+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu
Preventiestrategie onmisbaar voor ziekenhuizen

Preventiestrategie onmisbaar voor ziekenhuizen

Dertien deelnemers uit verschillende ziekenhuizen komen in de eerste helft van dit jaar vijf keer bijeen voor de Leergang Preventiestrategieën in Ziekenhuizen. De leergang wordt georganiseerd door BeBright. Toonaangevende sprekers binnen het zorg- en preventielandschap delen hun visies, ervaringen en concrete handvatten voor het ontwikkelen van een preventiestrategie voor een ziekenhuis. Tijdens de eerste module, op 27 februari belichtte Bertine Lahuis het belang van een preventiestrategie. 

Waarom een preventiestrategie?
In steeds meer ziekenhuizen starten artsen, verpleegkundigen en paramedici met preventieprojecten. Door gebrek aan borging, financiën en strategie stranden er veel. Een preventiestrategie is een voorwaarde voor succes. ”We zijn het innovatiestadium voorbij” stelt Irene Mommers, organisator van de leergang. “Het structureel inbedden van preventie in en om het ziekenhuis, vraagt om een preventiestrategie. Als deelstrategie natuurlijk, zoals die van vastgoed- of digitalisering”.

Preventie door de ogen van een bestuurder
Bertine Lahuis, voorzitter Raad van bestuur van het Radboudumc, deelde haar visie op het belang van preventie en een preventiestrategie voor het Radboudumc tijdens de eerste module van de leergang. Preventie is binnen het Radboudumc één van de zes leidende strategische thema’s. Lahuis: “Radboudumc wil een significante impact hebben op de gezondheidszorg en gezondheid van mensen”.

Bottum up
“We hebben veel gesprekken gevoerd met artsen, verpleegkundigen en paramedici. Daaruit bleek steeds weer dat ze niet alleen willen behandelen maar ook willen bijdragen aan (regionale) initiatieven om ziekte te voorkomen. Het onderwerp leeft in het Radboudumc en onze beweging naar preventie is bottom-up ontstaan.”

Preventietafel
Lahuis riep een preventietafel in het leven om ervaringen uit te wisselen en samen plannen te maken. Ze bespraken onder meer de rollen van het Radboudumc op het gebied van preventie in haar kerntaken: zorg, onderwijs, onderzoek en valorisatie. De leden van de preventietafel dachten ook na over de effecten van preventie op de kwaliteit van leven van patiënten, op eigen regie en de betekenis voor het verkleinen van gezondheidsverschillen in de maatschappij. Over de kosten van preventie en de ‘collateral gain’ van meer gezondheid en welzijn.

Voorbeeldfunctie
Verder werden er initiatieven ontwikkeld zoals weetings (walking meetings), vitaal meubilair, geen alcohol meer op evenementen en vitaliteitsprogramma’s die bijdragen aan een organisatiecultuur waarin preventie een centrale rol speelt.  Het Radboudumc wil als gezondheidsinstelling het goede voorbeeld geven. En als je iets wilt veranderen moet je ook zelf aan de bak.

Voortrekker
Lahuis ziet het als een taak van een universitair medisch centrum om voortrekker te zijn van vernieuwing en deze in de regio en met andere huizen en zorgverbanden te delen. En om samen te werken met alle partners in de regio, verzekeraars, huisartsen, paramedici en meer. ‘Het Integraal Zorgakkoord helpt ons daarbij’ stelt Lahuis.

Volgende keer in de leergang
Het volgende onderwerp in de Leergang is ‘Leefstijl als onderdeel van de behandeling’ met inspiratie van Hanneke Molema, Marjan van Erk (Leefstijlcoalitie in de Zorg en Lifestyle4Health), Iris de Vries (Vereniging Arts en Leefstijl) en Liesbeth van Rossum (Erasmus MC). In de daaropvolgende modules gaan deelnemers in gesprek over Monitoring en signalering ter bevordering van preventie (module 3), Vitale medewerkers in ziekenhuizen (module 4) en Strategie en realisatie (module 5).

