• Healthcare transformation; van disease naar health management

  2016-07-21 10:38:37 / by bebright / category Visie ontwikkeling

  Bekijk model op volledige grootte

  Need for change

  De Nederlandse gezondheidszorg heeft het laatste decennium een aanzienlijke verandering doorgemaakt en dit zal de komende jaren verder doorzetten. We zien verschillende veranderingen in zorgvraag en -aanbod, technologische ontwikkelingen en aanpassingen in beleid en sturing. Ondanks verwoede én succesvolle pogingen om deze groei te remmen, blijven de collectieve uitgaven groeien, onder andere als gevolg van de vergrijzing en het daaraan gere...

  Lees meer

 • Artikel InGovernment "Gemeenten verkennen toekomst sociaal domein"

  2016-07-14 13:41:29 / by bebright / category Overheid

  "De scenario’s zijn opgebouwd rond 21 kerntrends in het sociaal domein. Hiermee is in kaart gebracht wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn en wat de grootste onzekerheden vormen."

  De keuzes die we vandaag maken, bepalen waar we over vijftien jaar staan. Dit besef is voor grote, internationaal opererende bedrijven reden om zich continu te verdiepen in de veranderingen die zich voltrekken in onze samenleving. We maken beleid vaak op gebeurtenissen uit het verleden of heden, met scenarioplan...

  Lees meer

 • Banking for Food en samenwerking met gemeenten uitgelicht tijdens inspiratieworkshop ‘Versterken vitaliteit in de regio’

  2016-06-28 23:39:07 / by bebright / category Inspiratie

  Dinsdag 21 juni jl. vond de 3e editie van de inspiratieworkshop ‘Versterken vitaliteit in de regio’ plaats. Tijdens deze workshop heeft BeBright haar kennis en ervaringen over het creëren van regionale communities ter versterking van de vitaliteit en innovatiekracht in de regio gedeeld. Met 10 deelnemende lokale Rabobanken zijn we ingegaan op de vraag: Hoe geef je als lokale Rabobank inhoud aan vitaliteit en leefbaarheid zodat dit betekenis geeft aan de coöperatieve opdracht en tegelijkert...

  Lees meer

 • Programma Klinisch Leiderschap beoordeeld met 8,6: Inschrijving tweede cursus geopend

  2016-06-28 23:25:39 / by bebright / category BeBright Academy

  De eerste editie van de cursus werd 28 juni 2016 succesvol afgesloten. De medisch specialisten beoordeelde de cursus met een 8,6. De reacties op het door Philip Idenburg (BeBright) en Carina Hilders (iBMG & Reinier de Graaf Groep) ontwikkelde programma ‘Klinisch Leiderschap’ voor medisch specialisten zijn lovend:

  • “Geweldig om al deze sprekers aanwezig te zien!”
  • “Veel inzicht in mijzelf verkregen, maar ook in de theorie en alle facetten om goed te (blijven) functioneren en problemen ...

  Lees meer

 • 26 projectinnovaties in het Rijk van Nijmegen

  2016-06-28 23:18:07 / by bebright / category Financiele dienstverlening

  BeBright heeft Rabobank Rijk van Nijmegen en de 7 gemeenten uit de regio (Nijmegen, Wijchen, Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Mook en Middelaar) ondersteund bij het versterken van de kracht van het Rijk van Nijmegen. Met een regionale scan, 8 dialoogsessies met inwoners, overheid, onderwijs en ondernemers, een projectagenda en de opbouw van een regionale community heeft BeBright een plan ontworpen om de regio verder te helpen.   Het Rijk van Nijmegen is een gebied met veel potenti...

  Lees meer

 • Roadmap naar een toekomstbestendig sociaal domein

  2016-06-27 13:50:22 / by bebright / category Overheid

  In 6 stappen gemeenten voorbereiden op een (on)voorspelbare toekomst

  Een toekomstbestendig sociaal domein ontstaat niet vanzelf. Dit vraagt om een zelfbewuste rolneming van gemeenten en partners. In zes stappen brengt BeBright de vitaliteit van gemeente, stad of regio in kaart met behulp van feiten, cijfers en beelden. Deze vertalen wij aan de hand van trends en ontwikkelingen in een toekomstbestendige agenda van en voor de stad. De kracht van de aanpak is de samenwerking met inwoners, onder...

  Lees meer

 • Studentenhackathon in de Jaarbeurs: 5 innovatieve ideeën voor de toekomst van ons voedsel

  2016-06-24 14:14:52 / by bebright / category Inspiratie

  Van 25 tot 29 mei kwam Campus Party voor het eerst naar Nederland en verbleven 3.000 (inter)nationale studenten in de Jaarbeurs om samen te bouwen aan een duurzame toekomst. Campus Party is een technologie- en innovatiecongres voor studenten. Tijdens dit 5-daagse congres werden de studenten 24/7 uitgedaagd met challenges, hackatons, workshops en lezingen op het gebied van innovatie, creativiteit, wetenschap, ondernemerschap en digitale entertainment. BeBright organiseerde de ‘My New Diet’ cha...

  Lees meer

 • EU-scan: verken de kansen en mogelijkheden van Europese netwerken in Brussel

  2016-06-24 13:42:21 / by bebright / category Nieuws

  In 2015 is BeBright met haar vestiging in Brussel een samenwerking aangegaan met het European Affairs bureau ICODA om Nederlandse zorgorganisaties toegang te geven tot Europese netwerken, gezondheidszorgdossiers en subsidies. Gezamenlijk hebben zij vier EU-producten ontwikkeld die cliënten verbinden met de bruisende bron van informatie, kennis, financiële middelen en relaties die Brussel vormt: EU-scan, Bezoek aan Brussel, EU-strategie en EU-lobby.
  1. EU-scan

  De EU-Scan is een eerste...

  Lees meer

 • De praktijk achter de decentralisatie: een WC-bril van € 130.000

  2016-05-30 14:39:55 / by bebright / category Inspiratie

  We ondersteunen gemeenten al geruime tijd bij de decentralisaties en dat doen we met veel plezier en genoegen. We hebben gewerkt aan nieuwe visies, beleid, gemeenten van de toekomst en hebben zo een mooie bijdrage geleverd aan de voorbereiding en uitvoering van de participatiemaatschappij. Naast deze beleidsmatige realiteit, kwam ik laatst de praktijk van de decentralisatie tegen. Dit is mijn verhaal: Ik sta voor de deur in mijn wijk Spangen met de huismeester van de woningcorporatie over ...

  Lees meer

 • Campus Party, innovatielab met 5000 studenten, komt naar Nederland!

  2016-04-14 10:30:26 / by bebright / category Diagnose & Publicaties

  Campus Party is een ‘technology and innovation event’  dat 25 tot 29 mei plaatsvindt in de Jaarbeurs waarbij jonge, internationale, creatieve denkers samenkomen om aan een duurzame toekomst te bouwen. Tijdens het evenement worden studenten 5 dagen 24/7 uur uitgedaagd met challenges, hackatons, workshops en lezingen op het gebied van innovatie, creativiteit, wetenschap, ondernemerschap en digitale entertainment. Het bedrijfsleven en de overheid brengen maatschappelijke vraagstukken in als uitd...

  Lees meer