Innovatie

Onze omgeving verandert sneller dan ooit. Eindgebruikers met specifieke behoeften, voorkeuren en gedrag staan steeds meer op de voorgrond. Technologie stelt hen in staat om zelf te beoordelen, vergelijken en handelen. In de markt worden bestaande businessmodellen in rap tempo ingehaald door nieuwe toetreders en concepten. Om adaptief te acteren in deze veranderende omgeving is innovatie noodzakelijk en moet het een onderdeel zijn van de bedrijfsvoering.

Onze aanpak
Wij helpen opdrachtgevers met innovatievraagstukken. Van innovatievisie
& -strategie, portfoliomanagement, resource- & kennismanagement, businesscase & -modellen tot realisatie van nieuwe concepten. Creatieve technieken en bewezen instrumenten zoals design thinking, business model generation, rapid prototyping en lean start-up zitten in onze toolkit.

The Bright way
Samen met onze opdrachtgevers zoeken wij de dialoog met eindgebruikers
en belanghebbenden. Onze adviseurs inspireren teams met trends, technologische mogelijkheden en aansprekende voorbeelden. Samen met u doorlopen wij het proces van inzichten verkrijgen, de centrale vraag stellen, ideeën genereren, concepten bedenken, businessmodel bepalen, prototype bouwen, testen, aanscherpen, en implementeren.

aan de slag?
Neem contact op! 

Daniël Mogendorff

Daniël Mogendorff

+31(0)6 46 06 00 30
daniel.mogendorff@bebright.eu

Uitgelicht in innovatie

Hoe zorg je dat innovaties écht werken in zorg en ondersteuning?

BeBright en Paul Bromberg hebben een methode ontwikkeld om innovatieve oplossingen te vinden voor de concrete problemen die spelen in het sociaal domein. Dit alles in nauw samenspel tussen gemeenten, het zorg- en ondersteuningsveld en het bedrijfsleven. Oplopende...