+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu

Ambitieuze veranderingen doorvoeren in zorgorganisaties is complex. De vertaalslag van visie en strategie naar impactvolle realisatie blijkt lastig te maken. AgileOGSM™ is een methodiek die helpt om ambitieuze doelstellingen te verbinden aan acties, focus aan te brengen, en effectief met realisatie aan de slag te gaan. Bizaline is een ontwikkelaar van innovatieve digitale oplossingen voor strategische executie. Samen met Bizaline gaat BeBright AgileOGSM™ inzetten bij zorgorganisaties voor impactvolle realisatie van strategie. 

OGSM staat voor Objectives, Goals, Strategies, Measures. Het is een beproefde methode om voor een heldere samenhang tussen visie, strategie, doelstellingen en activiteiten te zorgen. Door deze vier elementen te verbinden krijg je een ‘businesssplan op één A4’. Door deze methode op een agile-manier toe te passen is het mogelijk om op een flexibele wijze doelen te realiseren, met de juiste informatie als basis. Agile werken en leren verloopt in stappen via een interactief en iteratief ontwerp, dat fasen van leren en doen afwisselt. OGSM-software maakt dit dynamisch en digitaal inzichtelijk voor de hele organisatie.

 

De organisatie en haar medewerkers staan centraal

Een heldere visie vormt samen met een actuele businessanalyse de basis voor een gedegen strategie. Samen concretiseren wij de strategie naar een agenda voor verandering en gaan wij na wat nodig is voor de realisatie. BeBright zet AgileOGSM™ in als aanvulling op haar visie- strategieontwikkelingstrajecten. Hierbij staat niet de methodiek maar de organisatie en haar medewerkers centraal. Door vanuit gezamenlijkheid en gestuurd door AgileOGSM™ het goede gesprek aan te gaan in de organisatie, komen visie en strategie in de praktijk tot leven.

 

Voordelen van gebruik AgileOGSM

Zorgt voor een heldere samenhang tussen visie, strategie, doelstellingen en activiteiten;

  • Het bereiken van doelen wordt haalbaar, inzichtelijk en meetbaar;
  • Door actief en kortcyclisch te sturen op resultaten kan snel het goede gesprek gevoerd worden binnen de organisatie als resultaten niet gehaald worden;
  • Snel bijsturen op uitvoering én op strategische keuzes. De organisatie werkt gerichter en heeft meer focus op de realisatie van doelen;
  • OGSM geeft bestuurders overzicht en zorgt ervoor dat processen in de organisatie goed geborgd zijn. Hierdoor zijn strategische, tactische en operationele niveaus in de organisatie in continue wisselwerking met elkaar;
  • Het werken aan organisatiedoelen wordt een gezamenlijke opdracht voor iedereen in de organisatie.

 

De AgileOGSM™ methodiek helpt organisaties om strategie te verbinden aan acties, focus aan te brengen en effectief met realisatie aan de slag te gaan. De AgileOGSM™ methodiek is in te zetten voor realisatie van meerjarenstrategie, jaarplanrealisatie of als tool voor programmamanagement.

 

Meer weten over AgileOGSM en strategierealisatie?

Neemt contact op met Jeroen Geelhoed of Hidde van den Akker

Meer weten over AgileOGSM in de zorg?

Lees het hier