• Maatschappelijke agenda als basis voor versterken samenwerking in Zaanstreek

  2018-10-30 21:57:11 / by bebright / category Community

  Als coöperatieve en maatschappelijke bank heeft Rabobank Zaanstreek het initiatief genomen om gezamenlijk met inwoners, ondernemers, gemeenten, instellingen te komen tot een maatschappelijke agenda voor de Zaanstreek. Hierbij zijn kansen en uitdagingen voor het versterken van welzijn en welvaart in kaart gebracht en geprioriteerd. Er is actief gekeken waar betrokkenen een logische rol in bestaande of te ontwikkelen initiatieven kunnen nemen.

  Samenwerken en groter denken

  De omgeving van de Z...

  Lees meer

 • Collaborative governance: samenwerking bij het vernieuwen van zorg en ondersteuning

  2018-09-08 19:54:42 / by bebright / category Community

  In april is de publicatie Diagnose Transformatie: een toolkit voor grensverleggers in de zorg verschenen. Daarin staat beschreven welke ontwikkelingen zijn doorgemaakt, en welke toekomstpaden er zijn voor de zorg en ondersteuning in Nederland. Gemeenten hebben een belangrijke rol in die transformatie en zijn daar op veel plekken al aan de slag. In steden zoals Rotterdam en Utrecht, maar ook in regio’s zoals de Twentse Zorgacademie of via initiatieven zoals slimmere zorg in Alkmaar. De aanvlie...

  Lees meer

 • Particuliere koopwoningen in Utrecht en Nieuwegein allemaal energieneutraal

  2018-06-29 15:56:44 / by bebright / category Community

  Rabobank Utrecht en omstreken heeft met elf stakeholders uit de regio een startcoalitie gevormd om samen te werken aan de ambitie: alle particuliere koopwoningen in Utrecht en Nieuwegein energieneutraal in 2030 door minder energieverspilling en meer duurzame opwek. Dit is een van de speerpunten die de Rabobank onder begeleiding van BeBright het afgelopen jaar heeft vastgesteld.

  Vier projecten in concept

  In nauwe samenwerking met Rabobank Utrecht e.o. is BeBright in gesprek gegaan met stakeh...

  Lees meer

 • Bouwen aan de basis: Rabobank Amsterdam stimuleert talentontwikkeling van kinderen en jongeren op scholen

  2018-05-14 11:43:54 / by bebright / category Community

  Gemeente Amsterdam telt 16.600 ’gewichtenleerlingen’: kinderen die opgroeien in armoede, met laagopgeleide ouders en taalachterstanden. Waar landelijk gezien 6,6% van de kinderen in armoede leeft (kinderen binnen een gezin met een bijstandsuitkering), is dat 13,9% in Amsterdam. Kansen voor zelfontplooiing en talentontwikkeling van kinderen worden beïnvloed door de omgeving. Kinderen van ouders met een laag inkomen en/of lage opleiding kunnen niet optimaal talenten en vaardigheden ontplooien d...

  Lees meer

 • Hoe maak je inzichtelijk of een maatschappelijk project ook daadwerkelijk bijdraagt?

  2017-11-27 09:55:49 / by bebright / category Analytics

  Of het nu gaat om het verantwoorden van investeringen, het vergroten van de betrokkenheid van stakeholders of het herijken van de doelen. Er komt vaak een moment dat maatschappelijke projecten behoefte hebben aan een goed onderbouwde impactanalyse. Een dergelijke analyse is complex doordat de resultaten buiten de eigen organisatie liggen en daardoor soms lastig inzichtelijk te maken zijn. Daarbij moet de inspanning en de toegepaste methodiek in verhouding staan tot de omvang en de risico’s va...

  Lees meer

 • Rabobank Amsterdam en BeBright werken aan maatschappelijke impact

  2017-10-16 10:40:01 / by bebright / category Community

  Het realiseren van duurzame maatschappelijke impact wordt voor veel organisaties een steeds belangrijker thema. Zowel in de publieke sector als in de private sector zien we steeds meer behoefte aan een onderbouwde visie en concrete invulling op dit gebied. Ook voor Rabobank Amsterdam staat dit hoog op de agenda. De bank investeert fors en passievol in de sociaaleconomische positie van Amsterdam en de verduurzaming van haar samenleving. Komende maanden zal BeBright Rabobank Amsterdam onders...

  Lees meer

 • Een Vitale Toekomst voor Walcheren en Noord-Beveland

  2017-07-20 16:37:51 / by bebright / category Community

  Al ruim 100 jaar investeert Rabobank Walcheren / Noord-Beveland in de vitaliteit van de lokale gemeenschap en de verduurzaming van haar samenleving. De bank heeft afgelopen jaar gewerkt om, naast dienstverlenende activiteiten, als partner betrokken te zijn bij lokale initiatieven. Initiatieven die op korte en lange termijn een positieve bijdrage leveren aan wonen, werken en leven in de regio. Afgelopen jaar hebben wij Rabobank mogen begeleiden bij het formuleren van een duidelijke richting en...

  Lees meer

 • Met jongeren in gesprek over sociaaleconomische uitdagingen in de Dommelstreek

  2017-06-23 15:02:26 / by bebright / category Community

  Waar richt je je op bij het versterken van sociaaleconomische kracht van een regio? Wat is er nodig voor een prettige omgeving om te wonen, werken en recreëren? Vraag het jongeren! Jongeren zijn tenslotte de toekomst en willen graag meedenken over dingen die hen aangaan. Om een beeld te krijgen van uitdagingen zijn wij in opdracht van Rabobank Dommelstreek met jongeren uit de regio op het Strabrecht College (Geldrop, Nuenen en Heeze-Leende) in gesprek gegaan over hun behoeften en hun dromen, ...

  Lees meer

 • De 7 succesfactoren voor een vitale community in de regio

  2017-04-04 17:26:39 / by bebright / category Community

  Het belang van een vitale samenleving is groot. Veel organisaties, publiek en privaat, willen daarom een steentje bijdragen aan het versterken van de sociaaleconomische kracht van hun (lokale) samenleving. BeBright ondersteunt organisaties zoals banken, gemeenten en zorgverzekeraars bij dit proces. Op basis van onze ervaringen hebben wij een zevental succesfactoren geïdentificeerd.

  Zeven succesfactoren voor een vitale regionale community

  Vanuit onze visie, kennis en ervaring begeleiden wij ...

  Lees meer

 • Kracht van de IJmond 2020

  2017-01-18 09:58:10 / by bebright / category Community

  Wonen, werken en recreëren samengaan

  Rabobank IJmond heeft het initiatief genomen om in co-creatie met verschillende stakeholders in haar werkgebied onder de noemer Kracht van de IJmond te werken aan het versterken van de vitaliteit van de gemeenschap. Samen met BeBright is Rabobank IJmond een traject gestart om de sociaal-maatschappelijke uitdagingen en kansen van de regio in kaart te brengen. De aanpak is erop gericht geweest om een community op te bouwen en uit te bouwen en vanuit vanuit ...

  Lees meer

 • Oudere berichten:   

 • 1

 • 2