Klachtenregeling

Klachten kunnen schriftelijk of via een online formulier worden ingediend. Bekijk onze klachtenprocedure.

Klachtenprocedure

Registratie van uw klacht

Klachten kunnen schriftelijk (of per online formulier op de website) worden ingediend bij: BeBright t.a.v. Karin Nijenhuis, Franz Lisztplantsoen 200, 3533 JG Utrecht.

Afhandeling van uw klacht

De ontvangst van de klacht wordt bevestigd aan de indiener. Wij zullen de ontvangst van uw klacht per e-mail binnen 24 uur en per post maximaal binnen 1 week bevestigen.

De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van onze directie. Uiteraard streven wij ernaar uw klacht tot volle tevredenheid af te handelen. Allen die betrokken zijn bij de afhandeling van uw klacht, gaan vertrouwelijk om met de klacht en de verkregen gegevens.

Binnen twee weken kunt u een mondelinge en daarna schriftelijke/e-mail reactie op uw klacht verwachten. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u binnen 4 weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer uitsluitsel verwacht wordt.

BeBright zal iedere klacht vertrouwelijk behandelen en draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende klachten, de aard van de klacht en de getroffen maatregel en zal deze voor een termijn van 2 jaar bewaren.

[recaptcha]