BeBright versterkt de sociaaleconomische kracht van regio’s met haar regioscan en community vorming aanpak

regioscan en community

Publieke en private instellingen hebben baat bij een vitale regio

Het belang van een vitale samenleving is groot. Vitaliteit, ook wel sociaaleconomische kracht, van een regio is te ontleden in vitaliteit in zorg & welzijn, economie, wonen en duurzaamheid. Initiatieven om de samenleving en haar inwoners vitaler te maken schieten als paddenstoelen uit de grond. Vele verdwijnen ook weer snel bij gebrek aan impact, duurzaamheid of samenwerking met bestaande initiatieven.

Vele publieke en private organisaties willen een steentje bijdragen aan het versterken van de sociaaleconomische kracht van de samenleving maar hebben niet altijd de kennis of ervaring om tot een impactvol en duurzaam resultaat te komen. Voor een bank of verzekeraar bijvoorbeeld is de vitaliteit van de regio en daarmee de vitaliteit van de inwoners en dus haar klanten essentieel. Gemeenten hebben op hun beurt belang bij een vitale leefomgeving van hun inwoners.

Co-creatie is onontbeerlijk voor het oplossen van maatschappelijke problemen

Voor BeBright is het samen werken aan een vitale samenleving de kern. Wij begeleiden vanuit onze visie, kennis en ervaring organisaties bij het versterken van de sociaaleconomische kracht van hun werkgebied. Voor het bereiken van een duurzaam resultaat zijn kennis van het sociaaleconomische domein in combinatie met een gerichte aanpak en samenwerking met de omgeving vereisten. Samenwerking tussen het bedrijfsleven, instituten en overheden, maar ook samenwerking met inwoners. Co-creatie is wat ons betreft onontbeerlijk voor het oplossen van maatschappelijke problemen omdat noch de markt noch de overheid dit alleen kan.

En als je dan als speler in een complex systeem wil samenwerken wat is dan een effectieve en duurzame aanpak? Hoe maak je van een regio een community, een netwerk, waar men bereid is om samen te werken aan een vitale regio? Hoe is kennis en ervaring te bundelen zodat er innovaties tot stand komen die de sociaaleconomische kracht van regio’s versterken?

BeBright versterkt de vitaliteit van een regio in vier stappen

BeBright begeleidt haar klanten bij het gezamenlijk versterken van regio’s op basis van een regioscan die inzicht geeft in de actuele situatie op het gebied van vitaliteit. De aanpak van BeBright is gebaseerd op vier stappen.

  1. Een vitaliteitsscan geeft een concreet en gezamenlijk beeld van hoe de sociaaleconomische kracht van de regio ervoor staat. BeBright voert samen met de klant en geselecteerde stakeholders een scan uit van relevante ontwikkelingen op vier domeinen: economie, wonen, zorg & welzijn en duurzaamheid.
  2. Effectief realiseren van initiatieven die de vitaliteit versterken vraagt om co-creatie en community vorming. BeBright begeleidt in het creëren van een community waar men gezamenlijk een toekomstambitie bepaalt voor de vier domeinen economie, wonen, zorg en welzijn en duurzaamheid en samen sleutels voor succes creëert in het realiseren van deze ambitie.
  3. Gezamenlijke verantwoordelijkheid leidt tot impactvolle en duurzame innovaties. BeBright begeleidt het proces van de totstandkoming van gewenste concrete innovaties en projecten die leiden tot versterking van de sociaaleconomische kracht.
  4. Tenslotte helpt evaluatie bij continue verbetering. BeBright faciliteert het meten van de maatschappelijk impact, de zogenaamde Social Return on Investment, van initiatieven die ontwikkeld zijn om bij te dragen aan de vitaliteit van een regio.

De aanpak van BeBright zorgt ervoor dat organisaties inzicht krijgen in de vitaliteit van de regio en zodoende aanknopingspunten hebben om gericht en gezamenlijk de vitaliteit te versterken.

Onze experts

Ellis Boerkamp

+31(0)6 53 59 35 39
ellis.boerkamp@bebright.eu

Medewerkers-thumb_PhilipIdenburg_190x135
Philip J. Idenburg

+31(0)6 53 44 21 94
philip.idenburg@bebright.eu

Medewerkers-thumb_DanielMogendorff_190x135
Daniel Mogendorff

+31(0)6 46 06 00 30
daniel.mogendorff@bebright.eu