Direct inschrijven: stuur een email aan Bo Fokkes: bo.fokkes@bebright.eu

Van gedachtegoed naar realisatie
Veel zorgorganisaties omarmen het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Daarmee is de basis gelegd voor de volgende stap: van gedachtegoed naar realiteit. Bestuurders van (zorg)organisaties spelen hierbij een belangrijke rol als sleutelfiguren tussen patiënt, organisatie en regio. BeBright introduceert samen met het Institute for Positive Health(iPH) van Machteld Huber de masterclass Positieve Gezondheid voor bestuurders om vorm te geven aan Positieve Gezondheid in de praktijk.

Uitdagingen van de bestuurder
Het concreet maken en toepassen van Positieve Gezondheid in het dagelijkse werk van zorgorganisaties vraagt een aanpak die bewustwording, gedragsverandering en organisatieverandering bewerkstelligt. Het gaat er niet alleen om te ‘denken’ vanuit Positieve Gezondheid’ maar juist ook te ‘handelen’ vanuit Positieve Gezondheid: anders kijken, anders werken, anders organiseren.

  • Hoe verleggen wij in de praktijk daadwerkelijk de focus van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag?
  • Hoe veranderen wij onze dienstverlening en werkprocessen zodat meer persoonsgericht geleverd kan worden?
  • Hoe kan Positieve Gezondheid een bijdrage leveren in de arbeidsmarkt?
  • Hoe kunnen we in de regio beter samenwerken waardoor er mogelijkheden ontstaan voor gezondheidswinst voor mensen in onze regio?

Aandacht voor persoon, organisatie en regio
In de masterclass voor bestuurders gaan we aan de slag met het doorleven van Positieve Gezondheid op persoonlijk niveau en maken we de vervolgstap naar wat dit betekent voor de organisatie en voor samenwerking in de regio. In een kort intensief programma van 8 uur bieden we tools en handreikingen om de organisatie te richten, aan te passen en aan te sturen op het verleggen van de focus van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.

Met de Positieve Gezondheidsscan van uw eigen organisatie ontdekt u de thema’s die relevant zijn om stapsgewijs de organisatie te bewegen naar meer gezondheidswinst voor patiënten; en formuleert u concrete vervolgstappen bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, inrichting of innovatie.

Circa drie maanden na de masterclass is er een terugkommiddag waar ervaringen en initiatieven worden gedeeld en op maat ondersteuning wordt geboden voor vervolg.

BeBright implementatiepartner voor Positieve Gezondheid in de zorgpraktijk
BeBright is organisator van deze masterclass en realiseert in samenwerking met iPH bij diverse zorgorganisaties (waaronder ziekenhuizen en VVT instellingen) de vertaalslag van Positieve Gezondheid naar de praktijk. Wij maken hierbij gebruik van instrumenten en concrete handvatten uit onze toolkit Diagnose Transformatie (zie https://diagnosetransformatie.nl/)

Nieuwsgierig?
Voor meer informatie over de masterclass voor bestuurders kunt contact opnemen met: Ellis Boerkamp: ellis.boerkamp@bebright.eu. Direct inschrijven kan ook: door een mail te sturen aan Bo Fokkes: bo.fokkes@bebright.eu

Datum: 3 maart 2020 (van circa 09:00 tot 18:00 uur, 2 dagdelen inclusief borrel) + 1 terugkommiddag datum in overleg met deelnemers te bepalen
Locatie: BeBright in de JIM (Jaarbeurs Innovation Mile, Beatrixgebouw Utrecht)
Kosten: Eur 995,00