Lessen van grensverleggers in de zorg tijdens COVID-19 (2) – in gesprek met Bernhoven

Lessen van grensverleggers in de zorg tijdens COVID-19 (2) – in gesprek met Bernhoven

Zorgtransformatie in tijden van de coronacrisis: een onmogelijke taak voor bestuurders? In drie video’s/podcasts spreken we grensverleggers in de Nederlandse gezondheidszorg. 

Vier jaar geleden startten auteurs Philip J. Idenburg en Monique Philippens met vele dromers, denkers, doeners en durfals de ‘Diagnose Transformatie reis’. Het doel was een antwoord te vinden op de vraag hoe we zorgtransformatie kunnen versnellen. Inspiratie en leerlessen kwamen uit de vele Nederlandse en buitenlandse voorbeelden waar transformatie ondanks regelgeving, bestaande bekostigingssystemen, infrastructuur en kortetermijnbelangen mogelijk blijkt te zijn. Dit mede door een juiste coalitie, visie, lef en doorzettingsvermogen.

Precies twee jaar na de publicatie zijn wij benieuwd wat zorgtransformatie betekent voor deze voorbeelden in het licht van de corona crisis. Immers, belangrijke uitgangspunten zoals lange termijn denken werd afgelopen periode noodgedwongen vervangen voor korte termijn oplossingen. Gezamenlijke besluitvorming vervaagde naar de achtergrond, terwijl crisisteams met mandaat werden opgetuigd. Hoe kun je dan toch vasthouden aan die enorm belangrijke uitgangspunten aan de start van transformatie? Medewerkers in de lead ruimte geven, terwijl top-down maatregelen worden ingevoerd? En nog belangrijker: hoe zetten we met zijn allen de crisis om naar blijvende vernieuwing?

Leiderschap en sturing tijdens corona: Bernhoven

Geert van den Enden, algemeen directeur van Bernhoven, deelt zijn ervaring en leerlessen. Met grote trots kijkt hij terug op de enorme prestaties die zijn mensen hebben geleverd, het ongekende talent van velen, en hoe zijn organisatie boven zichzelf is uitgestegen. In lijn met de eerder gekozen strategie, kiest hij ervoor om de intensievere samenwerking in de regio, de samenwerking met andere ziekenhuizen en de grote betrokkenheid van inwoners in de regio ook na de corona-crisis verder uit te bouwen. Luister hieronder het hele gesprek. 

 

Dé toolkit voor zorgtransformatie

Voor die bestuurders en zorgprofessionals die aan het roer van de zorgvernieuwing staan, biedt de publicatie ‘Diagnose Transformatie’ ondersteuning om hier met de juiste tools sturing aan te geven. Klik voor meer informatie of bestel het boek direct hier

Lessen van grensverleggers in de zorg tijdens COVID-19 (1)- in gesprek met Vigo

Lessen van grensverleggers in de zorg tijdens COVID-19 (1)- in gesprek met Vigo

Zorgtransformatie in tijden van de coronacrisis: een onmogelijke taak voor bestuurders? In drie video’s/podcasts spreken we grensverleggers in de Nederlandse gezondheidszorg. 

Vier jaar geleden startten auteurs Philip J. Idenburg en Monique Philippens met vele dromers, denkers, doeners en durfals de ‘Diagnose Transformatie reis’. Het doel was een antwoord te vinden op de vraag hoe we zorgtransformatie kunnen versnellen. Inspiratie en leerlessen kwamen uit de vele Nederlandse en buitenlandse voorbeelden waar transformatie ondanks regelgeving, bestaande bekostigingssystemen, infrastructuur en kortetermijnbelangen mogelijk blijkt te zijn. Dit mede door een juiste coalitie, visie, lef en doorzettingsvermogen.

Precies twee jaar na de publicatie zijn wij benieuwd wat zorgtransformatie betekent voor deze voorbeelden in het licht van de corona crisis. Immers, belangrijke uitgangspunten zoals lange termijn denken werd afgelopen periode noodgedwongen vervangen voor korte termijn oplossingen. Gezamenlijke besluitvorming vervaagde naar de achtergrond, terwijl crisisteams met mandaat werden opgetuigd. Hoe kun je dan toch vasthouden aan die enorm belangrijke uitgangspunten aan de start van transformatie? Medewerkers in de lead ruimte geven, terwijl top-down maatregelen worden ingevoerd? En nog belangrijker: hoe zetten we met zijn allen de crisis om naar blijvende vernieuwing?

Leiderschap en sturing tijdens corona: VIGO

Jolande Tijhuis, zorgbestuurder van VIGO (voorheen CONRISQ groep en waaronder o.a. zorginstelling Vincent van Gogh valt) deelt haar ervaring en leerlessen. Juist zij koos ervoor om gedurende de crisis de verbindingen over de organisatiegrenzen /dochterstichtingen heen te verstevigen en te bouwen naar een duurzame samenwerking tussen ggz, jeugdzorg, en forensische zorg.

