• SET regeling: maak werk van de stimuleringsregeling eHealth thuis

  2019-05-15 21:40:47 / by bebright / category Inspiratie

  De focus op de kwaliteit van leven, de alsmaar stijgende kosten van de zorg en de nijpende situatie op de arbeidsmarkt maken eHealth toepassingen thuis tot een “no-brainer”. De SET-regeling wil de toepassing van eHealth in de thuissituatie stimuleren en opschalen, zodat ouderen en bijvoorbeeld mensen met een beperking langer thuis kunnen blijven wonen. Veel meer dan technologie Wat moet er dan gestimuleerd worden? Aan beschikbaarheid van eHealth toepassingen schort het niet. We zien appst...

  Lees meer

 • Vijf succesfactoren voor her-verbinden regionaal voedselsysteem

  2019-05-14 21:55:19 / by bebright / category Community

  Regionale Voedselsystemen kunnen positief bijdragen aan alle vraagstukken die spelen rondom voedsel. Denk daarbij aan vraagstukken rondom voedselzekerheid, veiligheid, betaalbaarheid, en impact van huidige productiemethoden op gezondheid, milieu en landschap. BeBright ondersteunt bij het her-verbinden van het voedselsysteem. Voedselsystemen omvatten alle aspecten van voedselproductie (teelt, oogst, slacht, bewerking, verwerking, verpakking) en voedselverdeling (vervoer, opslag en verkoop)....

  Lees meer

 • Samen voor de Gezondste Regio 2025: Aan de slag met vijf innovatieprojecten

  2019-05-13 16:19:11 / by bebright / category Community

  Rabobank Horst Venray heeft samen met inwoners, ondernemers, gemeenten en instellingen een inspirerende, maatschappelijke agenda voor de regio opgesteld. Wij hebben de Rabobank het afgelopen jaar mogen begeleiden bij het vormgeven van deze innovatie-agenda. Samen voor de Gezondste Regio 2025 Rabobank Horst Venray is een bank van mensen uit de regio die als geen ander weten wat er in Noord-Limburg speelt. Met het traject ‘Samen voor de Gezondste Regio 2025’ zet Rabobank in op het creëren ...

  Lees meer

 • Hoe zorg je dat innovaties écht werken in zorg en ondersteuning?

  2019-05-13 15:20:31 / by bebright / category Overheid

  BeBright en Paul Bromberg hebben een methode ontwikkeld om innovatieve oplossingen te vinden voor de concrete problemen die spelen in het sociaal domein. Dit alles in nauw samenspel tussen gemeenten, het zorg- en ondersteuningsveld en het bedrijfsleven. Oplopende tekorten in financiële middelen, aantal zorgverleners en beschikbare mantelzorgers vragen om een andere aanpak. Transformatie van het sociaal domein komt echter lastig op gang. Hoe werk je dan wel concreet aan verandering? Inn...

  Lees meer

 • Bit by bit Persoonlijke blog Maurits Verweij

  2019-05-13 15:10:28 / by bebright / category Inspiratie

  Sinds enige tijd mag ik ons gedachtegoed over transformatie van de zorg, verwoord in Diagnose Transformatie, daadwerkelijk toepassen in de praktijk. In een groot Nederlands ziekenhuis zijn we volop bezig met de voorbereidingen om de bestaande organisatiestructuur om te zetten naar een nieuwe structuur. Uitgangspunt daarbij is de patiënt volgen in diens reis door de zorg. En dat is een uitstekend uitgangspunt. Bekendste voorbeeld van een dergelijke wijziging in zorgorganisatie heeft plaatsgevo...

  Lees meer

 • Mercy Virtual centraal op Zorgtransformatie congres

  2019-03-14 09:51:19 / by bofokkes / category Diagnose & Publicaties

  Niet de technologie van virtuele zorg maar moedig leiderschap en samenwerking tussen alle betrokkenen in een ecosysteem zijn nodig om zorgtransformatie écht te realiseren. Dat is de belangrijkste conclusie van het congres Zorgtransformatie waar Mercy Virtual als voorbeeldcase gebruikt werd om te kijken hoe we onderliggende succesvolle concepten in Nederland kunnen toepassen. Het congres Zorgtransformatie is het jaarlijkse openingscongres van de Zorg & ICT- en Zorgtotaal-beurs. BeBright, Rabob...

  Lees meer

 • Succesvol samenwerken in netwerken vraagt om samenspel van rollen

  2019-03-14 09:44:50 / by bofokkes / category Inspiratie

  De publieke en private sector hebben elkaar nodig om het hoofd te bieden aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken en thema’s. Deze toegenomen afhankelijkheid vraagt om een nieuw denkkader dat uitgaat van bundeling van krachten als basis voor het gezamenlijk werken aan een hoger maatschappelijk doel. Van het egosysteem bewustzijn naar het ecosysteem bewustzijn. Vertrekpunt van ons denken en handelen is dan dat het hele ecosysteem moet profiteren als we houdbare oplossingen voor de toekoms...

  Lees meer

 • BeBright implementatiepartner van iPH: aan de slag met Positieve Gezondheid in de praktijk

  2019-03-04 22:12:18 / by bebright / category Nieuws

  Positieve Gezondheid is hot. Overheid, zorgverzekeraars en zorgverleners omarmen deze nieuwe kijk op gezondheid, ontwikkeld door het Institute for Positive Health. Positieve Gezondheid biedt kansen om patiënten, cliënten en inwoners regie te geven over hun leven en hun leefomgeving. “iPH  wordt van alle kanten benaderd met vragen over de implementatie van werken met Positieve Gezondheid. Van het voeren van het andere gesprek met patiënten tot het vormgeven van de samenwerking met zorgverle...

  Lees meer

 • Prof. dr. Erik Heineman versterkt strategie- en innovatiebureau BeBright

  2019-03-03 17:23:25 / by office / category Uncategorized

  Prof. dr. Erik Heineman treedt per 1 maart toe tot het Utrechtse strategie- en innovatiebureau BeBright. Hij gaat zich binnen BeBright bezighouden met strategisch advies in de zorg en specifiek met de strategische vraagstukken m.b.t. de transformatie van de curatieve gezondheidszorg. Erik Heineman was hoogleraar Heelkunde en kinderchirurg bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), hoofd van de afdeling chirurgie van het UMCG en hij werkte o.a. als kinder- en transplantatiechiru...

  Lees meer

 • 12 maart 2019: Congres Zorgtransformatie

  2019-01-15 12:13:45 / by bofokkes / category Diagnose & Publicaties

  De gezondheidszorg staat onder druk en voor het borgen van kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg is een transformatie noodzakelijk. Technologie is een enabler voor deze transformatie. Op 12 maart 2019 organiseren BeBright, Rabobank Nederland en Jaarbeurs Utrecht het congres ‘Zorgtransformatie: technology-driven transformation’. Laat je op deze dag inspireren door visionaire bestuurders, trendsettende beleidsmakers en andere koplopers in de transformatie van de gezondheidsz...

  Lees meer