• Ledenraad Rabobank Leiden-Katwijk in de lead bij maatschappelijke agenda

  2019-01-13 18:21:30 / by bofokkes / category Financiele dienstverlening

  Rabobank Leiden-Katwijk heeft samen met haar ledenraad en de organisaties uit het werkgebied een gezamenlijke maatschappelijke agenda voor de regio opgesteld. Binnen de vier thema’s Duurzaam wonen, Lokale economie, Financiële zelfredzaamheid en Vitaliteit hebben zij projecten uitgewerkt om de komende jaren de sociaaleconomische kracht van de regio te versterken. Met de ledenraad in de lead van deze agenda heeft zij een vernieuwende en versterkende rol.

  Van maatschappelijk jaarplan naar maats...

  Lees meer

 • Maatschappelijke agenda als basis voor versterken samenwerking in Zaanstreek

  2018-10-30 21:57:11 / by bebright / category Community

  Als coöperatieve en maatschappelijke bank heeft Rabobank Zaanstreek het initiatief genomen om gezamenlijk met inwoners, ondernemers, gemeenten, instellingen te komen tot een maatschappelijke agenda voor de Zaanstreek. Hierbij zijn kansen en uitdagingen voor het versterken van welzijn en welvaart in kaart gebracht en geprioriteerd. Er is actief gekeken waar betrokkenen een logische rol in bestaande of te ontwikkelen initiatieven kunnen nemen.

  Samenwerken en groter denken

  De omgeving van de Z...

  Lees meer

 • Particuliere koopwoningen in Utrecht en Nieuwegein allemaal energieneutraal

  2018-06-29 15:56:44 / by bebright / category Community

  Rabobank Utrecht en omstreken heeft met elf stakeholders uit de regio een startcoalitie gevormd om samen te werken aan de ambitie: alle particuliere koopwoningen in Utrecht en Nieuwegein energieneutraal in 2030 door minder energieverspilling en meer duurzame opwek. Dit is een van de speerpunten die de Rabobank onder begeleiding van BeBright het afgelopen jaar heeft vastgesteld.

  Vier projecten in concept

  In nauwe samenwerking met Rabobank Utrecht e.o. is BeBright in gesprek gegaan met stakeh...

  Lees meer

 • Food-print Utrecht: een voeding en gezondheidsscan

  2016-10-05 13:59:14 / by bebright / category Community

  Gezond leven in een stedelijke leefomgeving is een uitdaging die vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen. In opdracht van en in samenwerking met Rabobank Utrecht heeft BeBright een ‘voeding & gezondheidsscan’ gemaakt van Utrecht, de zogenaamde ‘Food-print Utrecht’. Deze scan vormt de basis voor twee dialoogsessies met ondernemers, onderwijs, overheden en belanghebbenden in de stad. In deze sessies gaan we in oktober in gesprek over de mogelijke innovatieve oplossingen om deze uitdagingen het...

  Lees meer

 • 26 projectinnovaties in het Rijk van Nijmegen

  2016-06-28 23:18:07 / by bebright / category Community

  BeBright heeft Rabobank Rijk van Nijmegen en de 7 gemeenten uit de regio (Nijmegen, Wijchen, Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Mook en Middelaar) ondersteund bij het versterken van de kracht van het Rijk van Nijmegen. Met een regionale scan, 8 dialoogsessies met inwoners, overheid, onderwijs en ondernemers, een projectagenda en de opbouw van een regionale community heeft BeBright een plan ontworpen om de regio verder te helpen.   Het Rijk van Nijmegen is een gebied met veel potenti...

  Lees meer

 • Hoe versterk je vitaliteit in de regio?

  2015-10-20 11:06:24 / by bebright / category Community

  BeBright organiseerde in september een inspiratieworkshop waar kennis en ervaring gedeeld werd over het creëren van regionale communities ter versterking van de vitaliteit en innovatiekracht. De workshop werd als succesvol ervaren door de 15 deelnemende organisaties door de open sfeer en de mogelijkheid om kennis en ervaringen uit te wisselen. De workshop wordt op 17 november a.s. herhaald. Voor de inspiratieworkshop nodigde BeBright met name Rabobank managers uit om hen te informeren en t...

  Lees meer

 • Maatschappelijke impact meetbaar en inzichtelijk maken

  2015-07-13 16:27:00 / by bebright / category Financiele dienstverlening

  Maatschappelijk relevante initiatieven en projecten zijn veelal complex door betrokkenheid van meerdere stakeholders en de uitdaging om toegevoegde waarde te meten die afhankelijk is van een veelvoud aspecten die zich niet zomaar laten vangen in harde cijfers. De traditionele methode om te kijken naar toegevoegde waarde van initiatieven en projecten, gericht op financiële toegevoegde waarde is een te smalle benadering. Maatschappelijke impact laat zich niet zondermeer vertalen naar financiële...

  Lees meer