3 maart 2020: Masterclass Transformatie naar Positieve Gezondheid voor bestuurders in de zorg

3 maart 2020: Masterclass Transformatie naar Positieve Gezondheid voor bestuurders in de zorg

Op 3 maart 2020 start een bijzondere masterclass Positieve Gezondheid. Deze is speciaal bedoeld voor bestuurders in de zorg die vorm willen geven aan Positieve Gezondheid in hun organisatie. Wat vraagt dat aan anders kijken, werken en organiseren? Initiatiefnemers zijn BeBright en iPH.

Vanwege de gezondheidswinst en gezondheidswelzijn die naar verwachting valt te boeken, krijgen steeds meer bestuurders belangstelling voor Positieve Gezondheid. Gelukkig maar, want juist zij hebben de sleutel in handen voor de transformatie die het gedachtegoed teweegbrengt. Dat stelt Ellis Boerkamp, partner en adviseur bij BeBright. ‘Bestuurders vormen namelijk de verbinding tussen patiënt, organisatie en regio. En hun grootste uitdaging is balanceren met alles wat zich voordoet tijdens die transformatie.’

Omgaan met uitdagingen

Zo zal de bestuurder eerst moeten verkennen of hij wel brood ziet in Positieve Gezondheid en wat het ambitieniveau is. Dan komt er een fase van experimenteren om te achterhalen wat werkt en wat niet. Vervolgens is het zaak om wat beloftevol is te implementeren en te borgen. Al die fases brengen hun eigen uitdagingen met zich mee. ‘De kansen die je waarneemt, kunnen bijvoorbeeld op gespannen voet staan met gemaakte productieafspraken. Met bestaande werkprocessen. Met hoe je onderling samenwerkt. Hoe ga je dat met elkaar oplossen? Hoe ga je sturen op wat werkt? Kun je straks de prestaties van je organisatie nog wel meten met dezelfde indicatoren als voorheen?’

Denk groot, begin klein

Vooruitlopend op de masterclass heeft Boerkamp vast twee tips. De eerste heeft vooral betrekking op een goede start. ‘Denk eerst groot en formuleer een collectieve ambitie, liefst zelfs op regioniveau. Daarna begin je klein. Pakt dat kleine goed uit, ga dan snel opschalen. Dat grote denken, die grote ambitie heb je daarbij wel nodig. Zomaar met iets kleins beginnen, zonder dat er een groter verbindend beeld is, kan leiden tot versnippering en een gebrek aan richting. Ik denk dat dat een gemiste kans is.’

Aandacht voor de onderstroom

De tweede tip is om oog te hebben voor de ‘onderstroom’ die door de verandering op gang komt. ‘Zekerheden loslaten, doet iets met mensen. Het is belangrijk om zicht te houden op wat er loskomt en om daarover in gesprek te gaan. Wat betekent het als het cliëntcontact er anders uit gaat zien? Waar nemen we voortaan wel of niet de tijd voor? Hoe gaan we vanuit de cliëntbehoefte ons aanbod anders vormgeven? Het vraagt moed om anders te kijken en anders te organiseren.’

Opzet van de masterclass

In het licht van deze tips start de masterclass bewust met groot denken, maar gaan de bestuurders naar huis met een pragmatische opdracht. Ze formuleren – met hulp – een experiment dat zij in hun eigen organisatie of regio in gang willen zetten. In de maanden erna kunnen zij voor vragen, en begeleiding een beroep doen op BeBright of iPH. Er is een gezamenlijke terugkommiddag met Machteld Huber van iPH en Philip Idenburg van BeBright om uit te wisselen hoe het gaat en om gericht te werken aan vraagstukken en oplossingen. De deelnemers kiezen welke belemmeringen ze met elkaar willen verkennen, zodat iedereen weer verder kan. Boerkamp: ‘Dat maakt een vernieuwing uitdagend. Het is vaak spannend om te experimenteren, maar ook inspirerend om te leren samen met anderen. En dat er mensen zijn die met je oplopen als dat nodig is.’

Praktische details

Aanmelden en info: via bo.fokkes@bebright.eu
Datum: 3 maart 2020
Tijd: 09:00 uur tot 18:00 uur
Terugkommiddag: datum in overleg met deelnemers te bepalen
Locatie: Jaarbeurs Innovation Mile, Beatrixgebouw te Utrecht
Kosten: €995,-

3 maart 2020: Masterclass Transformatie naar Positieve Gezondheid voor bestuurders in de zorg

3 maart 2020: Masterclass Transformatie naar Positieve Gezondheid voor bestuurders in de zorg

De visie is helder: we willen veranderen van een zorgsysteem gericht op ziekte, naar een wereld van gezondheid en gedrag. Wat wordt uw rol in deze nieuwe beweging? Durft u uw leiderschap en uw organisatie onder de loep te nemen? Hoe laat u de oude orde los en vormt u nieuwe waarden, structuren, uitgangspunten, cultuur en gedrag?

