Het toekomstbestendig vormgeven van onze zorg vraagt om fundamentele verandering: een transformatie

Gezondheidszorg

Organisaties staan voor de uitdaging om de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van onze zorg op peil te houden. Het toekomstbestendig vormgeven van onze zorg vraagt naast technologie gedreven innovatie van bestaande zorg en processen, om fundamentele verandering: een transformatie. De richting is in veel gevallen duidelijk, de realisatie daarvan is een grote uitdaging.

Wij helpen onze opdrachtgevers met deze transformatie en onderscheiden de volgende thema’s: visie & ambitie, leiderschap, cultuur, innovatie, businessmodellen, samenwerking en bedrijfsinrichting. Constructieve samenwerking met alle betrokken stakeholders is daarbij van groot belang. Aan deze thema’s werken wij voor opdrachtgevers zoals ziekenhuizen, zorgverzekeraars, brancheorganisaties, VVT- en ggz-organisaties.

Wij zijn initiator van de Diagnose programma’s die samen met spelers in het Nederlandse zorglandschap ontwikkeld zijn. In meest recente publicatie Diagnose Transformatie bundelen we inspiratie en tools voor transformatie van de zorg. Daarnaast komen o.a. de toekomstvisies ‘Medisch Specialist 2025’ in opdracht van Federatie Medisch Specialisten en ‘BeterOud’ in opdracht van ZonMw en ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de hand van onze zorg consultants.

Markt Gezondheidszorg-bebright
Enablers_for_change_bebright

Transformatie in de zorg

Om de zorg op een hoog niveau te houden en vruchten te plukken van de technologische mogelijkheden, willen we zorg en ondersteuning zo inrichten dat iedereen deze ontvangt op de gewenste manier. Gezondheidsmanagement staat voorop. Dit betekent zorg waarin het individu centraal staat, maar ook zorg waar een balans is tussen kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid van de zorg en welzijn van zorgverleners.

Actueel

Het laatste nieuws en voorbeelden uit de praktijk van onze projecten in Gezondheidszorg

Zorgverzekeraars stelden 30 regiobeelden op. Hoe nu verder?

Zorgverzekeraars stelden 30 regiobeelden op. Hoe nu verder?

Elke inwoner in Nederland moet toegang hebben tot goede en betaalbare zorg, beschikbaar binnen redelijke tijd en afstand. Zorgverzekeraars dragen een grote verantwoordelijkheid hierin. Het ministerie van VWS heeft hen gevraagd de toekomstige zorgbehoefte en het...

Update programma 2diabeat: integrale aanpak beschikbaar

Update programma 2diabeat: integrale aanpak beschikbaar

Het programma 2diabeat heeft een breed gedragen, integrale aanpak ontwikkeld om de opmars van diabetes type 2 in Nederland te stoppen. Deze aanpak is afgelopen juni gepresenteerd en voor iedereen beschikbaar op de website van 2diabeat. Over de aanpak programma...

Digitale strategie voor zorginstellingen

Digitale strategie voor zorginstellingen

De COVID-19 crisis heeft geleid tot een versnelling van de adoptie van technologie en digitalisering. Zorginstellingen realiseren zich dat ze moeten investeren in digitale zorgvernieuwingen en zijn zich bewust dat een goed uitgewerkte digitale strategie en...

Wat opdrachtgevers over ons  zeggen

‘BeBright heeft ons meegenomen in een zorgvuldig opgebouwd proces, waarin we in een intensieve dialoog met externe stakeholders, andere belanghebbenden én met alle KWF werknemers, ons gebogen hebben over de vraag: hoe ziet het oncologische veld van de toekomst eruit en waar kan KWF haar middelen de komende jaren het meest effectief inzetten? De methodiek van BeBright zorgde dat we met groepen van verschillende grootte en samenstelling konden werken aan een visie met een groot gedeeld draagvlak. De mogelijkheid voor interactie met zowel externe stakeholders, als individuele experts en collega’s vormde daarbij een grote meerwaarde’.

Prof. dr. Fred Falkenburg

Directeur, KWF Kankerbestrijding

“In 2025 behoort de Nederlandse medisch-specialistische zorg aantoonbaar tot de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste zorg ter wereld”

Dat is de ambitie van de Federatie Medisch Specialisten zoals verwoord in het visiedocument ‘Medisch Specialist 2025’. De begeleiding van Bebright bij de totstandkoming van dit document was inhoudelijk gezien zeer inspirerend en prikkelend en qua ondersteuning van het proces uiterst professioneel en betrouwbaar!

Dr. Huib Cense

Vice-voorzitter, Federatie Medisch Specialisten

“Als BeBright er was, was er altijd het gevoel dat wij de enige opdrachtgever waren gezien de rust en aandacht die zij boden”

Jeroen Lambriks

Voorzitter Raad van Bestuur, Fokus Wonen

BeBright is, mede door hun ruime ervaring in scenario-denken, zeer kundig in het vertalen van trends en ontwikkelingen in de ‘buitenwereld’ naar ZorgSpectrum. Wij hebben geleerd ‘van buiten naar binnen’ te denken.

Ik zou BeBright willen omschrijven als ‘dwarskijkers’, waarbij zij op basis van hun kennis en ervaring een kritische reflectie gaven en scherpte aan hebben gebracht in de discussies over onze droom, strategische koers en de vertaling naar concrete speerpunten en acties. De strategische dagen en de open dialoog met elkaar, waren een verrijking voor ons team. Wij zijn klaar voor de next step!

Vivian Broex

Bestuurder, ZorgSpectrum

aan de slag?
Neem contact op!