• Diagnose Transformatie: Gesundes Kinzigtal transformeert naar integrale populatiegezondheid

  2018-06-29 16:01:50 / by bebright / category Diagnose & Publicaties

  Diagnose Transformatie bundelt kennis en kunde rondom transformaties, innovaties en veranderingen in de gezondheidszorg om met elkaar te kunnen delen. Belangrijk onderdeel is de zoektocht naar succesvolle en minder succesvolle transformaties, zowel in binnen- als buitenland. Wat zijn succesfactoren? Wat zijn de belangrijkste leerlessen? Dáár kunnen we van leren. In een serie van vijf blogs geven we een kijkje in enkele transformatiecases uit Diagnose Transformatie. We gaan van start over de g...

  Lees meer

 • Lisse 2030: visie op de toekomst van de gemeente Lisse

  2018-01-12 16:32:58 / by bebright / category Overheid

  In 2030 is Lisse de groen(st)e woongemeente in de Bollenstreek die mensen op een duurzame wijze aan elkaar verbindt. Dat is de gezamenlijke ambitie voor de toekomst van Lisse. Deze ambitie is onderdeel van de Toekomstvisie en agenda Lisse 2030 die door het gemeentebestuur samen met inwoners en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld is ontwikkeld, onder begeleiding van BeBright.

  Hoe ziet Lisse er in 2030 uit?

  In interviews en met een foto-, gedichten- en ontwerpwedstrijd zijn...

  Lees meer

 • Revalidatie Nederland presenteert toekomstscenario`s voor revalidatie in 2030

  2017-10-16 10:40:51 / by bebright / category Scenarioplanning

  Op 20 september 2017 bestond Revalidatie Nederland 50 jaar. In dit kader heeft Revalidatie Nederland samen met een klankbordgroep van patiënten, stakeholders en haar leden drie toekomstscenario’s voor de revalidatie ontwikkeld: Mijn doel voorop, Op eigen kracht en Mijn nieuwe ik. Onder begeleiding van BeBright hebben de betrokkenen veel input verzameld voor de scenario’s. Ruim 150 deelnemers hebben in drie bijeenkomsten met elkaar gesproken over revalideren in de toekomst. Er is gekeken na...

  Lees meer

 • Rabobank Amsterdam en BeBright werken aan maatschappelijke impact

  2017-10-16 10:40:01 / by bebright / category Community

  Het realiseren van duurzame maatschappelijke impact wordt voor veel organisaties een steeds belangrijker thema. Zowel in de publieke sector als in de private sector zien we steeds meer behoefte aan een onderbouwde visie en concrete invulling op dit gebied. Ook voor Rabobank Amsterdam staat dit hoog op de agenda. De bank investeert fors en passievol in de sociaaleconomische positie van Amsterdam en de verduurzaming van haar samenleving. Komende maanden zal BeBright Rabobank Amsterdam onders...

  Lees meer

 • Data driven decision making noodzakelijk voor gedegen strategie

  2017-04-06 15:28:47 / by bebright / category Analytics

  BeBright Analytics

  We leven in een sterk veranderende omgeving, waarin een heldere visie, scherpe ambitie en innovatie noodzakelijk voorwaarden zijn om adequaat te kunnen reageren en anticiperen op de veranderende vraag. Vraag van patiënten/cliënten maar ook van toezichthouders, verzekeraars en strategische partners in het sociaal domein. Een mooie visie en missiestatement of ideationworkshop is dan niet genoeg. Een strategie is pas levensvatbaar als de strategische keuzes goed inhoudelijk z...

  Lees meer

 • Visie ‘Medisch Specialist 2025’ tijdens Federatiecongres gepresenteerd aan ruim 800 specialisten

  2017-04-05 12:29:00 / by bebright / category Visie ontwikkeling

  Op dinsdag 14 maart j.l. bezochten in een uitverkochte Brabanthal ruim 800 specialisten het congres ‘Medisch Specialist 2025’ waar de Federatie Medisch Specialisten haar visie op de toekomst van de curatieve zorg en rol van de medisch specialist presenteerde. Een visie waar samenwerking met en tussen alle partijen, en bouwen aan gerechtvaardigd onderling vertrouwen de basis vormen voor het realiseren van de ambitie: “In 2025 behoort de Nederlandse medisch-specialistische zorg aantoonbaar tot ...

  Lees meer

 • Dr. Donald Berwick over de visie Medisch Specialist 2025

  2017-02-17 01:33:20 / by bebright / category Visie ontwikkeling

  Medisch Specialist 2025 is het visiedocument dat onder begeleiding van BeBright is ontwikkeld door de Federatie Medisch Specialisten. Samen met de commissie Medisch Specialist 2025 en de klankbordgroep is de visie vastgesteld, waarin 4 thema’s centraal staan:

  • De unieke patiënt en de moderne medisch specialist
  • Netwerkgeneeskunde
  • Betrokken bij gezondheid en gedrag
  • Voorop in vernieuwing

  Aan de basis van de 4 thema’s ligt het toekomstbeeld voor de curatieve zorg. Waar het verle...

  Lees meer

 • Medisch Specialist 2025: visie op de medisch specialistische zorg van de toekomst

  2017-01-17 18:05:02 / by bebright / category Visie ontwikkeling

  Hoe zien medisch specialisten hun rol en positie in de toekomst? Om daar een antwoord op te formuleren heeft de Federatie Medisch Specialisten donderdag 12 januari visiedocument ‘Medisch Specialist 2025’ gepresenteerd dat onder begeleiding van BeBright tot stand gekomen is. Samen met de commissie Medisch Specialist 2025 en de klankbordgroep is de visie ontwikkeld. Huib Cense (voorzitter van de commissie, chirurg en vice voorzitter van de Federatie) overhandigde het visiedocument aan Dianda Ve...

  Lees meer

 • Integrale bekostiging geboortezorg: vertrouwen in de relatie

  2017-01-17 17:18:17 / by bebright / category Visie ontwikkeling

  Het (verplicht) invoeren van integrale bekostiging in de geboortezorg per 1 januari 2018 is nog niet definitief. Toch is er al een aantal verloskundige samenwerkingsverbanden van start gegaan op basis van integrale afspraken. Als er meer sprake is van samen “willen” werken en minder van “moeten” samenwerken komt er een steviger fundament onder de samenwerking te liggen dat gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Het bouwen van dit vertrouwen vormt een belangrijk element in de aanpak die BeBrig...

  Lees meer

 • Visie over verpleeghuiszorg 2030 overhandigd aan staatssecretaris Van Rijn

  2016-09-06 16:44:09 / by bebright / category Visie ontwikkeling

  Staatssecretaris Van Rijn (VWS) werkt sinds zijn aantreden in 2012 aan de verbetering van de verpleeghuizen. De bundel “Verpleeghuiszorg 2025” is onderdeel van het door hem opgestarte programma Waardigheid en Trots. Tijdens de opening van het verpleeghuis De Leyhoeve op 29 augustus jongstleden werd het boek door de auteurs aan de staatssecretaris overhandigd. Co-auteurs Philip Idenburg en Michel van Schaik schrijven in de uitgave over hun visie op de toekomst van de verpleeghuiszorg genaam...

  Lees meer

 • Oudere berichten:   

 • 1

 • 2