In deze masterclass gaan we aan de slag met het leiden van fundamentele veranderingen in de zorg vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Wat betekent dit voor uw rol als bestuurder? We bieden inzichten in succesfactoren voor transformatie naar een Positief Gezonde organisatie. En we starten een experiment voor uw organisatie en/of regio.

Nieuw leiderschap: bewust kijken, bewust werken én bewust organiseren
Bestuurders van (zorg)organisaties spelen een belangrijke rol bij de transformatie van ons zorgsysteem naar Gezondheid. Zij zijn de sleutelfiguren tussen patiënt, organisatie en regio. Deze belangrijke rol én nieuwe tijden zorgen ook voor andere verwachtingen van de bestuurder als leider van complexe organisaties.

Bewustwording en gedragsverandering zijn dus nodig om in het dagelijkse werk van zorgorganisaties verandering te realiseren. Het gaat niet alleen om denken vanuit Positieve Gezondheid maar vooral om handelen vanuit Positieve Gezondheid: bewust kijken, bewust werken én bewust organiseren.

Met uzelf, de organisatie en de regio aan de slag
In deze unieke masterclass doorleeft u Positieve Gezondheid op persoonlijk niveau. Daarna volgt verdieping, en kijken we naar wat dit betekent voor de organisatie en voor samenwerking in de regio. In een kort en intensief programma van acht uur komen tools en handreikingen aan bod. Hiermee kunt u de organisatie richten, aanpassen en aansturen van ziekte en zorg naar Gezondheid.

Ontdek de thema’s die relevant zijn om stapsgewijs de organisatie te transformeren voor patiënten én zorgverleners en formuleer concrete vervolgstappen bijv. op het gebied van cultuur, inrichting en innovatie.

Terugkommiddag met experts
Circa drie maanden na de masterclass volgt een terugkommiddag. Dan delen we ervaringen en initiatieven en bieden ondersteuning op maat. Diverse experts van BeBright en iPHzijn daarbij aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Met bijdragen van o.a. Machteld Huber (grondlegger van Positieve Gezondheid en strategisch adviseur iPH), Philip Idenburg (managing partner BeBright en initiator van de Diagnose onderzoeks- en innovatieprogramma’s), Leontien Hommels (experttrainer iPH) en Ellis Boerkamp (partner BeBright en expert transformatie Positieve Gezondheid).

Praktische details
Aanmelden en info: via bo.fokkes@bebright.eu
Datum: 3 maart 2020
Tijd: 09:00 uur tot 18:00 uur
Terugkommiddag:datum in overleg met deelnemers te bepalen
Locatie: Jaarbeurs Innovation Mile, Beatrixgebouw te Utrecht
Kosten: €995,-

BeBright organiseert deze masterclass als implementatiepartner voor Positieve Gezondheid in de zorgpraktijk. In samenwerking met iPHrealiseert BeBright de vertaalslag van Positieve Gezondheid naar de praktijk bij diverse zorgorganisaties, waaronder ziekenhuizen en VVT-organisaties. De instrumenten en concrete handvatten uit de toolkit Diagnose Transformatie worden hierbij ingezet (alles over de toolkit is te vinden op diagnosetransformatie.nl).

Masterclass Innovatiemanagement in het sociaal domein

Masterclass Innovatiemanagement in het sociaal domein

Masterclass Innovatiemanagement                                 in het sociaal domein De Masterclass Innovatiemanagement in het sociaal domein laat je kennis maken met de verschillende facetten van product en dienstinnovatie. De masterclass is gericht op iedereen die...
Masterclass Innovatiemanagement in het sociaal domein

Masterclass Scenarioplanning

Masterclass Scenarioplanning De toekomst laat zich moeilijk voorspellen. Terugkijkend naar de laatste jaren wordt het duidelijk dat de toekomst er heel anders uit kan zien dan we verwachtten. Hoe kunt u bij strategievorming zo goed mogelijk rekening houden met de...
Masterclass Innovatiemanagement in het sociaal domein

Masterclass Innovatiemanagement

Masterclass Innovatiemanagement ‘Innovate or die!’ U heeft deze uitspraak vast wel eens langs horen komen. Maar hoe begint u met innoveren in uw organisatie? Hoe stroomlijnt u het innovatieproces? Wat is innovatie eigenlijk en wat zijn de uitdagingen die...