• Transformatie van gezondheidszorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen

  2018-06-08 14:05:03 / by Arjo Mans / category Analytics

  Drenthe staat voor de grote opgave om zorg nu en in de toekomst op peil te houden

  Om de gezondheidszorg in regio Drenthe en Zuidoost-Groningen kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar te houden, zijn wezenlijke veranderingen nodig. Ontgroening en vergrijzing treden beide sterk op in de regio, waardoor de nu al dunbevolkte regio richting 2040 verder krimpt. Het percentage 65-plussers stijgt naar verwachting van 21,9% in 2017 naar 31,6% in 2040. Door de vergrijzende bevolking neemt de vraag naa...

  Lees meer

 • Gemeente Veldhoven ervaart waarde van scenarioplanning

  2018-05-14 11:48:14 / by bebright / category Overheid

  De gemeente Veldhoven was op zoek naar een aanpak waarmee zij meer onderbouwing kon aanbrengen in haar nieuwe beleid. Door deelname aan de masterclass ‘de gemeente voorbij de horizon’, die door BeBright wordt verzorgd binnen de VNG Academie, kwam zij op het spoor van scenarioplanning. BeBright verzorgde een masterclass exclusief voor de gemeente Veldhoven en liet de organisatie kennismaken met scenarioplanning als proces en instrument om een goed fundament te realiseren voor haar beleid en st...

  Lees meer

 • Samen innoveren voor een vitaler Nederland!

  2018-05-14 11:46:37 / by bebright / category Diagnose & Publicaties

  Ben jij die vooruitstrevende professional die graag alles wil weten over de nieuwste innovaties op het gebied van voeding en gezondheid? Ben jij benieuwd naar de laatste ontwikkelingen vanuit toonaangevende bestuurders, beleidsmakers en wetenschappers rondom preventie en de noodzaak tot innovatie? Ben jij nieuwsgierig naar de prikkelende standpunten vanuit het bedrijfsleven en allernieuwste initiatieven en innovaties op het gebied van voeding en gezondheid? Bezoek dan het congres Diagnose ...

  Lees meer

 • Bouwen aan de basis: Rabobank Amsterdam stimuleert talentontwikkeling van kinderen en jongeren op scholen

  2018-05-14 11:43:54 / by bebright / category Regioscan & community

  Gemeente Amsterdam telt 16.600 ’gewichtenleerlingen’: kinderen die opgroeien in armoede, met laagopgeleide ouders en taalachterstanden. Waar landelijk gezien 6,6% van de kinderen in armoede leeft (kinderen binnen een gezin met een bijstandsuitkering), is dat 13,9% in Amsterdam. Kansen voor zelfontplooiing en talentontwikkeling van kinderen worden beïnvloed door de omgeving. Kinderen van ouders met een laag inkomen en/of lage opleiding kunnen niet optimaal talenten en vaardigheden ontplooien d...

  Lees meer

 • Sterke regionale verschillen in medisch specialistische zorgvraag en -kosten

  2018-05-14 09:43:09 / by bebright / category Analytics

  De Nederlandse bevolking groeit en vergrijst. Verwacht wordt dat in 2040 de zorgkosten verdubbeld zijn naar 174 miljard euro. De betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg komen daarmee onder druk te staan. Substitutie van tweedelijnszorg naar de eerste en nulde lijn wordt vaak genoemd als een van de oplossingen om de kosten te beheersen. Uit de cijfers van Vektis blijkt dat het totaal aantal patiënten binnen de medisch specialistische zorg (MSZ) over de periode 2012-2016 met 2...

  Lees meer

 • Grensverleggers in actie!

  2018-04-30 10:05:32 / by bebright / category Diagnose & Publicaties

  Als opening van de Zorg & ICT beurs 2018 heeft BeBright samen met Zorg & ICT op 17 april het congres Zorgtransformatie georganiseerd. In een ochtend werd het publiek, veelal grensverleggers in de zorg, meegenomen in de wereld van zorgtransformatie. Na het welkomstwoord van Albert Arp (CEO Jaarbeurs), nam Lea Bouwmeester het over als dagvoorzitter. Start van het programma was de lancering van de nieuwe publicatie Diagnose Transformatie: Toolkit voor grensverleggers in de zorg. Het eerste ex...

  Lees meer

 • Diagnose Transformatie: niet alleen innovatie, maar ook transformatie

  2018-04-16 17:57:22 / by bebright / category Uncategorized

  Onze westerse gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. Hoe houden we de zorg toegankelijk en van goede kwaliteit zonder dat de kosten de pan uitrijzen, terwijl de zorgvraag wel toeneemt? Hoe krijgen we werkelijk tijd om samen met mensen een passend antwoord te vinden op hun zorg- of ondersteuningsvraag? En hoe gaan we om met de huidige werkdruk en de schaarste aan zorgpersoneel?

  Met Diagnose Transformatie hebben we samen met vele anderen een reis afgelegd. Die reis begon twee jaar geled...

  Lees meer

 • Oud Rabobank bestuurder Jules Coenen versterkt team BeBright

  2018-04-16 15:39:11 / by bebright / category Uncategorized

  Sinds 1 april is Jules Coenen associate partner van BeBright. Hij houdt zich met name bezig met het ontwikkelen en realiseren van regionale en innovatieve samenwerkingsverbanden. Jules Coenen begon in 1981 zijn loopbaan in de zorg, waarna hij een aantal jaren werkte voor Vendex Food Group. Hij was ruim 25 jaar directievoorzitter bij lokale banken van de Rabobank en leidde grote veranderprogramma’s. Daarnaast bekleedde hij meerdere bestuurlijke functies onder meer bij Brainport en de Rabobank ...

  Lees meer

 • Congres Zorgtransformatie 2018

  2018-03-12 20:33:13 / by bebright / category Diagnose & Publicaties

  Het openingscongres van de Zorg & ICT staat in teken van zorgtransformatie. Op 17 april wisselen we met grensverleggers uit de zorg van gedachten over de vraag hoe we transformatie in de zorg kunnen versnellen. Onder leiding van Lea Bouwmeester kijken we naar hoe succesvolle transformatie werkt in de praktijk. Wat is de gemene deler van het succes? Wat zijn de belangrijkste leerlessen en valkuilen? Welke tools hebben deze organisaties gebruikt? Het programma Diagnose Transformatie deelt ge...

  Lees meer

 • Recept voor gemeentelijke innovatie

  2018-03-12 20:32:58 / by bebright / category Customer experience

  De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam willen hun dienstverlening verbeteren. Samen met BeBright hebben deze gemeenten de wereld van kinderen met een beperking en autisme door middel van Design Thinking in kaart gebracht. Deze manier van interactie met professionals en ouders van deze doelgroep vraagt het nodige van gemeenten, maar blijkt zeer zinvol om toe te passen voor innovatie, ook in een breder perspectief. De nieuwe manier van werken heeft een hoop ingrediënten opgeleverd om i...

  Lees meer