Innovatie en businessmodellen

bebright business model canvas

Continue vernieuwing is essentieel om in het beste geval uw marktpositie te verbeteren en in het slechtste geval te voorkomen dat u wordt ingehaald door uw omgeving, op termijn niet meer onderscheidend bent en uw proces, producten en diensten geen of onvoldoende waarde toevoegen. Innovatie is meer dan een goed idee of concept. Een innovatie beantwoordt uiteindelijk een vraag of behoefte die reeds bestaat of nog zal ontstaan. Innovatie kan incrementeel, maar ook radicaal. Een innovatie mag niet vrijblijvend zijn en is pas echt een innovatie wanneer deze waarde toevoegt. BeBright biedt u zowel inhoudelijk als procesmatige ondersteuning.

Innovatie vergt inzicht in veranderingen in onze omgeving. BeBright helpt u relevante trends en ontwikkelingen in kaart te brengen en te kijken naar interessante ideeën, concepten, en vernieuwende producten en diensten uit andere sectoren. Dit laatste helpt om het perspectief te vergroten en het denkkader te verbreden gericht op het vinden van nieuwe of verbeterde oplossingen. Hierbij helpen wij u om niet te denken vanuit beperkingen, maar vanuit mogelijkheden, bijvoorbeeld door het doen van websearches of het introduceren van best practices.

Innovatie vergt ook creativiteit en manieren om los te komen uit bestaande patronen. BeBright biedt u hiertoe verschillende werkvormen en oefeningen. Wij maken daarbij graag gebruik van design thinking methoden die u dwingen om op een andere manier naar oplossingen voor vraagstukken te kijken. De methoden helpen u om (veel) nieuwe ideeën te genereren en stappen te maken naar concepten.

Wij helpen u om te identificeren wat de klant of eindgebruiker nu werkelijk zoekt, wat de klant belangrijk vindt, waar deze tegenaan loopt bij bestaande producten en diensten, wat werkelijk toegevoegde waarde biedt. Wij helpen u het klantprofiel scherp te stellen en na te denken over de customer journey.

Bij het toewerken naar concepten van producten en diensten helpen wij u bij de beantwoording van vragen als: wat biedt ons product en/of dienst, welke ervaren pijnpunten bij de klant worden opgelost, wat biedt ons product of dienst de klant meer dan wat andere ‘concurrerende’ producten en diensten bieden?

Omdat een product- of dienst ook voor uw organisatie waarde moet genereren helpen wij u vervolgens om het business model en onderliggende verdienmodel te definiëren. Ook hier vindt vernieuwing plaats! Daarnaast is het een essentiële stap in het keuze en besluitvormingsproces, de business planning en het vaststellen van de businesscase.

Onze experts

Daniel Mogendorff

+31(0)6 46 06 00 30
daniel.mogendorff@bebright.eu

Joost Kadijk 3
Joost Kadijk

+31(0)6 28 97 20 37
joost.kadijk@bebright.eu