• Recept voor gemeentelijke innovatie

  2018-03-12 20:32:58 / by bebright / category Customer experience

  De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam willen hun dienstverlening verbeteren. Samen met BeBright hebben deze gemeenten de wereld van kinderen met een beperking en autisme door middel van Design Thinking in kaart gebracht. Deze manier van interactie met professionals en ouders van deze doelgroep vraagt het nodige van gemeenten, maar blijkt zeer zinvol om toe te passen voor innovatie, ook in een breder perspectief. De nieuwe manier van werken heeft een hoop ingrediënten opgeleverd om i...

  Lees meer

 • Zorgverzekeraar ontwikkelt samen met patiënten en zorgverleners nieuwe zorgconcepten

  2018-03-12 20:32:40 / by bebright / category Innovatie & Businessmodellen

  Vorige week presenteerde de innovatie-projectgroep van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid drie innovatieve zorgconcepten aan patiënten, zorgprofessionals en de interne organisatie. De presentatie is een tussenproduct in een lange termijn innovatietraject. In dit traject kijken ze in co-creatie met patiënten en professionals volgens design thinking principes naar hoe de verzekeraar een positieve bijdrage kan leveren aan het vergroten van de eigen regie van patiënten en hun naasten. Voor de sele...

  Lees meer

 • Hoe maak je inzichtelijk of een maatschappelijk project ook daadwerkelijk bijdraagt?

  2017-11-27 09:55:49 / by bebright / category Analytics

  Of het nu gaat om het verantwoorden van investeringen, het vergroten van de betrokkenheid van stakeholders of het herijken van de doelen. Er komt vaak een moment dat maatschappelijke projecten behoefte hebben aan een goed onderbouwde impactanalyse. Een dergelijke analyse is complex doordat de resultanten buiten de eigen organisatie liggen en daardoor soms lastig inzichtelijk te maken zijn. Daarbij moet de inspanning en de toegepaste methodiek in verhouding staan tot de omvang en de risico’s v...

  Lees meer

 • Van briljant onmogelijk idee naar concrete innovatie

  2017-07-19 13:58:28 / by bebright / category Innovatie & Businessmodellen

  Innovatiekracht is nodig om mee te kunnen bewegen met eisen van klanten, patiënten of inwoners, technologische mogelijkheden en spanningsveld in de markt of regio. Vaak wordt de innovatie agenda ambitieus geformuleerd. Dat kan leiden tot versnelling en een zinnige bundeling van krachten. Maar leidt regelmatig tot weinig: wachten op elkaar, frustratie en oververmoeidheid. Een goed idee of plan is onvoldoende. BeBright heeft de Krachtbaan methode. Uniek aan de Krachtbaan is dat de focus ligt op...

  Lees meer

 • Service Design: transformatie motor in het Sociaal Domein

  2017-04-04 17:18:14 / by bebright / category Innovatie & Businessmodellen

  In alle gemeentelijke plannen over de transformatie van het sociaal domein staat wel iets over de eigen kracht, de eigen regie van de burger. Heel mooi natuurlijk, maar hoe doe je dat nou op een goede manier? Via de methodiek van Design Thinking, door BeBright vertaald naar de eigen methode Social Service Design, duik je in de leefwereld van klanten en ontdek je verrassende inzichten over de vele verschijningsvormen van de eigen kracht van burgers. BeBright heeft samen met de gemeenten Maa...

  Lees meer

 • Lean voor zorginstellingen

  2016-10-05 13:56:44 / by bebright / category Innovatie & Businessmodellen

  Zorginstellingen zijn complexe organisaties die streven naar waardering van cliënten/patiënten, doelmatigheid en kwaliteit van zorg. Dit doen zij in een omgeving waarin de kosten continue onder druk staan en zij moeten voldoen aan de eisen van de overheid en zorgverzekeraars. De ‘lean’ filosofie is daarbij zeer bruikbaar voor zorginstellingen. Dit komt door haar vier pijlers: het creëren van waarde voor de cliënt/patiënt, het terugdringen van ‘verspilling’, een continue drive om te verbeteren...

  Lees meer

 • Innoveren? Vergeet de bekostiging niet!

  2016-10-05 13:56:14 / by bebright / category Innovatie & Businessmodellen

  Bij innovatie denken de meeste organisaties aan het vernieuwen van hun producten of diensten (het wat), of aan het vernieuwen van processen (het hoe).  Organisaties die er van dromen om de  ‘Uber’ van de thuiszorg te worden, bijvoorbeeld, of gemeenten die dankzij lean de meest efficiënte gemeente van Nederland willen worden, zonder ‘waste’ en met veel kwaliteit. Vaak wordt hierbij een belangrijk element waar veel kansen liggen voor innovatie over het hoofd gezien. Dat is de bekostigingssystem...

  Lees meer

 • Waarom Service Design helpt in het sociaal domein

  2016-03-30 08:53:34 / by bebright / category Customer experience

  BeBright is al jaren bezig met de transitie en transformatie in het sociaal domein. Daarin ondersteunen wij gemeenten en aanbieders, en richten we proeftuinen en monitoringsystemen in. Bij het schrijven van beleidsstukken staat vaak het systeem en de systeemwereld van de gemeente en de aanbieders centraal. Ook al staat elk beleidsstuk van de gemeente vol met eigen kracht en gezin centraal, het blijft voor veel van hen een uitdaging om het perspectief van die cliënt of burger echt centraal ...

  Lees meer

 • BeBright begeleidt Promedico bij business development en innovatie

  2016-01-21 11:25:27 / by bebright / category Innovatie & Businessmodellen

  Promedico ICT, leverancier van informatiesystemen voor huisartsen en apotheekhoudende huisartsen, heeft BeBright gevraagd inhoudelijk en procesmatig te begeleiden bij de ontwikkeling van een innovatief product voor de apotheekmarkt. BeBright heeft ondersteund bij de totstandkoming van het businessmodel en het businessplan. In de apotheek worden vaak verschillende ICT systemen naast elkaar gebruikt maar kunnen deze systemen niet of onvoldoende samenwerken. Hierdoor zijn processen in de apo...

  Lees meer