+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu
ANALYSES, INZICHTEN & REGIOBEELDEN

In een sterk veranderende omgeving is adequaat reageren en anticiperen noodzakelijk. De druk om snel te kunnen beslissen en bij te sturen neemt toe. Goed onderbouwde strategische keuzes maken, is daarbij belangrijk. Een strategie is pas levensvatbaar als de strategische keuzes inhoudelijk zijn onderbouwd, het liefst met data. Wij helpen opdrachtgevers bij data-gedreven besluitvorming en besturing. Slimme analyses van interne en externe data combineren wij met kennis van de organisatie en markt. Zo maken wij samen de gewenste toekomstvisie en strategie tot realiteit. Wij helpen bij het doorrekenen van businessmodellen en scenario’s. Het duiden en monitoren van resultaten en effecten helpt onze opdrachtgevers om voortgang op strategische doelen te bewaken en waar nodig tijdig bij te sturen.

WAAR WIJ OPDRACHTGEVERS BIJ HELPEN

Regiobeelden

Een concreet beeld van de regionale opgaven is een belangrijke basis voor een toekomstbestendige aanpak van maatschappelijke thema’s zoals zorg, welzijn en wonen. Wij helpen organisaties en samenwerkingsverbanden bij het maken van regiobeelden en het vertalen van deze beelden naar uitgangspunten voor strategie en realisatie.

Neem contact op

Financiële- en portfolioanalyse

De maatschappelijke opgave in de zorg en het sociaal domein, vraagt om transformatie. Financiële stabiliteit van zorgorganisaties is hiervoor een voorwaarde. Daarnaast moeten organisaties hun portfolio herzien en de stap maken naar nieuwe (digitale) vormen van zorg en ondersteuning. Wij helpen organisaties met het maken van financiële en portfolio-analyses om te komen tot maatregelen en prioriteiten om financieel gezond te blijven. Bijvoorbeeld door scherpe keuzes te maken in het portfolio, passend bij de toekomstige vraag en veranderende (regionale) context.

Neem contact op

(Regionale) stuurinformatie

Goed geïnformeerd monitoren, sturen en besluiten om strategische doelen te behalen is lang niet altijd vanzelfsprekend. Wij helpen organisaties en samenwerkingsverbanden bij het inrichten van (regionale) stuurinformatie en helpen bij het analyseren en monitoren van resultaten en effecten. Op deze wijze helpen wij opdrachtgevers datagedreven te werken. Actuele en bruikbare inzichten uit (regionale) data dragen bij aan doelmatige, toegankelijke en betaalbare zorg.

Neem contact op

Maatschappelijke businesscase

Het doel en de beoogde effecten van projecten, interventies en (sociale) ondernemingen reiken in veel gevallen verder dan enkel het perspectief van de eigen organisatie. Wij helpen opdrachtgevers om het economisch en maatschappelijk nut voor de verschillende stakeholders vast te stellen in een maatschappelijke businesscase. Wij maken gebruik van methoden zoals de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en SROI (Social Return On Investment).

Neem contact op

THE BRIGHT WAY

Uit onze trendstudies, toekomstverkenningen en continu marktonderzoek kennen wij de ontwikkelingen van gisteren, vandaag én morgen. Wij maken altijd gebruik van een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve analysemethodes. Onze inzichten presenteren we helder en visueel aantrekkelijk.

AAN DE SLAG? NEEM CONTACT OP
UITGELICHT IN ANALYSES, INZICHTEN & REGIOBEELDEN
Zorgverzekeraars stelden 30 regiobeelden op. Hoe nu verder?

Zorgverzekeraars stelden 30 regiobeelden op. Hoe nu verder?

Elke inwoner in Nederland moet toegang hebben tot goede en betaalbare zorg, beschikbaar binnen redelijke tijd en afstand. Zorgverzekeraars dragen een grote verantwoordelijkheid hierin. Het ministerie van VWS heeft hen gevraagd de toekomstige zorgbehoefte en het...