• Hoe maak je inzichtelijk of een maatschappelijk project ook daadwerkelijk bijdraagt?

  2017-11-27 09:55:49 / by bebright / category Analytics

  Of het nu gaat om het verantwoorden van investeringen, het vergroten van de betrokkenheid van stakeholders of het herijken van de doelen. Er komt vaak een moment dat maatschappelijke projecten behoefte hebben aan een goed onderbouwde impactanalyse. Een dergelijke analyse is complex doordat de resultanten buiten de eigen organisatie liggen en daardoor soms lastig inzichtelijk te maken zijn. Daarbij moet de inspanning en de toegepaste methodiek in verhouding staan tot de omvang en de risico’s v...

  Lees meer

 • Revalidatie Nederland presenteert toekomstscenario`s voor revalidatie in 2030

  2017-10-16 10:40:51 / by bebright / category Scenarioplanning

  Op 20 september 2017 bestond Revalidatie Nederland 50 jaar. In dit kader heeft Revalidatie Nederland samen met een klankbordgroep van patiënten, stakeholders en haar leden drie toekomstscenario’s voor de revalidatie ontwikkeld: Mijn doel voorop, Op eigen kracht en Mijn nieuwe ik. Onder begeleiding van BeBright hebben de betrokkenen veel input verzameld voor de scenario’s. Ruim 150 deelnemers hebben in drie bijeenkomsten met elkaar gesproken over revalideren in de toekomst. Er is gekeken na...

  Lees meer

 • Rabobank Amsterdam en BeBright werken aan maatschappelijke impact

  2017-10-16 10:40:01 / by bebright / category Regioscan & community

  Het realiseren van duurzame maatschappelijke impact wordt voor veel organisaties een steeds belangrijker thema. Zowel in de publieke sector als in de private sector zien we steeds meer behoefte aan een onderbouwde visie en concrete invulling op dit gebied. Ook voor Rabobank Amsterdam staat dit hoog op de agenda. De bank investeert fors en passievol in de sociaaleconomische positie van Amsterdam en de verduurzaming van haar samenleving. Komende maanden zal BeBright Rabobank Amsterdam onders...

  Lees meer

 • Zorgvraagontwikkeling richting 2040: vijf aandoeningen vallen op

  2017-10-16 10:22:00 / by bebright / category Analytics

    Dat de vraag naar zorg toeneemt nu Nederland vergrijst is bij iedereen wel bekend. Met een toenemend aantal ouderen komen ook aandoeningen gerelateerd aan ouderdom vaker voor. Maar realiseren we ons voldoende welke gevolgen dit heeft? Zijn we voorbereid op de vraag die komen gaat? De impact van deze ontwikkeling op de zorg- én woonsector is groot. Goed zicht op die beweging helpt ons voorbereiden op de toekomst. Op basis van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV2018) hebben wij een...

  Lees meer

 • Data driven decision making noodzakelijk voor gedegen strategie

  2017-04-06 15:28:47 / by bebright / category Analytics

  BeBright Analytics

  We leven in een sterk veranderende omgeving, waarin een heldere visie, scherpe ambitie en innovatie noodzakelijk voorwaarden zijn om adequaat te kunnen reageren en anticiperen op de veranderende vraag. Vraag van patiënten/cliënten maar ook van toezichthouders, verzekeraars en strategische partners in het sociaal domein. Een mooie visie en missiestatement of ideationworkshop is dan niet genoeg. Een strategie is pas levensvatbaar als de strategische keuzes goed inhoudelijk z...

  Lees meer

 • Roadmap naar een toekomstbestendig sociaal domein

  2016-06-27 13:50:22 / by bebright / category Overheid

  In 6 stappen gemeenten voorbereiden op een (on)voorspelbare toekomst

  Een toekomstbestendig sociaal domein ontstaat niet vanzelf. Dit vraagt om een zelfbewuste rolneming van gemeenten en partners. In zes stappen brengt BeBright de vitaliteit van gemeente, stad of regio in kaart met behulp van feiten, cijfers en beelden. Deze vertalen wij aan de hand van trends en ontwikkelingen in een toekomstbestendige agenda van en voor de stad. De kracht van de aanpak is de samenwerking met inwoners, onder...

  Lees meer

 • Scenario aan de basis van ontwikkelde strategie voor DrieGasthuizenGroep

  2016-04-13 11:14:10 / by bebright / category Scenarioplanning

  Voor een goede visie en strategie is kennis van relevante externe ontwikkelingen onmisbaar. Met een goede strategie kan een organisatie, in een veranderende wereld, een onderscheidende positie innemen ten opzichte van haar concurrenten. Maar hoe verkrijg je als organisatie inzicht in al die externe ontwikkelingen?

  Woonzorgorganisatie DrieGasthuizenGroep in Arnhem riep de hulp in van BeBright bij het ontwikkelen van een nieuwe gedragen en toekomstbestendige strategie voor de komende jaren.

  D...

  Lees meer

 • NVZ strategiedocument ‘Zorg voor 2020’ overhandigd aan Minister van VWS Edith Schippers

  2016-04-11 16:22:23 / by bebright / category Strategie & Beleid

  Op 17 februari jl. heeft Minister Edith Schippers van VWS in de Nieuwspoort in Den Haag uit handen van Yvonne van Rooy namens NVZ het strategiedocument “Zorg voor 2020” in ontvangst genomen. In het document zijn de verkregen inzichten omtrent de toekomst van de medische specialistische zorg en zorginstellingen verwerkt. De  verkregen inzichten moeten leden van de NVZ ondersteunen bij het maken van bewuste strategische keuzes voor de toekomst. De zorgsector is de afgelopen jaren al sterk ve...

  Lees meer

 • De toekomst van zorgvastgoed: Beweging 3.0

  2015-07-14 09:03:20 / by bebright / category Nieuws

  Sinds april is BeBright betrokken bij de ontwikkeling van een strategie voor een deel van het vastgoed van Beweging 3.0. Beweging 3.0 is een zorgorganisatie actief in de regio Eemland, met als basis de stad Amersfoort. Een landelijke, relatief rijke en autochtone regio met, net als in de rest van Nederland, vooruitzicht op een vergrijzende bevolking. Samen met de opdrachtgever en stakeholders gaan we in gesprek om tot een innovatief en toekomstbestendig concept te komen voor één van hun locat...

  Lees meer