 

 

Dé toolkit voor zorgtransformatie

Voor die bestuurders en zorgprofessionals die aan het roer van de zorgvernieuwing staan, biedt de publicatie ‘Diagnose Transformatie’ ondersteuning om hier met de juiste tools sturing aan te geven. Klik voor meer informatie of bestel het boek direct hier

Zorgtransformatie relevanter dan ooit: tweede druk van dé toolkit voor grensverleggers in de zorg beschikbaar

Zorgtransformatie relevanter dan ooit: tweede druk van dé toolkit voor grensverleggers in de zorg beschikbaar

Het onderwerp zorgtransformatie is relevanter dan ooit. De coronacrisis heeft meer dan ooit duidelijk gemaakt dat we de zorg heel anders moeten én kunnen inrichten. Alleen zo kunnen we haar betaalbaarheid en toegankelijkheid garanderen richting de toekomst. Voor die bestuurders en zorgprofessionals die aan het roer van de zorgvernieuwing staan, biedt de publicatie ‘Diagnose Transformatie’ ondersteuning om hier met de juiste tools sturing aan te geven.

Met trots presenteert BeBright vandaag de tweede druk van Diagnose Transformatie. Vier jaar geleden startten auteurs Philip J. Idenburg en Monique Philippens met vele dromers, denkers, doeners en durfals de ‘Diagnose Transformatie reis’. Het doel van die reis was om een antwoord te vinden op de vraag hoe we zorgtransformatie kunnen versnellen. Hierbij was het startpunt een gedeelde ambitie en sense of exitement in plaats van de bedreiging op de toekomstbestendigheid van de zorg.

Versnelling van zorgtransformatie
Sindsdien is er al veel veranderd. We hebben de versnelling van zorgvernieuwing en zorgtransformatie in de praktijk gebracht en het topic zorgtransformatie is samen met onze toolkit in meerdere opleidingscurricula opgenomen. Ook inspirerend zijn de vele Nederlandse en buitenlandse voorbeelden waar transformatie ondanks regelgeving, bestaande bekostigingssystemen, infrastructuur en kortetermijnbelangen mogelijk blijkt te zijn. Dit is mede bereikt door een juiste coalitie, visie, lef en doorzettingsvermogen.

“Grensverleggers kiezen ervoor om juist ook gedurende de crisis de verbindingen over de organisatiegrenzen heen te verstevigen en verder uit te bouwen naar een duurzame coalition of the doing. Zij werken aan het bouwen van een gemeenschappelijke visie, met oog voor ieders eigen belang.”
– 
Monique Philippens, auteur Diagnose Transformatie

Het is zeer bewonderingswaardig hoe zorgorganisaties met grote inzet, toewijding en flexibiliteit samenwerken om de gevolgen van de coronapandemie zoveel mogelijk te beperken. De eerste fase heeft geleid tot groot leed op zowel menselijk als economisch gebied. Toch zien we ook positieve effecten van de crisis: de collatoral gifts (zoals hier eerder beschreven). Zo stond naastenliefde weer centraal en kwam de digitalisering en innovatie in de zorg in een stroomversnelling.

Leiderschap noodzakelijk in tijden van crisis
Of de crisis een positieve aanjager van zorgtransformatie zal zijn, hangt sterk af van de mate waarin zorgorganisaties en hun coalities beschikken over het adaptief vermogen om hierop in te spelen. De coronacrisis bevestigt de conclusies getrokken uit het leiderschapsonderzoek dat we uitgevoerd hebben in het kader van Diagnose Transformatie. Korte termijn sturing op de crisis en continuïteit van de zorg is belangrijk. Daarnaast vraagt het om het managen van consequenties op middellange termijn. Transformationele leiders moeten de crisis weten om te zetten in blijvende vernieuwing.

“Als de Coronacrisis één ding duidelijk gemaakt heeft is dat als we zorg van morgen toegankelijk en betaalbaar willen houden, (digitale) zorgtransformatie essentieel is! Met technologie niet als doel maar als enabler. Geen kleine incrementele innovatie in reeds verouderde zorgprocessen maar radicale vernieuwing die resulteert in betere ervaren zorg en kwaliteit van leven voor zowel de patiënt/cliënt als zorgprofessional.”
– Philip J. Idenburg, auteur Diagnose Transformatie

Wat denkt u? Wachten we op de volgende crisis of grijpen we dit cruciale moment aan om met elkaar die verandering door te gaan en de frictie(kosten) samen op te lossen?

Diagnose Transformatie – een toolkit voor grensverleggers in de zorg is hier te bestellen.