Leergang preventiestrategie in Ziekenhuizen door BeBright

Wil jij meer informatie over de leergang? Neem dan contact op met Irene Mommers of Sjoerd Emonts via leergang@bebright.eu

Interessant artikel? Meld je dan hier aan en ontvang elke 2 maanden de BeBright nieuwsbrief. Lees ook ons eerdere artikel over preventie in het ziekenhuis.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op! 

adviseur regiescan

Irene Mommers

+31(0)6 53461444
leergang@bebright.eu

Voorstellen Pleuni Vullers Senior Adviseur Mens & Ontwikkeling

Voorstellen Pleuni Vullers Senior Adviseur Mens & Ontwikkeling

Maak kennis met Pleuni Vullers, onze nieuwe Senior Adviseur Mens & Ontwikkeling die sinds maart het team versterkt. Pleuni gaat zich inzetten voor het begeleiden van organisaties naar een toekomst van modern werkgeverschap. Ze werkt vanuit een scherpe visie op strategie en leiderschap. Wat typeert haar werk- en zienswijze nog meer?

Pleuni’s passie voor de zorgsector is ruim 10 jaar geleden ontstaan tijdens de dagen dat ze meeliep met een wijkverpleegkundige. De kleine momenten van aandacht tussen zorgverlener en cliënt inspireerden haar om zich in te zetten voor een fijne werkomgeving voor de zorgmedewerkers. Ze besloot om in de zorgsector te gaan werken en dit te combineren met haar ervaring als organisatieadviseur bij verandertrajecten. Zo werkte ze onder meer als locatiemanager, regiomanager en HR Manager bij verschillende organisaties in de VVT. Pleuni is ervan overtuigd dat ondanks de keuzes die in de huidige zorg gemaakt moeten worden, de bijzondere momenten van aandacht tussen zorgverlener en cliënt blijven. 

Als senior adviseur Mens en Ontwikkeling gaat ze zich inzetten voor wendbare organisaties en veerkrachtige medewerkers. Ze kijkt ernaar uit om dit samen met BeBright collega’s op te pakken. Als we haar vragen naar de eerste indrukken van haar nieuwe collega’s, noemt Pleuni dat ze onder de indruk is van de aanpak en de ambitie om daadwerkelijk een transformatie in de zorg te realiseren. Op haar beurt, is Pleuni met haar ervaring van “binnenuit” voor haar collega’s een waardevolle aanvulling en een fijne gesprekspartner voor zorgorganisaties. Juist omdat ze dezelfde taal speekt en als geen ander snapt welke dilemma’s er zijn.

Meer weten over Pleuni en haar expertise? Zij komt graag met je in contact! Neem contact op met Pleuni via Pleuni.Vullers@bebright.eu of +31 6 12767389

Waar wij opdrachtgevers in de VVT bij helpen
Wij helpen onze opdrachtgevers in de VVT voorbereiden op de toekomst en helpen om verandering in de praktijk te brengen. Samen met hen gaan we aan de slag met transformatieopgaven:

Visie, strategie & transformatie
Innovatie & digitalisering
Mens & ontwikkeling
Preventie & gezondheid
Analyses, inzichten & regiobeelden
Wonen en zorg & zorgvastgoed
Samenwerking & netwerken
Realisatie

 

Interessant artikel? Meld je dan hier aan en ontvang elke 2 maanden de BeBright nieuwsbrief.

Nieuwe lunchcultuur: kaart voor lunchconcepten gelanceerd

Nieuwe lunchcultuur: kaart voor lunchconcepten gelanceerd

De toekomst van onze kinderen begint op school, en een goede lunch is daarbij essentieel. Onderzoek heeft aangetoond dat een gezonde lunch niet alleen de fysieke gezondheid van kinderen bevordert, maar ook hun schoolprestaties verbetert. Het bevordert een gezonde levensstijl, stimuleert het concentratievermogen, en draagt zelfs bij aan latere successen in het leven1,2. Kortom, een gezonde lunch op school is niet alleen goed voor het welzijn van de kinderen, maar ook een investering in de volgende generatie. Het is hoog tijd voor een nieuwe – groenterijke, relaxte en sociale – lunchcultuur op school!

