Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

ggz

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) heeft te maken met veel veranderingen op het gebied van taken en verantwoordelijkheden. Zo ligt er steeds meer verantwoordelijkheid bij gemeenten en zijn de generalistische basis- en gespecialiseerde GGZ ingevoerd. Deze veranderingen hebben effect op niet alleen de organisatie en financiering van de geestelijke zorg, maar ook op de toegankelijkheid, eisen aan kwaliteit en procesvoering.

Ook het zorggebruik ontwikkelt zich. Steeds vaker melden mensen zichzelf met bijvoorbeeld depressieve klachten bij de huisarts, maar ook complexere problematiek komt vaker voor door opstapeling van zorgvragen. Patiënten ontvangen zorg vaker dichtbij huis en er wordt getracht minder zwaar te behandelen. De GGZ staat daarmee voor de lastige opgave om tegelijkertijd in te spelen op alle ontwikkelingen en veranderingen te realiseren.

De maatschappij vraagt van GGZ-organisaties om zowel cliëntgerichte als doelmatige zorg te leveren. Het is daarbij belangrijk dat de zorg voor de cliënt gecombineerd wordt met passende ondersteuning op het gebied van wonen en werken. Grote betrokkenheid van de sociale omgeving van cliënten is hierbij onmisbaar.

Om de waarde te kunnen leveren die door de maatschappij van de GGZ gevraagd wordt, zijn ondernemende en gedreven GGZ-organisaties nodig. Zij gaan de toekomst tegemoet met een heldere visie en strategie, om zo in een sterk veranderende omgeving waarde te kunnen (blijven) leveren.

BeBright helpt bij het ontwikkelen van deze gedreven, toekomstproof GGZ-organisaties.

BeBright is expert op het gebied van visie- en strategieontwikkeling, waarbij wij ons onderscheiden in het maken van de vertaalslag van analyse naar visie, strategie en concrete vervolgstappen. Onze aanpak is voor iedere organisatie uniek, gebaseerd op onder andere een portfolio- en maatschappelijke impact analyse.

Onze experts

Ellis Boerkamp

+31(0)6 53 59 35 39
ellis.boerkamp@bebright.eu