Programma klinisch leiderschap

De eerste editie van het door Philip Idenburg (BeBright) en Carina Hilders (iBMG Reinier de Graaf Groep) ontwikkelde programma ‘Klinisch Leiderschap’ voor medisch specialisten is in februari 2016 van start gegaan. Voor meer informatie en inschrijven voor de volgende edities van het in opdracht van de Academie van Medisch Specialisten ontwikkelde programma vindt u op de website van de Academie van Medisch Specialisten.

Klinisch Leiderschap

Klinisch leiderschap is meer dan de traditionele, natuurlijk leidende rol van de medicus in de zorgpraktijk. Het is in de allereerste plaats zelf excelleren in de spreekkamer, de operatiekamer, de verloskamer of andere klinische en diagnostische settings. Door te proberen het elke dag een beetje beter te doen:
1. Op medisch gebied, maar ook in de communicatie met patiënten en hun naasten;
2. Door oog te hebben voor de integrale zorg en niet alleen het eigen stukje daarbinnen;
3. Door nadrukkelijker stil te staan bij wat gepaste zorg is in plaats van maximale zorg.
4. Door oog te hebben voor de mogelijkheden en grenzen van zelfregie en mantelzorg.
5. Door te zoeken naar nieuwe manieren om dat vorm te geven, zoals via internetcommunities of e-health.

Maar klinisch leiderschap gaat veel verder dan dat. Het gaat om leiderschap in, of over, het hele zorgproces. Klinisch leiderschap betekent grip hebben op het hele zorgproces en in staat zijn om daar samen met alle betrokkenen voortdurend verbeteringen in te realiseren. Klinisch leiderschap vereist ook kennis over kwaliteitsverbetering.

Klinisch leiderschap betekent dat je als zorgprofessional verantwoordelijkheid neemt voor en de regie voert over de dagelijkse patiëntenzorg vanuit de ambitie om die zorg voortdurend te verbeteren. Daarbij gaat het om verbetering van kwaliteit, zowel in medische termen als in termen van klanttevredenheid, waarbij tegelijkertijd gestreefd wordt naar doelmatigheid en innovatie. Inhoud en context van klinisch leiderschap zijn helder beschreven in het visiedocument ‘De Medisch Specialist 2015

Programma

De Academie voor Medische specialisten biedt een uniek programma aan voor alle medisch specialisten en overige leden medische staven in algemene en academische ziekenhuizen, GGZ-instellingen en categorale zorgaanbieders, die de ambitie hebben om de regie te houden over de zorg voor de patiënt en de uitdaging willen aangaan om dagelijkse verbeteringen in het klinische proces te ontwikkelen.

Het programma bestaat uit vijf modules van vier dagdelen elk:

  • Module 1: Leiderschap in de zorg
  • Module 2: Kwaliteitsverbetering
  • Module 3: Procesverbetering
  • Module 4: Zinnige zorg
  • Module 5: Persoonlijke effectiviteit

Het onderwijs omvat een reeks van interactieve colleges, bespreking van eigen casuïstiek, analyse van goede voorbeelden, bespreking van de eigen leiderschapsrol aan de hand van een 360° graden assessment en tussentijds zelf oefenen. Dit zal ondersteund worden door een interactief, digitaal kennisplatform. De programmaleiding is in handen van drs. Philip J. Idenburg MBA en prof. dr. Carina Hilders. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Contactpersoon

Philip J. Idenburg

philip.idenburg@bebright.eu