Steeds meer scholen bieden lunch aan, mede dankzij het nationale programma Schoolmaaltijden, en de belangstelling neemt toe. Maar scholen missen vaak overzicht van de mogelijke lunchconcepten, waardoor het maken van geïnformeerde keuzes over het kiezen van een lunchconcept lastig is. De conceptenkaart helpt scholen bij het kiezen van een passend concept. De kaart is tot stand gekomen in co-creatie met aanbieders en betrokkenen vanuit beleid en wetenschap. In de zomer van 2022 zijn de eerste stappen gezet, en de afgelopen maanden is de kaart uitgewerkt tot een product. Momenteel staan er 13 lunchinitiatieven op de kaart, gecategoriseerd op basis van verschillende indicatoren, zoals capaciteit, logistiek en financiën. Naast de overzichtskaart heeft elk initiatief een individuele conceptenkaart ingevuld, voorzien van specifieke informatie over het initiatief.

Wij vinden het een zeer mooi initiatief voor scholen omdat zij zelf de regie kunnen houden om te kijken welke organisatie er bij hen past. En het kost een school minder tijd om zich te verdiepen in de “jungle ”van aanbieders.
– Manette Sinnema, Directeur Brood&Spelen

Experimenteren
Samen met de gemeente Utrecht testen we het gebruiksgemak van de kaart binnenkort op scholen. Gemeente Utrecht wil meer scholen voorzien van een gezonde en duurzame lunch en gebruikt de conceptenkaart om de beschikbare leveranciers te presenteren. De bevindingen dragen bij aan het verfijnen van de kaart, zodat deze nog beter aansluit op de behoefte van de scholen. 

Voorwaarden voor verandering
Het overzicht van lunchaanbieders markeert een grote vooruitgang. Maar verandering komt niet vanzelf en een daadwerkelijke verandering in de lunchcultuur op scholen vereist meer. Volgens een studie van Trendbureau Drenthe moeten een aantal basisvoorwaarden worden vervuld om tot succesvolle schoollunches te komen3.

1. Uniformiteit: Voor het stimuleren van kansengelijkheid is het nodig dat schoollunches op álle scholen worden aangeboden, voor álle kinderen. Dit voorkomt schaamte, uitsluiting en stigmatisering en maakt een schoollunch toegankelijk voor zoveel mogelijk leerlingen.
2. Duurzame organisatie: Scholen fungeren slechts als locatie voor de maaltijden. Het is cruciaal dat er genoeg mensen en faciliteiten beschikbaar zijn. Ook moet er verantwoordelijke zijn voor de organisatie om te voorkomen dat scholen overbelast raken.
3. Duurzame financiering: Financiering op korte termijn brengt onzekerheid mee en remt investeringen. Structurele financiering, samengesteld uit publieke middelen, private investeringen en een ouderbijdrage, is essentieel om continuïteit te waarborgen.
4. Gezonde maaltijden: Momenteel ontbreken specifieke standaarden voor de kwaliteit van schoolmaaltijden, wat kan leiden tot ongezondere voeding. Een nadruk op gezonde maaltijden bevordert het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

Op weg naar een Nieuwe Lunchcultuur in Nederland
De lunchbeweging is een initiatief van Rabobank, GroentenFruitHuis en BeBright. We streven naar een nieuwe lunchcultuur, waar iedereen groenterijk, relaxt en sociaal kan lunchen. Dit vraagt om structurele verandering van de omgeving, zodat deze gezonde norm gemeengoed wordt. Naast scholen wordt ook de werkomgeving gezien als een ideale plek voor deze verandering. In de afgelopen twee jaar hebben we met zo’n 80 partners samengewerkt en uiteenlopende activiteiten ontplooid om de nieuwe lunchcultuur te promoten.

Lees hier verder of neem contact met ons op
Benieuwd naar de conceptenkaart? De algemene kaart en de kaarten van leveranciers zijn hier te downloaden. Het doel is om alle initiatieven op de kaart te zetten. Heb jij een initiatief? Of ken je er een die nog niet op de kaart staat? Laat het ons weten!

