Strategie & Beleid

strategie aanpak

Strategie = inhoud + co-creatie

Een heldere strategie is een voorwaarde om impact te realiseren. Dat betekent niet dat elke strategie leidt tot het gewenste resultaat. In de continue veranderende omgeving moet een strategie flexibel zijn en leiden tot vernieuwing. De strategie is niet langer statisch en vraagt aanhoudende aandacht. Zonder vernieuwing of innovatie zal de strategie niet leiden tot duurzaam succes. Dan bestaat er een levensgroot risico dat de onderneming meer van hetzelfde blijft doen, onvoldoende voorbereid is en verrast wordt door veranderingen in de markt, maatschappij en het concurrentiespeelveld.

Het hebben van een duidelijke visie en een actuele en goede business analyse zijn daarom onmisbaar voor het realiseren van een heldere strategie. BeBright biedt een concrete en toegepaste aanpak waarin verschillende onderwerpen en instrumenten gestructureerd aan bod komen. Afhankelijk van de uitgangssituatie en behoeften van uw onderneming wordt gekeken welke aspecten meer of minder aandacht vragen. Op basis van de uitgangssituatie en behoeften kan onder andere ingegaan worden op onderwerpen als vaststellen van relevante trends en ontwikkelingen, toekomstscenario’s, visie ontwikkeling, marktverkenningen, concurrentie analyse, klant- en doelgroep profielen, portfolio analyse, financiële analyse, stakeholderanalyse, business model ontwikkeling, waarde propositie ontwikkeling en business planning.

6 bouwstenen voor een gedragen strategie

De aanpak van BeBright onderscheidt zich in de wijze waarop gekomen wordt tot een strategie. Het vormen van een strategie gebeurt steeds meer in samenwerking met relevante stakeholders en niet van achter een bureau in een afgesloten kantoorruimte. Net als de visie dient een strategie begrepen en gedragen te worden door de organisatie. Daarnaast moet zij herkenbaar te zijn voor de omgeving en in het bijzonder de klanten. Duidelijke en geprogrammeerde communicatie intern en extern is van groot belang.

De realisatie van de strategie; de daadwerkelijke verandering; vraagt om invulling van een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden moeten bijdragen aan de gewenste of noodzakelijke transformatie van de organisatie.

BeBright hanteert 6 bouwstenen voor het realiseren van impact en versnellen van verandering:

  1. Creëren van urgentie
  2. Bouwen aan een ‘coalition of the willing’
  3. Starten van een collaboratief proces
  4. Creëren van voorwaarden voor actie en meten van voortgang
  5. Vieren van successen
  6. Bestendigen van innovatie en impact

1. Creëren van urgentie

Begrijpen wat er om u heen gebeurt; van buiten naar binnen kijken. Dit betekent vaststellen van relevante trends en ontwikkelingen in de markt, en de wijze waarop zij invloed hebben op uw organisatie. Daarnaast  gaat u na wie nu en in de toekomst relevante stakeholders of concurrenten zijn, en kijkt u naar wat uw eigen organisatie te bieden heeft op het gebied van leiderschap, middelen, kennis en expertise. Het creëren van urgentie gaat over een gezamenlijk beeld en/of vertrekpunt krijgen over hoe veranderingen in uw omgeving relevant zijn voor uw organisatie, uw geboden producten en diensten en de wijze waarop u deze aanbiedt.

2. Bouwen aan een ‘coalition of the willing’

Een nieuwe strategie en het realiseren van verandering gebeurt echt niet uitsluitend vanachter een laptop en op basis van een uitgebreide strategie notitie die door een eenzame beleidsmedewerker is gemaakt. Samen met u kijken wij naar wie betrokken moeten worden en welke rol zij kunnen vervullen bij het ontwikkelen van strategie en beleid. Daarbij zoeken wij met u naar de gewenste dynamiek in een team omdat het ontwikkelen van strategie en beleid veel energie, een kritische maar ook constructieve houding en openheid vraagt om die zaken die relevant zijn voor de strategie van uw organisatie te bespreken.

3. Starten van een collaboratief proces

Een strategie ontwikkel je met elkaar. Het uiteindelijke resultaat dat vastgelegd en onderbouwd wordt in een presentatie alleen maakt een strategie niet succesvol. Het gaat daarom dat de strategie ontwikkeld wordt in proces waarin medewerkers uit uw organisatie betrokken zijn. In een aantal stappen helpen wij u een nieuwe of herijkte strategie te ontwikkelen. Daarbij reiken wij u instrumenten waarmee u de strategie bepaalt en naar de toekomst toe kunt bijsturen.

4. Creëren van voorwaarden voor actie en meten van voortgang

Strategie moet leiden tot verandering. Wij helpen u bij het concretiseren van de strategie naar een agenda voor verandering. Samen met u gaan wij na wat nodig is: benodigde kennis en expertise, organisatie inrichting, inrichting van processen, product  en dienstinnovatie, etc. Wij ondersteunen u bij het realiseren van business plannen en concreet door vertalen van deze plannen naar acties en planning binnen uw organisatie. Ook kunnen wij u de instrumenten aanreiken om effectief voortgang te bewaken en toegevoegde waarde te meten. Niet in de laatste plaats om het mogelijk te maken om de strategie en/of implementatie daarvan bij te sturen wanneer de omgeving hierom vraagt.

5. Vieren van successen

Een succesvolle en vitale organisatie kenmerkt zich ook door het vieren van successen. Dit betekent vooraf definiëren wat u wanneer wilt bereiken. Essentieel is hierbij zorgvuldige business planning, betrokkenheid van mensen uit verschillende geledingen van de organisatie en heldere communicatie over voortgang: aandachtspunten maar vooral ook successen.

6. Bestendigen van innovatie en impact

Een strategie dient in de tegenwoordige tijd dynamisch te zijn. Een strategie geldt niet meer voor vijf jaar. Dit betekent dat naast bewaking van voortgang ook blijvend gekeken wordt naar wat er in de buitenwereld gebeurt en relevant is voor uw organisatie. Wij bieden u instrumenten om voortgang te bewaken en impact te meten (SROI, ROI) maar ook om samen met u een lerende organisatie te creëren die in staat is om met continue veranderingen om te gaan

BeBright heeft een brede achtergrond en ervaring in trajecten gericht op strategie ontwikkeling.

Onze experts

Philip J. Idenburg

+31(0)6 53 44 21 94
philip.idenburg@bebright.eu

Daniel Mogendorff

+31(0)6 46 06 00 30
daniel.mogendorff@bebright.eu