Value Based Healthcare

De Value Based Health Care methode (VBHC-methode) is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt (kwaliteit) en het reduceren van de zorgkosten en vergroten van de doelmatigheid. Deze methode ondersteunt de zorgorganisatie in haar transitie naar ‘netwerkgeneeskunde[1]’, waarbij zorg wordt georganiseerd in een zorgnetwerk rondom de patiënt. Netwerkgeneeskunde neemt de behoefte van de patiënt als uitgangspunt waarbij verschillende spelers in het netwerk op verschillende momenten waarde kunnen toevoegen voor de patiënt.

Bij Value Based Healthcare staan de volgende vragen centraal:

  • Huidige en gewenste patiëntwaarde en hoe dit te organiseren
  • Huidige en gewenste samenwerking met andere zorgaanbieders en hoe dit te optimaliseren
  • Huidige en gewenste positie in het zorgnetwerk rond de patiënt en hoe dit te bereiken

Lees ook de blog: Value Based Healthcare – de stap naar netwerkgeneeskunde

In drie stappen naar patiëntwaarde

Om antwoorden te vinden op deze vragen is een gestructureerde aanpak nodig. Het implementeren van Value Based Healthcare is geen gemakkelijke opgave. De aanpak van BeBright bestaat uit drie stappen: het meten van het startpunt en ontwikkelen van de visie op de inrichting van de zorgprocessen (Measure & Strategize), het daadwerkelijke herontwerpen van de zorgprocessen (Redesign & Co-create)  en het implementeren  van de nieuwe processen en het creëren van voorwaarden voor continue verbetering (Implement & Improve).

Stap 1: Measure & Strategize

Transitie begint met inzicht en visie. Hiervoor is het essentieel om de uitkomsten van de zorg te meten, maar ook om inzichtelijk te maken wat de zorg voor de individuele patiënt werkelijk kost. Voor uitkomsten betekent dit vaststellen van relevante PROMS en PREMS en voor daadwerkelijke zorgkosten (niet de gemiddelde zorgkosten) betekent dit het toepassen van Activity Based Costing.

Kennis van de ontwikkeling van de lokale zorgvraag en begrip van technologieën en innovaties (Zorg Enablers) zijn noodzakelijk voor het bepalen van de visie. Daarnaast is inzicht in de huidige zorg processen nodig om vast te stellen waar knelpunten, verbeterpunten en afhankelijkheden bestaan. Dit reikt verder dan de muren van de eigen instelling. Het vraagt om positionering van de eigen instellingen binnen de zorgvraag in de regio, benodigde specialismen en capaciteiten.

Stap 2: Redesign & Co-create

Alles in een keer aanpakken is ambitieus. Beginnen bij één van de zorgpaden is aan te raden. Een ziekenhuis kan bijvoorbeeld starten met de SEH afdeling. In deze fase worden werkprocessen en interacties met patiënten, medewerkers en zorgaanbieders buiten het ziekenhuis (her)ontworpen.

BeBright maakt hierbij onder andere gebruik van design thinking en rapid prototyping om samen met betrokkenen de ‘patient journey’ in kaart te brengen en na te gaan waar aanpassingen noodzakelijk zijn.

Daarnaast stimuleren wij het leren van ‘best practises’ van andere zorginstellingen uit binnen- en buitenland.

Stap 3: Implement & Improve

Een veranderende omgeving vraagt om ruimte om te manoeuvreren en continue verbetering van processen. Hierbij stimuleert BeBright het ontwikkelen van een innovatief klimaat waarbij interne en externe stakeholders samen op zoek gaan naar verbeteringen. BeBright ondersteunt bij het samenbrengen van een eco-systeem van alle betrokken stakeholders.

Het veranderen en stroomlijnen van werkprocessen is geen sinecure door de vele afhankelijkheden, onderscheidende visies, ambities en diverse belangen. BeBright brengt actief onderstroom en bovenstroom in een organisatie bij elkaar. Hierbij gaat het ook om het vergroten van draagvlak en draagkracht voor verandering.

Met behulp van de beproefde LEAN / Kaizen aanpak wordt de organisatie gestimuleerd om vanuit de dagelijkse praktijk continue verbeteringen te realiseren in haar zorgprocessen.

Wenst u ondersteuning bij uw Value Based Healthcare ambities?

Neem dan contact op met:

Irene Mommers
+31 (0)6 53461444
irene.mommers@bebright.eu

Daniel Mogendorff
+31 (0)6 46060030
daniel.mogendorff@bebright.eu

[1] Zie Visie Medisch Specialist 2025 van de Federatie Medisch Specialisten

Onze experts

Daniel Mogendorff

+31(0)6 46 06 00 30
daniel.mogendorff@bebright.eu

Irene Mommers

+31(0)6 53 46 14 44
irene.mommers@bebright.eu