Wil je meer weten over lunchbeweging of wil je meedoen? Bekijk onze website, www.nieuwelunchcultuur.nl, voor meer informatie. Of neem contact op met Marjolein Geurts of Loïs Lutterman

Waar wij opdrachtgevers in de VVT bij helpen
Wij helpen onze opdrachtgevers in de VVT voorbereiden op de toekomst en helpen om verandering in de praktijk te brengen. Samen met hen gaan we aan de slag met transformatieopgaven:

Visie, strategie & transformatie
Innovatie & digitalisering
Mens & ontwikkeling
Preventie & gezondheid
Analyses, inzichten & regiobeelden
Wonen en zorg & zorgvastgoed
Samenwerking & netwerken
Realisatie

Bronnen

  1. Gezonde Leefstijl Op School
  2. Lundborg et al. (2022), Long-term effects of childhood nutrition: Evidence from a School Lunch Reform
  3. Trendbureau Drenthe, voorwaarden voor kansrijke schoolmaaltijden

Interessant artikel? Meld je dan hier aan en ontvang elke 2 maanden de BeBright nieuwsbrief.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op! 

De kloof tussen vergrijzing en de arbeidsmarkt in cijfers

De kloof tussen vergrijzing en de arbeidsmarkt in cijfers

In de krant, op TV, en op social media – overal om ons heen zien en horen we het: de Nederlandse samenleving vergrijst. Deze trend heeft grote gevolgen; van een knellende arbeidsmarkt tot een groeiende vraag aan zorg en ondersteuning. De impact van een ouder wordende samenleving wordt steeds zichtbaarder en voelbaarder. Maar wat betekent dit concreet? Hoe groot is die kloof tussen vraag en aanbod? In een reeks van artikelen belichten we de feiten en cijfers die onder deze trends schuil gaan. Dit eerste artikel plaatst de ontwikkeling van het aantal mensen van 75 jaar en ouder tegenover de ontwikkeling van het aantal mensen dat tot 2050 werkzaam zal zijn in zorg en welzijn.

De toekomst van de ouderenzorg staat voor een aanzienlijke opgave: het aantal ouderen stijgt flink en de arbeidstekorten in de zorg nemen alsmaar toe. Onderstaande grafiek toont de verhouding tussen het aantal 75-plussers en het aantal mensen werkzaam in zorg en welzijn in een ratio. Tegenover elke 75-plusser in 2010 stond 1,13 personen die in zorg en welzijn werkzaam waren. In 2024 is deze ratio 0,90. En in 2050 is dit naar verwachting slechts 0,62 personen per 75-plusser, een afname van 31% ten opzichte van 2024. Voor medewerkers in verzorging, verpleging en thuiszorg blijkt de ratio in 2010 0,36, afnemend naar 0,29 in 2024 en verder naar 0,22 in 2050: een daling van 24%. Deze trend is nu al merkbaar en zal zich tot 2050 voortzetten. Dat vraagt ontegenzeggelijk om een andere manier van het organiseren van zorg en welzijn.

Scenario Nieuw Beleid1: het percentage personen werkzaam in zorg en welzijn stijgt van 18,3% in 2024 naar 18,6% in 2033. Dit verklaart de afvlakking tot 2033, daarna is uitgegaan van een stabiel aandeel van 18,6%.

Ratio: mensen werkzaam in verpleging en verzorging ten opzichte van 75 jaar en ouder (indicatief)

Scenario Nieuw Beleid1: het percentage personen werkzaam in verpleging, verzorging en thuiszorg stijgt van 32,6% in 2024 naar 36,3% in 2033. Dit verklaart de afvlakking tot 2033, daarna is uitgegaan van een stabiel aandeel van 36,3%.

Onderliggende cijfers: ontwikkeling groep mensen van 75 jaar of ouder

Het aantal 75-plussers groeit fors. In 2005 waren er 1 miljoen inwoners 75 jaar of ouder, inmiddels zijn dat er 1,7 miljoen en in 2050 zijn 3 miljoen mensen 75 jaar of ouder2. Een groot deel van deze groep heeft vroeg of laat behoefte aan een vorm van zorg en ondersteuning.

