• Waarom alleen innovatie in het sociaal domein niet langer genoeg is

  2018-11-08 11:27:18 / by bebright / category Customer experience

  Ons zorg en ondersteunings-systeem staat voor grote uitdagingen. Hoe houden we zorg en ondersteuning toegankelijk en van goede kwaliteit zonder dat de kosten de pan uitrijzen, terwijl de zorgvraag wel toeneemt? Hoe krijgen we werkelijk tijd om samen met mensen een passend antwoord te vinden op hun zorg- of ondersteuningsvraag? En hoe gaan we om met de werkdruk en personeelstekorten in de zorg en ondersteuning? BeBright ontwikkelde een tool om op zoek te gaan naar antwoorden.

  Op zoek naar ant...

  Lees meer

 • Particuliere koopwoningen in Utrecht en Nieuwegein allemaal energieneutraal

  2018-06-29 15:56:44 / by bebright / category Community

  Rabobank Utrecht en omstreken heeft met elf stakeholders uit de regio een startcoalitie gevormd om samen te werken aan de ambitie: alle particuliere koopwoningen in Utrecht en Nieuwegein energieneutraal in 2030 door minder energieverspilling en meer duurzame opwek. Dit is een van de speerpunten die de Rabobank onder begeleiding van BeBright het afgelopen jaar heeft vastgesteld.

  Vier projecten in concept

  In nauwe samenwerking met Rabobank Utrecht e.o. is BeBright in gesprek gegaan met stakeh...

  Lees meer

 • Publicatie: “Zorgvastgoed nieuwe stijl: van steek- naar samenspel!”

  2015-12-16 10:00:25 / by bebright / category Diagnose & Publicaties

    Hoe kan het dat er leegstand is in verzorgingshuizen en dat er tegelijkertijd niet genoeg geschikte plekken zijn voor ouderen om te wonen? Waarom is het zo’n uitdaging om concrete oplossingen te vinden voor een groeiende groep mensen die op korte termijn een geschikte woning zoekt? De transitie die nodig is om de mismatch tussen aanbod en vraag op te lossen is complex en onzeker terwijl de belangen groot zijn. Wie durft zijn nek uit te steken? Zorginstellingen, woningcorporaties ...

  Lees meer

 • De toekomst van zorgvastgoed: Beweging 3.0

  2015-07-14 09:03:20 / by bebright / category Nieuws

  Sinds april is BeBright betrokken bij de ontwikkeling van een strategie voor een deel van het vastgoed van Beweging 3.0. Beweging 3.0 is een zorgorganisatie actief in de regio Eemland, met als basis de stad Amersfoort. Een landelijke, relatief rijke en autochtone regio met, net als in de rest van Nederland, vooruitzicht op een vergrijzende bevolking. Samen met de opdrachtgever en stakeholders gaan we in gesprek om tot een innovatief en toekomstbestendig concept te komen voor één van hun locat...

  Lees meer

 • Sociaal Woningvoorraadbeleid in 2030

  2015-04-01 14:08:43 / by bebright / category Wonen

  Van een trage voorraadmarkt naar een flexibele woningmarkt

  Bestaan de redenen nog die er waren toen woning corporaties werden opgericht? Verlies van maatschappelijk vermogen heeft een legitimiteitscrisis veroorzaakt. De doeltreffendheid en doelmatigheid staan ter discussie. “Het moet anders” is een veel gehoorde constatering. Maar op de vraag “hoe” dit vorm te geven blijft het vaak stil. Scenario denken helpt om samen de uitdagingen van bijvoorbeeld de vergrijzing en de stijgende energiekost...

  Lees meer