Actueel en blog

Digitale bijeenkomsten: vier tips voor meer succes

Digitale bijeenkomsten: vier tips voor meer succes

Door de komst van het COVID-19 virus werken we sinds maart 2020 massaal vanuit huis en online. Vergaderingen, brainstormsessies, koffiemomenten en borrels die we normaliter fysiek zouden organiseren, spelen zich nu af op één en dezelfde plek: online achter je...

Steeds meer zorginstellingen aan de slag met hun digitale strategie

Steeds meer zorginstellingen aan de slag met hun digitale strategie

Zorginstellingen realiseren zich dat ze moeten investeren in digitale zorgvernieuwingen. Door COVID-19 is de interesse in de digitalisering van de zorg snel toegenomen. Zij zijn zich bewust dat een goed uitgewerkte digitale strategie en bijbehorende innovatieagenda...

BeBright lanceert StayBright  –  leadership for healthcare

BeBright lanceert StayBright – leadership for healthcare

Zorgvernieuwing en transformatie is relevanter dan ooit. De coronacrisis maakt duidelijk dat we de zorg anders moeten én kunnen inrichten. Een transformatie stelt andere eisen aan het ontwerp en de inrichting van zorgorganisaties. Om sturing aan deze verandering te...

Jeroen Geelhoed versterkt het team van BeBright

Jeroen Geelhoed versterkt het team van BeBright

Per 1 oktober versterkt Jeroen Geelhoed als senior manager het team van BeBright. Jeroen heeft in verschillende rollen jarenlange ervaring met zorginnovatie. Na bijna 10 jaar als hoofd risicodetectie en innovatie bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), heeft...

Lea Bouwmeester versterkt het team van BeBright

Lea Bouwmeester versterkt het team van BeBright

Sinds september 2020 versterkt Lea Bouwmeester als adviseur en aanjager van zorgvernieuwing het BeBright team. De afgelopen 15 jaar werkte Lea als directeur, voorzitter en toezichthouder in de verschillende onderdelen binnen onze zorgsector. Als Tweede Kamerlid was...

Zorgverzekeraars stelden 30 regiobeelden op. Hoe nu verder?

Zorgverzekeraars stelden 30 regiobeelden op. Hoe nu verder?

Elke inwoner in Nederland moet toegang hebben tot goede en betaalbare zorg, beschikbaar binnen redelijke tijd en afstand. Zorgverzekeraars dragen een grote verantwoordelijkheid hierin. Het ministerie van VWS heeft hen gevraagd de toekomstige zorgbehoefte en het...

Update programma 2diabeat: integrale aanpak beschikbaar

Update programma 2diabeat: integrale aanpak beschikbaar

Het programma 2diabeat heeft een breed gedragen, integrale aanpak ontwikkeld om de opmars van diabetes type 2 in Nederland te stoppen. Deze aanpak is afgelopen juni gepresenteerd en voor iedereen beschikbaar op de website van 2diabeat. Over de aanpak programma...

Digitale strategie voor zorginstellingen

Digitale strategie voor zorginstellingen

De COVID-19 crisis heeft geleid tot een versnelling van de adoptie van technologie en digitalisering. Zorginstellingen realiseren zich dat ze moeten investeren in digitale zorgvernieuwingen en zijn zich bewust dat een goed uitgewerkte digitale strategie en...