Afval of verspilling? Trots op onze nieuwe foto’s over voedselverspilling van Harry Smittenberg

Afval of verspilling? Trots op onze nieuwe foto’s over voedselverspilling van Harry Smittenberg

Het bewustzijn over onze ontoelaatbare hoeveelheden verspilling is de afgelopen jaren gelukkig flink gegroeid. De gemiddelde Nederlander gooit jaarlijks bijna 50 kg goed voedsel, ter waarde van ongeveer € 150 per persoon weg, aldus Wageningen Universiteit. Daarnaast wordt er voedsel verspild tijdens of na het oogsten, tijdens transport, opslag of verwerking en door supermarkten en horeca.  In Nederland wordt € 4,4 miljard aan voedsel ‘vermijdbaar’ verspild, dat wil zeggen voedsel dat we eigenlijk hadden kunnen eten. Onvermijdbaar voedselverlies gaat over voedsel dat niet te consumeren is, zoals schillen, botten en pitten. We verspillen vooral brood, zuivel, groente, fruit, vlees en aardappelen. We gooien groente weg die bijvoorbeeld niet aan de kwaliteitseisen voldoet door een bruin plekje, gaan verkeerd om met houdbaarheidsdata of slaan te veel eten in.

Productie van voedsel en dan met name van vlees, zuivel en groente vormt een grote belasting voor het klimaat. Minder voedselverspilling draagt dan ook direct bij aan een lagere CO2-uitstoot en minder watergebruik.Steeds meer ondernemers in food & agro, productie, verwerking, bewerking en retail denken na over het voorkomen van verspilling, het hergebruiken van voedsel en reststromen voor mens en dier en hoe van ‘afval’ weer grondstof te maken. Ook de consument is aan zet. De Verenigde Naties hebben met de Sustainable Development Goal 12.3 afgesproken dat het aantal kilo’s dat wereldwijd per persoon wordt verspild, in 2030 is gehalveerd. Het Nederlandse doel is 25 kilo minder verspilling per persoon. Doe je mee?

Harry Smittenberg – fotograaf
‘De esthetiek van gft-afval zag ik al langer, zonder me er echt bewust van te zijn. Schoonheid wordt vaak niet gezien in gewone dingen, omdat ze zo gewoon zijn. Maar de schoonheid is er wel, ook in afval. Ik fotografeer gft-bakjes, op het mooiste moment en vlak voordat de inhoud de kliko ingaat, om gecomposteerd te worden en voeding te zijn voor nieuw gewoon mooi leven.’

Harry Smittenberg is fotograaf en filmer uit de Utrechtse wijk Zuilen. Hij maakt portretten, reportages en autonoom werk. Hier exposeert hij met foto’s van zijn groente- fruit- en tuinafval. Deze gft-bakjes, die hij de afgelopen jaren bijna elke dag fotografeerde, vormen een reeks kleurrijke kunstwerken die een verrassend perspectief bieden op alledaags afval.

De foto’s van de gft-bakjes zijn te koop. Meer informatie op www.harrysmittenberg.nl

Save the date! Congres Diagnose Voeding & Gezondheid: Samen innoveren voor een vitaler Nederland

Save the date! Congres Diagnose Voeding & Gezondheid: Samen innoveren voor een vitaler Nederland

Save the date!
Op 21 november 2019 organiseert Diagnose Voeding & Gezondheid de tweede editie van het congres ‘Samen innoveren voor een vitaler Nederland’. De dag staat in het teken van innovatie, inspiratie en dialoog. In een gevarieerd dagprogramma maken deelnemers kennis met de visie van diverse experts en prominenten op het realiseren van een gezondere leefomgeving en leefstijl in Nederland.

Toonaangevende sprekers en impactvolle innovaties
Laat je inspireren door visionaire bestuurders, trendsettende beleidsmakers en toonaangevende wetenschappers. Innovaties en initiatieven op het gebied van voeding en gezondheid nemen een prominente plek in op het congres. Tijdens interactieve break-out sessies zullen verschillende frisse en innovatieve organisaties hun maatschappelijke impact en veelbelovende toekomst toelichten. Bezoek de sessies van onder andere Diverzio, FoodFirst Network, Greendish,Buur(t)tafel, Thuisafgehaald, De Gezonde Basisschool van de Toekomst en Vitaliteit op de werkvloer.

Praktische informatie
Wanneer
Donderdag 21 november 2019, 09.00-17.00uur
Waar
Media Plaza, Jaarbeurs, Utrecht
Voor wie
Bestuurders, zorg- en foodprofessionals, ondernemers, beleidsmakers, consumentenorganisaties en investeerders in voeding en gezondheid

Kijk op de website voor meer informatie over het congres. Noteer in ieder geval de datum alvast in je agenda!

