten van zorg en het monitoren van gezondheid. In deze serie blogs delen wij graag inspirerende voorbeelden van veelbelovende toepassingen die wij in onze studies tegenkomen.

  Doorbraak in DNA-modificatie

  CRISPR (Clustered Regularly Inters...

  Lees meer

 • Utrecht is leading the way in terms of healthy city living

  2016-10-20 10:52:32 / by bebright / category Nieuws

  Economic Board of Utrecht (EBU) schreef onlangs voor The New Economy een artikel over 'healthy urban living'. In het artikel vertelt de EBU hoe de stad omgaat met de uitdagingen op het gebied van gezondheid en leefstijl. En hoe Utrecht hierin een voorbeeld kan zijn voor andere steden. Innovatieve ecosystemen in de stad dragen hieraan bij en ook de rol van BeBright wordt benoemd. Lees hieronder de paragraaf over innovatieve ecosystemen.

  Innovative ecosystems

  We are building ecosystems that a...

  Lees meer

 • Start nieuw programma: Diagnose Transformatie, een toolbox voor grensverleggers in de zorg

  2016-10-05 17:57:16 / by bebright / category Diagnose & Publicaties

  Samen met onze strategische partners zijn wij deze zomer gestart met Diagnose Transformatie: een nieuw Diagnoseprogramma als vervolg op Diagnose 2025 en Diagnose Zorginnovatie. Daar waar wij in Diagnose 2025 de uitdagingen van de gezondheidszorg in trends en toekomstscenario’s omschreven, en in Diagnose Zorginnovatie (2013) met ruim 350 belanghebbenden hebben gewerkt aan een innovatieagenda, is het nu tijd voor de volgende stap: van collectieve innovatie naar collectieve implementatie. Met Di...

  Lees meer

 • Food-print Utrecht: een voeding en gezondheidsscan

  2016-10-05 13:59:14 / by bebright / category Financiele dienstverlening

  Gezond leven in een stedelijke leefomgeving is een uitdaging die vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen. In opdracht van en in samenwerking met Rabobank Utrecht heeft BeBright een ‘voeding & gezondheidsscan’ gemaakt van Utrecht, de zogenaamde ‘Food-print Utrecht’. Deze scan vormt de basis voor twee dialoogsessies met ondernemers, onderwijs, overheden en belanghebbenden in de stad. In deze sessies gaan we in oktober in gesprek over de mogelijke innovatieve oplossingen om deze uitdagingen het...

  Lees meer

 • Lean voor zorginstellingen

  2016-10-05 13:56:44 / by bebright / category Innovatie & Businessmodellen

  Zorginstellingen zijn complexe organisaties die streven naar waardering van cliënten/patiënten, doelmatigheid en kwaliteit van zorg. Dit doen zij in een omgeving waarin de kosten continue onder druk staan en zij moeten voldoen aan de eisen van de overheid en zorgverzekeraars. De ‘lean’ filosofie is daarbij zeer bruikbaar voor zorginstellingen. Dit komt door haar vier pijlers: het creëren van waarde voor de cliënt/patiënt, het terugdringen van ‘verspilling’, een continue drive om te verbeteren...

  Lees meer

 • Innoveren? Vergeet de bekostiging niet!

  2016-10-05 13:56:14 / by bebright / category Innovatie & Businessmodellen

  Bij innovatie denken de meeste organisaties aan het vernieuwen van hun producten of diensten (het wat), of aan het vernieuwen van processen (het hoe).  Organisaties die er van dromen om de  ‘Uber’ van de thuiszorg te worden, bijvoorbeeld, of gemeenten die dankzij lean de meest efficiënte gemeente van Nederland willen worden, zonder ‘waste’ en met veel kwaliteit. Vaak wordt hierbij een belangrijk element waar veel kansen liggen voor innovatie over het hoofd gezien. Dat is de bekostigingssystem...

  Lees meer

 • Visie over verpleeghuiszorg 2030 overhandigd aan staatssecretaris Van Rijn

  2016-09-06 16:44:09 / by bebright / category Visie ontwikkeling

  Staatssecretaris Van Rijn (VWS) werkt sinds zijn aantreden in 2012 aan de verbetering van de verpleeghuizen. De bundel “Verpleeghuiszorg 2025” is onderdeel van het door hem opgestarte programma Waardigheid en Trots. Tijdens de opening van het verpleeghuis De Leyhoeve op 29 augustus jongstleden werd het boek door de auteurs aan de staatssecretaris overhandigd. Co-auteurs Philip Idenburg en Michel van Schaik schrijven in de uitgave over hun visie op de toekomst van de verpleeghuiszorg genaam...

  Lees meer

 • Healthcare transformation; van disease naar health management

  2016-07-21 10:38:37 / by bebright / category Visie ontwikkeling

  Bekijk model op volledige grootte

  Need for change

  De Nederlandse gezondheidszorg heeft het laatste decennium een aanzienlijke verandering doorgemaakt en dit zal de komende jaren verder doorzetten. We zien verschillende veranderingen in zorgvraag en -aanbod, technologische ontwikkelingen en aanpassingen in beleid en sturing. Ondanks verwoede én succesvolle pogingen om deze groei te remmen, blijven de collectieve uitgaven groeien, onder andere als gevolg van de vergrijzing en het daaraan gere...

  Lees meer

 • Artikel InGovernment "Gemeenten verkennen toekomst sociaal domein"

  2016-07-14 13:41:29 / by bebright / category Overheid

  "De scenario’s zijn opgebouwd rond 21 kerntrends in het sociaal domein. Hiermee is in kaart gebracht wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn en wat de grootste onzekerheden vormen."

  De keuzes die we vandaag maken, bepalen waar we over vijftien jaar staan. Dit besef is voor grote, internationaal opererende bedrijven reden om zich continu te verdiepen in de veranderingen die zich voltrekken in onze samenleving. We maken beleid vaak op gebeurtenissen uit het verleden of heden, met scenarioplan...

  Lees meer

 • Banking for Food en samenwerking met gemeenten uitgelicht tijdens inspiratieworkshop ‘Versterken vitaliteit in de regio’

  2016-06-28 23:39:07 / by bebright / category Inspiratie

  Dinsdag 21 juni jl. vond de 3e editie van de inspiratieworkshop ‘Versterken vitaliteit in de regio’ plaats. Tijdens deze workshop heeft BeBright haar kennis en ervaringen over het creëren van regionale communities ter versterking van de vitaliteit en innovatiekracht in de regio gedeeld. Met 10 deelnemende lokale Rabobanken zijn we ingegaan op de vraag: Hoe geef je als lokale Rabobank inhoud aan vitaliteit en leefbaarheid zodat dit betekenis geeft aan de coöperatieve opdracht en tegelijkert...

  Lees meer