Werken aan een innovatief en beter Nederland. Meedoen?

BeBright is een snelgroeiend strategie- en innovatiebureau dat zich inzet om de vitaliteit van organisaties en de samenleving te versterken. Met een gepassioneerd team van ervaren strategen en gedreven en nieuwsgierige adviseurs en onderzoekers richten wij ons op het versterken van de innovatiekracht en het inrichten van innovatieprocessen voor organisaties, om zo samen met opdrachtgevers tot een blijvende verbetering en vernieuwing te komen. Het baanbrekende gedachtengoed ontwikkeld in onze Diagnose studies vormt een belangrijke motor achter ons werk. Deze toekomstverkenningen en andere trendanalyses creëren een solide basis voor het inhoudelijk en procesmatig begeleiden van publieke en private organisaties: van het ontwikkelen van een gedragen en inspirerende toekomstvisie en strategie tot het realiseren hiervan in de markt en in de organisatie; van het creëren van innovatienetwerken en communities tot het werken aan leiderschap en vitaliteit. Door onze grondige kennis en begrip van de sectoren zorg, welzijn, wonen en financiële dienstverlening, kunnen wij direct aan de slag om resultaat te leveren. Vanuit ons kantoor in Utrecht werken wij voor gerenommeerde klanten zoals: Ministerie van VWS, BZK, ZonMw, Rabobank, Achmea, Menzis, UMC’s, NVZ, Zorgbalans, Actiz, Aedes, en diverse woningcorporaties en gemeenten. Samen met hen werken wij aan continue vernieuwing en verbetering: Accelerating Innovation. Lead the future, BeBright!