Over Diagnose Voeding & Gezondheid
Voeding draagt bij aan een vitaal en gezond leven. Voeding verdient dan ook een prominente rol bij het stimuleren van gezondheid en preventie van chronische aandoeningen. Dat is de overtuiging van de partijen die samen het landelijke programma ‘Diagnose Voeding & Gezondheid’ zijn gestart. We initiëren, ondersteunen én versnellen innovaties en initiatieven met een grote maatschappelijke impact. Ook faciliteren we de maatschappelijke dialoog over voeding en gezondheid en delen we kennis en inzichten op dit gebied.

Zorgdroom Hilde Buiting: Zorgen voor patienten die niet meer te genezen zijn

Zorgdroom Hilde Buiting: Zorgen voor patienten die niet meer te genezen zijn

Hilde Buiting, onderzoeker

Wat betekent het om te horen dat je niet meer te genezen bent? Ook al heb ik hier de afgelopen jaren heel veel mensen over gesproken, ik realiseer me dat ik dit pas écht zal weten wanneer ik dit zelf te horen zou krijgen. Ik prijs mij heel gelukkig dat ik gezond ben. Toch heb ik mij een beeld kunnen vormen door al die gesprekken met patiënten en hun naasten. Hun kwetsbaarheid en openheid hebben mij inzicht gegeven wat dit met mensen doet. Hoezeer zij anders in het leven komen te staan en hun doelen verzetten; écht gaan leven; zachter worden; relativeren; ruzies oplossen; heel vaak op vakantie gaan; lachen; huilen; genieten; (opnieuw) ontdekken; en simpelweg de dagelijkse dingen willen blijven doen die zij altijd al hebben gedaan.

Palliatieve zorg heeft in Nederland de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Met dank aan het Nationaal Programma Palliatieve zorg wordt ook steeds meer onderzoek gedaan. Zelf ben ik werkzaam in de oncologie, maar ik zie ook dat er veel andere vakgebieden zijn waar palliatieve zorg een prangend vraagstuk is. Vakgebieden die door hun imago mogelijk net wat minder aandacht krijgen dan de oncologie.

Mijn zorgdroom is dan ook dat wij over 10 jaar voor iedere niet meer te genezen patiënt de juiste zorg kunnen leveren. Zorg die gericht is op het voorbereiden op het naderende overlijden, maar ook ruimte biedt om optimaal te kunnen leven gedurende deze ziektefase. Door snelle ontwikkelingen op het vlak van levensverlengende medicatie kan die fase voor patiënten namelijk steeds langer worden wat een prachtige ontwikkeling is. Wanneer wij tegelijkertijd kunnen profiteren van de waardevolle input die deze patiënten óns kunnen leveren voor onder andere onderzoek en beleid, dan is mijn zorgdroom helemaal vervuld.

Persoonlijke blog prof. dr. Erik Heineman: “Van sectoren naar patiëntencentra: vijf succesfactoren”

Persoonlijke blog prof. dr. Erik Heineman: “Van sectoren naar patiëntencentra: vijf succesfactoren”

Als chirurgievakgroep van het UMCG zijn we over onze eigen schaduw gestapt. Dat was geen eenvoudige opgave, geef ik eerlijk toe. Maar het was heel hard nodig dat er iets ging gebeuren. Het zorgsysteem waar we al decennialang in werkten, was ernstig verouderd. In een ziekenhuis behoren we de patiënt te volgen: wat is er nodig? En dan moeten we daar de organisatie op aanpassen, ofwel vorm volgt functie. Maar ziekenhuizen zijn over het algemeen ingedeeld in sectoren, die op het einde van het jaar zwarte cijfers moeten schrijven. Kortom de vorm domineert. En dat moest anders. Graag neem ik u mee langs een aantal kritische succesfactoren die wij tegenkwamen bij de transformatie van sectoren naar patiëntgerichte centra.

1. Het begint met schaamte, schaamte over de zorg die we (niet) leveren. En die bij de buurman wel geleverd wordt (denken we). Op een gegeven moment ontstond er in verschillende lagen van de organisatie een gemeenschappelijke schaamte en raakten mensen gemotiveerd om zaken echt fundamenteel anders aan te pakken (coalition of the shame). Oog hebben voor de gehele zorgketen die een patiënt doorloopt in plaats van alleen het eigen stukje.

2. Neem tijd om uit te leggen wat er gaat veranderen. Zo werk je aan vertrouwen. Mensen moeten loskomen van hun ego en zekerheden loslaten. Dat kost tijd.