Onderliggende cijfers: ontwikkeling van de arbeidsmarkt

De potentiële beroepsbevolking, geduid als personen tussen de 20 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd, vertoont in de komende decennia een lichte groei. Het structurele arbeidsaanbod zal van 10,9 mlj. in 2024 naar 11,4 mlj. in 2050 stijgen, met name dankzij een toenemende participatiegraad3,4. Desondanks zal er in de periode 2027-2040 een afvlakking plaatsvinden van het totale arbeidsaanbod, als gevolg van de uittredende babyboomers in die periode3. Na 2040 stijgt de bevolking 15 tot 74-jarigen en stijgt de participatiegraad verder door. Vooral onder vrouwen en oudere werknemers met een gemiddeld aantal gewerkte uren van 30,7 uur/week zal de participatiegraad toenemen3.

In 2024 werken 1,5 miljoen mensen in zorg en welzijn, waarvan 500.000 in verpleging, verzorging of thuiszorg (32,6%). Volgens prognoses groeit zowel het aantal als het aandeel mensen dat in zorg en welzijn en binnen de VVT werkzaam is. Het aantal mensen werkzaam in zorg en welzijn groeit naar 1,8 miljoen in 2033. Het aantal mensen werkzaam in verpleging, verzorging en thuiszorg groeit naar 654 duizend, oftewel 36,3%. Voor de periode na 2033 wordt uitgegaan van een stabiel percentage medewerkers in zowel de algemene zorg en welzijn als in de VVT1.

Onderliggende cijfers: de kloof tussen de groei van mensen van 75 jaar of ouder in vergelijking met de groei van de arbeidsmarkt

De kloof tussen de groei van de mensen van 75 jaar of ouder en de arbeidsmarkt komt pas echt aan het licht als we deze ontwikkelingen naast elkaar leggen in een index waarbij de grootte van de groep in 2024 als 100 is geduid. Vanaf 2024 tot 2050 zal het aantal 75-plussers met 70% toenemen, terwijl de potentiële beroepsbevolking in diezelfde periode groeit met 5%.

Volgend artikel: prognoses over zorgvraag in cijfers

Het volgende artikel van deze serie zoomen wij verder in op de kloof tussen vergrijzing en de arbeidsmarkt. We staan stil bij prognoses over de ontwikkeling van de zorgvraag, het arbeidsmarkttekort en welk inzicht dat biedt in cijfers. Later in deze reeks verkennen we oplossingsrichtingen en goede voorbeelden in het hier en nu.

Meer weten over deze cijfers of de oplossingsrichtingen die wij tegenkomen in de praktijk? Neem dan contact op met Arjo Mans of Bo Fokkes.

Waar wij opdrachtgevers in de VVT bij helpen
Wij helpen onze opdrachtgevers in de VVT voorbereiden op de toekomst en helpen om verandering in de praktijk te brengen. Samen met hen gaan we aan de slag met transformatieopgaven:

Visie, strategie & transformatie
Innovatie & digitalisering
Mens & ontwikkeling
Preventie & gezondheid
Analyses, inzichten & regiobeelden
Wonen en zorg & zorgvastgoed
Samenwerking & netwerken
Realisatie

Bronnen
1. Prognosemodel Zorg en Welzijn. Dashboard – 1. Zorg en welzijn (breed) – Nederland
2. Centraal Bureau voor de Statistiek Prognose bevolking; geslacht, leeftijd, achtergrond en generatie, 2021-2070
3. Centraal Plan Bureau. Arbeidsparticipatie En Gewerkte Uren Tot En Met 2060. (2019)
4. Centraal Bureau voor de Statistiek. Beroepsbevolking (2023)

Interessant artikel? Meld je dan hier aan en ontvang elke 2 maanden de BeBright nieuwsbrief.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op! 