BeBright en iPH versterken implementatie van Positieve Gezondheid in zorgpraktijk

BeBright en iPH versterken implementatie van Positieve Gezondheid in zorgpraktijk

iPH en strategie- en innovatiebureau BeBright verlengen hun partnership om de implementatie van Positieve Gezondheid in de zorgpraktijk te versterken. Vandaag werd hiervoor het contract ondertekend door Ellis Boerkamp, partner bij BeBright en Angelique Schuitemaker, directeur van Institute for Positive Health.

In de samenwerking hebben beide partijen onverminderd tot doel om kennis met elkaar te delen en de praktijkervaring te vergroten met behulp van het instrumentarium Positieve Gezondheid. De focus ligt daarbij op de organisatie van regionale samenwerking in het kader van Juiste Zorg op de Juiste Plek. Facilitatie, advies en het versterken van de implementatiekracht vanuit BeBright in vele maatschappelijke projecten wordt verbonden aan het trainingsaanbod en de wetenschappelijke kennis rond Positieve Gezondheid. Zo hopen iPH en BeBright elkaars missie te versterken.

“Wij verheugen ons op de voortzetting van deze mooie samenwerking. We merkten het afgelopen jaar al dat iPH en BeBright elkaar vinden in de doelstelling om Nederland een stukje vitaler te maken. Onze missies verstevigen elkaar”, aldus Angelique Schuitemaker.

“BeBright en iPH werken ook nu samen op het vlak van stimulering van eHealth thuis, in het veerkrachtig maken van medewerkers en in het versterken van regionale samenwerkingen. BeBright is een een social enterprise (BCorp). Wij werken toe naar transformatie en maatschappelijke vernieuwing. Daar is Positieve Gezondheid een hoeksteen van en daarbij past de continuering van ons partnership”, zegt Ellis Boerkamp.

Sociaal ondernemers gezocht! Inschrijving ImpactPlus 2020 geopend

Sociaal ondernemers gezocht! Inschrijving ImpactPlus 2020 geopend

Vanaf vandaag kunnen sociaal ondernemers zich inschrijven voor het ImpactPlus Groeiprogramma 2020: Hét groeiprogramma voor sociale ondernemingen in zorg en welzijn. Dit jaar is het thema ‘Ongekend talent: van vangnet naar springplank’. ImpactPlus zoekt innovatieve ondernemers die mogelijk maken dat iedereen onbeperkt en op eigen wijze kan meedoen en betekenisvol kan bezig zijn. Een samenleving waarin, ondanks de razendsnelle veranderingen, ruimte is en blijft voor ieders unieke talent. In het ImpactPlus Groeiprogramma gaan we met een kleine groep geselecteerde sociaal ondernemers aan de slag met de opschalingsvragen van hun onderneming en het vergroten van hun impact.

Inschrijving geopend! ImpactPlus Groeiprogramma voor sociaal ondernemen in de zorg from Team ImpactPlus on Vimeo.

Met ImpactPlus Groeiprogramma willen Achmea Foundation, BeBright en Zilveren Kruis, sociaal ondernemen in zorg en welzijn stimuleren en daarmee van meer betekenis zijn voor mensen in kwetsbare situaties.

Waarom sociaal ondernemen in de zorg?
Sociaal ondernemers kunnen vaak met heel eenvoudige oplossingen, ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Zij lopen echter in de praktijk vaak tegen obstakels aan die het lastig maken om hun onderneming te laten groeien. Bijvoorbeeld duurzame financiering, het meten van hun impact of de positionering van hun onderneming in de markt. Daarom heeft Achmea Foundation ImpactPlus geïnitieerd, in samenwerking met BeBright en Zilveren Kruis. Een groeiprogramma voor sociale ondernemingen in de zorg.

Na een succesvolle editie van het Groeiprogramma in 2019 rond thema ‘Samen en niet alleen’, start in het voorjaar van 2020 de nieuwe editie van het Groeiprogramma. Ditmaal is het thema: ‘Ongekend talent: van vangnet naar springplank’.

ImpactPlus helpt sociaal ondernemers met het opschalen van hun onderneming
In het ImpactPlus Groeiprogramma wordt een kleine groep van geselecteerde ondernemers verbonden met het netwerk van Achmea Foundation, BeBright en Zilveren Kruis. Met de beste experts en coaches gaan zij in 4 maanden aan de slag met een groeiplan voor hun onderneming. Zij werken bijvoorbeeld aan het vergroten van hun klantbereik, het verbeteren van hun businessmodel, sales en acquisitie, het in kaart brengen van hun impact en nog veel meer. Ondernemers maken daarnaast ook kans op een boost om hun onderneming echt te laten groeien.

Het ImpactPlus Groeiprogramma start in maart 2019. Klik hier om je aan te melden.

Benieuwd naar meer over ImpactPlus? Neem contact op met Dionne van der Waal of Bo Fokkes