3. Door functie en proces centraal te stellen en de organisatie daarop afstemmen, ontstaat wederkerigheid. Wederkerigheid in de organisatie maar ook op persoonlijk vlak. De dialoog over waarom je iets denkt of vindt is daarbij heel belangrijk en niet de discussie over wie gelijk heeft of niet. Leren delen, want pas dan ontstaat vertrouwen en kun je vermenigvuldigen.

4. Droom groot, maar maak kleine stapjes. Dominante logica werkt niet meer. Neem tijd om prototypes te ontwikkelen, daarmee te experimenteren en ze te evalueren. Begin met eenvoudige voorbeelden. Het nemen van kleine stapjes is heel belangrijk.

5. Cruciaal is de Raad van Bestuur als sponsor van het proces. Deze moet door dik en dun de transformatie steunen omdat er veel weerstand in de organisatie optreedt.

Wij realiseerden ons in het UMCG dat we de patiënten, vooral de patiënten met multimorbiditeit, niet meer de zorg konden geven die nodig was. Patiënten komen niet voor dat ene fragment heelkunde, maar voor een hele keten. Ik wil nogmaals benadrukken dat het vooral de verdienste is geweest van de mensen op de werkvloer dat wij de omslag hebben weten te maken van sectoren naar centra. Ik heb als leidinggevende slechts gedelegeerd. Zij zijn met hart en ziel over hun eigen schaduw gestapt en hebben het belang van de patiënt vooropgesteld.

Meer informatie? Neem contact op met Erik Heineman erik.heineman@bebright.eu. Voor meer informatie over transformatie van zorg, neem contact op met Philip J. Idenburg philip.idenburg@bebright.eu

Grande Finale ImpactPlus: zes sociale ondernemingen in de zorg krijgen hulp om te groeien

Grande Finale ImpactPlus: zes sociale ondernemingen in de zorg krijgen hulp om te groeien

Tijdens de feestelijke afsluiting van het ImpactPlus Groeiprogramma op 25 juni werd bekendgemaakt dat zes sociale scale-ups een jaar lang extra ondersteuning krijgen om hun maatschappelijke impact te vergroten in de strijd tegen eenzaamheid. De ondernemingen zijn eerder door Achmea Foundation samen met Zilveren Kruis en BeBright geselecteerd voor het ImpactPlus Groeiprogramma vanwege hun vernieuwende oplossingen.

Het thema van het ImpactPlus Groeiprogramma 2019 is ‘Samen en niet alleen’. Alle deelnemers maken met hun product of dienst het verschil tegen eenzaamheid. De ondernemingen zijn: IMOVE, KOPPL, Mantelaar, Omapost, Vraagelkaar en Zorgoppas. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Utrecht presenteerden de ondernemers hun groeiplannen. Deze zijn beoordeeld door een expertpanel op hun groeiambities. De experts hebben besloten dat alle zes sociale ondernemingen een boost krijgen om bij te dragen aan duurzame groei en daarmee aan meer impact.

Marjolein Verstappen, directeur Achmea Foundation, onderstreept het belang van sociale ondernemingen in de zorg. “Sociale ondernemingen in de zorg zijn er nog niet zo veel, terwijl zij juist vraaggerichter, creatiever en flexibeler kunnen inspelen op complexe maatschappelijke vraagstukken. Deze startende ondernemingen hebben soms een steuntje in de rug nodig. Achmea Foundation draagt hier graag aan bij door ImpactPlus. Ons doel? Sociaal ondernemers in de zorg helpen hun positieve impact te vergroten!”

Ondernemen met een échte drijfveer
Janet Turskstra van Vraag Elkaar licht toe wat haar drijft om sociaal te ondernemen:

“Voorheen werkte ik als consultant en adviseerde ik raden van bestuur over reorganisaties. Mijn échte drijfveer is: ‘hoe kunnen we de wereld wat socialer maken’. Met Vraag Elkaar wil ik mensen verbinden op basis van gelijkwaardigheid. Het platform helpt mensen bij elkaar te brengen die bij elkaar passen.”

Andere deelnemer Nikita Shahbazi van IMOVE vertelt over haar onderneming:

“40% tot 50% van nieuwkomers in Nederland heeft psychische problemen. IMOVE helpt slachtoffers van trauma en oorlog om hen beter in hun kracht te laten staan. Dat doen we door dans en beweging. Het lichaam is verkrampt, wij zien dat dans en beweging bevrijdend werkt. Door de training en coaching via ImpactPlus kunnen wij IMOVE verder brengen.”

Publieksprijs
Tot tien dagen na de Grande Finale kon iedereen online een stem uitbrengen op die onderneming die zij een extra financiële boost van €10.000,- willen geven, bedoeld om het groeiplan te realiseren. Duizenden mensen hebben een stem uitgebracht. De stemmen zijn geteld en de ImpactPlus publieksprijs 2019 is gewonnen door Omapost!