adviseur regiescan

Arjo Mans

+31(0)6 53648329
arjo.mans@bebright.eu
adviseur regiescan

Bo Fokkes

+31(0)6 12720963
bo.fokkes@bebright.eu

ImpactPlus zoekt sociaal ondernemers die gezondheidsverschillen verkleinen

ImpactPlus zoekt sociaal ondernemers die gezondheidsverschillen verkleinen

ImpactPlus helpt sociaal ondernemers om hun onderneming te ontwikkelen en hun maatschappelijke impact te vergroten. Het Groeiprogramma staat dit jaar in het teken van ‘Gezonder Samen Leven: een samenleving met minder gezondheidsverschillen’. Als samenwerkingspartner van dit Groeiprogramma moedigt BeBright geïnteresseerde ondernemers aan om deel te nemen. Maakt jouw initiatief het verschil voor diegene voor wie een goede gezondheid niet vanzelfsprekend is?

Onze samenleving kent grote verschillen in gezondheid. Mensen met een laag inkomen leven niet alleen gemiddeld 7,5 jaar korter dan mensen met een hoger inkomen, ze leven ook 18 jaar korter in een goede gezondheid. Sociaal ondernemers hebben een cruciale rol in het verkleinen van gezondheidsverschillen en het verbeteren van kansen voor mensen in een kwetsbare positie.  

Gezondheidsverschillen
Onze samenleving kent grote gezondheidsverschillen, die de afgelopen decennia verder zijn toegenomen. Gezondheid omvat meer dan niet-ziek zijn (Positieve Gezondheid); het wordt beïnvloed door diverse factoren en vaak ligt het niet binnen iemands mogelijkheden om daar vat op te krijgen. Door de uiteenlopende factoren die invloed hebben op gezondheidsverschillen positief te beïnvloeden, kunnen we samen gezondheid toegankelijker maken voor iedereen – en specifiek voor mensen in een kwetsbare positie.

Wat is ImpactPlus?
Het ImpactPlus groeiprogramma is een initiatief van Achmea en Achmea Foundation en staat dit jaar in het teken van ‘Gezonder Samen Leven: een samenleving met minder gezondheidsverschillen’. ImpactPlus is gericht op ondernemers die van meer betekenis willen zijn voor mensen in een kwetsbare situatie. Met het Groeiprogramma helpen we deze ondernemers bij hun professionalisering en het vergroten van hun maatschappelijke impact. Onder begeleiding van top-experts en coaches werken sociaal ondernemers aan thema’s zoals groeistrategie, businessmodel, impactmeting, leiderschap en digital marketing. Deelnemers krijgen uitgebreide feedback op hun groeiplannen en krijgen exclusief toegang tot het mentornetwerk van NLgroeit en het netwerk van Achmea en Achmea Foundation. BeBright is trotse samenwerkingspartner van het programma. Als B-corp leggen we de nadruk op maatschappelijke impact en dienstverlening die een positieve verandering teweegbrengt voor onze stakeholders en de maatschappij.

Maak jij het verschil?
We zijn op zoek naar ondernemers die er met hun onderneming voor zorgen dat:

  • .. gezondheidsverschillen kleiner worden
  • .. gezonde voeding voor iedereen toegankelijk is
  • .. mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, vitaler worden door meer te bewegen?
  • .. mensen voor wie een goede nachtrust niet vanzelfsprekend is,  kansen geboden worden om beter te slapen
  • .. mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, toegankelijker aan hun mentale gezondheid kunnen werken, bijvoorbeeld door mensen op een fijne manier te laten ontspannen
  • .. mensen minder stress ervaren omdat ze uit problemen worden geholpen, zoals schuldenproblematiek
  • .. mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, zelfstandig gezond thuis oud kunnen worden door mantelzorg mogelijk te maken

Ben of ken jij een ondernemer op wie dit van toepassing is? Wil je meer weten of je aanmelden? Kijk op de ImpactPlus website of neem contact op met Bo Fokkes of Kim Geurts. Ondernemers kunnen zich tot 18 maart aanmelden.

Interessant artikel? Meld je dan hier aan en ontvang elke 2 maanden de BeBright nieuwsbrief.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op!