+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu

In navolging op de Diagnose-publicaties – en als onderdeel van het nieuwe programma Diagnose Voeding & Gezondheid – introduceert BeBright het vitaliteitsprogramma BeVital. Met het programma geeft BeBright invulling aan haar ambitie om de vitaliteit van de Nederlandse samenleving en organisaties te versterken.

BeVital vitaliteitscirkel
Vitaliteit is de lichamelijke, geestelijke, sociale en spirituele gesteldheid van een mens die leidt tot energie om te leven. Het wordt ook wel levenslust of veerkracht genoemd. Vitaliteit duidt op je energiek, sterk en fit voelen en het beschikken over mentale veerkracht en veel doorzettingsvermogen.

Vitale werknemers

Vitale werknemers hebben meer plezier en energie in het werk, zijn creatiever en productiever, voelen meer betrokkenheid, gaan minder snel weg en verzuimen bovendien minder. Dit leidt tot een hoge inzetbaarheid van medewerkers. Bovendien dragen vitale werknemers bij aan een positieve werksfeer, tevreden klanten, vernieuwing en kwaliteit van werken. Daarnaast trekken zij enthousiaste nieuwe medewerkers aan. Dit zijn redenen waarom steeds meer organisaties zich gaan richten op een vitaliteitsbeleid: werknemers (en daarmee de organisatie) door middel van nieuw beleid vitaler maken.
Tegelijkertijd groeit de noodzaak voor aandacht voor vitaliteit. Het aantal mensen met chronische ziekten in ons land is nog steeds stijgende en dit heeft grote consequenties voor de arbeidsmarkt. Absenteïsme maar ook presenteïsme, het ‘niet fit of gezond’ aanwezig zijn, veroorzaken hoge kosten en verslechteren de werksfeer en onderlinge samenwerking.

Vitaliteitsbevordering

Het verhogen van vitaliteit kan op verschillende manieren en vraagt om een persoonlijke aanpak. Bovenal kan vitaliteit worden versterkt door het individu zelf door te werken aan een gezonde leefstijl, drijfveren en gewoontes.
Steeds meer grote bedrijven zien de toegevoegde waarde van een preventief vitaliteitsprogramma en zien dat de baten vele malen groter zijn dan de kosten van een dergelijk programma. Deze overtuiging is helaas in de meeste gevallen niet gestoeld op onderzoek en feiten. Wanneer er meer gefundeerde resultaten beschikbaar komen, verwachten we dat vitaliteitsprogramma’s in populariteit zullen toenemen. Het vergt gedegen onderzoek om vast te stellen welke onderdelen bijdragen aan een duurzame verbetering van vitaliteit waarbij deelnemers niet vervallen in het welbekende kortdurende goede voornemen.

Voor veel bedrijven ligt het starten met preventieve vitaliteitsprogramma’s vaak moeilijker omdat de kennis ontbreekt en de middelen om te investeren geringer zijn. De impact van een niet inzetbare medewerker is echter groter in organisaties van kleinere omvang.

Het BeVital Vitaliteitsprogramma

Met Bevital heeft BeBright een vitaliteitsprogramma ontwikkeld voor werknemers dat zowel incompany als voor een ‘(stads)gebied’ kan worden ingezet. Deelnemers worden onderdeel van een ‘community’ waarin samen sporten onder leiding van een professionele coach, plezier hebben, nieuwe informatie opdoen en ervaringen uitwisselen centraal staan.

BeVital besteedt aandacht aan alle aspecten van vitaliteit. Met behulp van een nul- en eindmeting wordt op basis van wetenschappelijk onderzoek de voortgang van de werknemers gedurende een jaar inzichtelijk gemaakt.

Deelnemers worden daarnaast uitgerust met een zogenaamde wearable – bijvoorbeeld een activiteitentracker van Jawbone of Fitbit – voor de dagelijkse feedback inzake beweging, trainingssessies en inzicht in eet- en slaappatronen.

Om het bewustzijn over gezonde leefstijl te vergoten worden de deelnemers begeleid door een leefstijlcoach en worden ze over alle dimensies van vitaliteit geïnformeerd tijdens informatiebijeenkomsten en workshops.

Utrecht in 2020 meest vitale werkomgeving van Nederland

We starten binnenkort het programma dichtbij huis in Utrecht. In dit programma gaan we grondig onderzoeken welke elementen bijdragen aan een duurzame bevordering van vitaliteit bij werknemers en welke waarde wordt gecreëerd voor de maatschappij, de werkgever en de werknemer. Wil je meer weten over het programma of ben je een werkgever en wil je met jouw bedrijf deelnemen aan het programma, neem dan contact op met Irene Mommers, programmamanager Diagnose Voeding & Gezondheid, irene.mommers@bebright.eu