• Gemeente Veldhoven ervaart waarde van scenarioplanning

  2018-05-14 11:48:14 / by bebright / category Customer experience

  De gemeente Veldhoven was op zoek naar een aanpak waarmee zij meer onderbouwing kon aanbrengen in haar nieuwe beleid. Door deelname aan de masterclass ‘de gemeente voorbij de horizon’, die door BeBright wordt verzorgd binnen de VNG Academie, kwam zij op het spoor van scenarioplanning. BeBright verzorgde een masterclass exclusief voor de gemeente Veldhoven en liet de organisatie kennismaken met scenarioplanning als proces en instrument om een goed fundament te realiseren voor haar beleid en st...

  Lees meer

 • Revalidatie Nederland presenteert toekomstscenario`s voor revalidatie in 2030

  2017-10-16 10:40:51 / by bebright / category Scenarioplanning

  Op 20 september 2017 bestond Revalidatie Nederland 50 jaar. In dit kader heeft Revalidatie Nederland samen met een klankbordgroep van patiënten, stakeholders en haar leden drie toekomstscenario’s voor de revalidatie ontwikkeld: Mijn doel voorop, Op eigen kracht en Mijn nieuwe ik. Onder begeleiding van BeBright hebben de betrokkenen veel input verzameld voor de scenario’s. Ruim 150 deelnemers hebben in drie bijeenkomsten met elkaar gesproken over revalideren in de toekomst. Er is gekeken na...

  Lees meer

 • Vanwege grote belangstelling extra reeks Masterclass Scenarioplanning voor gemeenten in het najaar

  2017-06-26 12:24:58 / by bebright / category Overheid

  Stelt u zichzelf weleens de vraag welke trends en ontwikkelingen de komende jaren op gemeenten afkomen? Of hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt in de komende 15 jaar? Of bent u juist benieuwd naar de invloed van ‘big data’ op de dienstverlening? Scenario’s kunnen helpen om antwoord te geven op deze vragen. Daarom verzorgt BeBright in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor medewerkers van gemeenten een Masterclass Scenarioplanning. De eerste reeks in het najaar is al vo...

  Lees meer

 • Artikel InGovernment "Gemeenten verkennen toekomst sociaal domein"

  2016-07-14 13:41:29 / by bebright / category Overheid

  "De scenario’s zijn opgebouwd rond 21 kerntrends in het sociaal domein. Hiermee is in kaart gebracht wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn en wat de grootste onzekerheden vormen."

  De keuzes die we vandaag maken, bepalen waar we over vijftien jaar staan. Dit besef is voor grote, internationaal opererende bedrijven reden om zich continu te verdiepen in de veranderingen die zich voltrekken in onze samenleving. We maken beleid vaak op gebeurtenissen uit het verleden of heden, met scenarioplan...

  Lees meer

 • Scenario aan de basis van ontwikkelde strategie voor DrieGasthuizenGroep

  2016-04-13 11:14:10 / by bebright / category Scenarioplanning

  Voor een goede visie en strategie is kennis van relevante externe ontwikkelingen onmisbaar. Met een goede strategie kan een organisatie, in een veranderende wereld, een onderscheidende positie innemen ten opzichte van haar concurrenten. Maar hoe verkrijg je als organisatie inzicht in al die externe ontwikkelingen?

  Woonzorgorganisatie DrieGasthuizenGroep in Arnhem riep de hulp in van BeBright bij het ontwikkelen van een nieuwe gedragen en toekomstbestendige strategie voor de komende jaren.

  D...

  Lees meer

 • Scenario’s als startpunt voor strategie

  2016-01-19 10:24:20 / by bebright / category Overheid

  Wat als de omgeving sneller verandert dan de organisatie?

  De Nederlandse samenleving verandert in een razendsnel tempo. Maatschappelijke organisaties staan voor de uitdaging zich hier continu op aan te passen. Maar wat is de richting van deze veranderingen en hoe kan je inspelen op een onzekere toekomst? Wat is de impact van technologie, vergrijzing, burgerkracht en bijvoorbeeld de tweedeling in leefstijlen, op het sociaal domein? Wat wordt de impact van burgerinitiatieven op de lange termij...

  Lees meer

 • Gemeente van de Toekomst: Pilotgemeenten krijgen advies tijdens slotbijeenkomst Toekomstscenario’s

  2015-12-15 14:04:25 / by bebright / category Overheid

  Hoe organiseren gemeenten over vijftien jaar de taken en verantwoordelijkheden in het sociaal domein? Tijdens de derde een laatste werkconferentie Toekomstscenario’s, op 18 november in Eindhoven, verplaatsen de deelnemers zich in de scenario’s en geven zij de pilotgemeenten advies. In het Natlab in Eindhoven, ooit het natuurkundige laboratorium van Philips, start de derde werkconferentie toekomstscenario’s met een presentatie van Hans de Jong. De CEO van Philips Benelux vertelt over de wer...

  Lees meer

 • Toekomst van het sociaal domein: Rijk en VNG ontwikkelen scenarios

  2015-10-19 13:43:33 / by bebright / category Overheid

  Deze scenario’s richten zich op de vraag hoe het Sociaal Domein (ondersteuning, zorg, onderwijs en arbeid) er uit kan zien in 2030. Tijdens drie landelijke werkconferenties voor wethouders, directeuren sociaal domein en gemeente secretarissen worden 3 toekomstscenario’s ontwikkeld. Hieronder een korte impressie van het project, afgeleid van de website gemeente van de toekomst. Waarom een toekomstscenario? De meeste gemeenten doen wel iets aan toekomstverkenning, is de indruk van Roelof va...

  Lees meer