• Mercy Virtual centraal op Zorgtransformatie congres

  2019-03-14 09:51:19 / by bofokkes / category Diagnose & Publicaties

  Niet de technologie van virtuele zorg maar moedig leiderschap en samenwerking tussen alle betrokkenen in een ecosysteem zijn nodig om zorgtransformatie écht te realiseren. Dat is de belangrijkste conclusie van het congres Zorgtransformatie waar Mercy Virtual als voorbeeldcase gebruikt werd om te kijken hoe we onderliggende succesvolle concepten in Nederland kunnen toepassen. Het congres Zorgtransformatie is het jaarlijkse openingscongres van de Zorg & ICT- en Zorgtotaal-beurs. BeBright, Rabob...

  Lees meer

 • Succesvol samenwerken in netwerken vraagt om samenspel van rollen

  2019-03-14 09:44:50 / by bofokkes / category Inspiratie

  De publieke en private sector hebben elkaar nodig om het hoofd te bieden aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken en thema’s. Deze toegenomen afhankelijkheid vraagt om een nieuw denkkader dat uitgaat van bundeling van krachten als basis voor het gezamenlijk werken aan een hoger maatschappelijk doel. Van het egosysteem bewustzijn naar het ecosysteem bewustzijn. Vertrekpunt van ons denken en handelen is dan dat het hele ecosysteem moet profiteren als we houdbare oplossingen voor de toekoms...

  Lees meer

 • BeBright implementatiepartner van iPH: aan de slag met Positieve Gezondheid in de praktijk

  2019-03-04 22:12:18 / by bebright / category Nieuws

  Positieve Gezondheid is hot. Overheid, zorgverzekeraars en zorgverleners omarmen deze nieuwe kijk op gezondheid, ontwikkeld door het Institute for Positive Health. Positieve Gezondheid biedt kansen om patiënten, cliënten en inwoners regie te geven over hun leven en hun leefomgeving. “iPH  wordt van alle kanten benaderd met vragen over de implementatie van werken met Positieve Gezondheid. Van het voeren van het andere gesprek met patiënten tot het vormgeven van de samenwerking met zorgverle...

  Lees meer

 • Prof. dr. Erik Heineman versterkt strategie- en innovatiebureau BeBright

  2019-03-03 17:23:25 / by office / category Uncategorized

  Prof. dr. Erik Heineman treedt per 1 maart toe tot het Utrechtse strategie- en innovatiebureau BeBright. Hij gaat zich binnen BeBright bezighouden met strategisch advies in de zorg en specifiek met de strategische vraagstukken m.b.t. de transformatie van de curatieve gezondheidszorg. Erik Heineman was hoogleraar Heelkunde en kinderchirurg bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), hoofd van de afdeling chirurgie van het UMCG en hij werkte o.a. als kinder- en transplantatiechiru...

  Lees meer

 • 12 maart 2019: Congres Zorgtransformatie

  2019-01-15 12:13:45 / by bofokkes / category Diagnose & Publicaties

  De gezondheidszorg staat onder druk en voor het borgen van kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg is een transformatie noodzakelijk. Technologie is een enabler voor deze transformatie. Op 12 maart 2019 organiseren BeBright, Rabobank Nederland en Jaarbeurs Utrecht het congres ‘Zorgtransformatie: technology-driven transformation’. Laat je op deze dag inspireren door visionaire bestuurders, trendsettende beleidsmakers en andere koplopers in de transformatie van de gezondheidsz...

  Lees meer

 • BeBright organiseert samen met NLC ‘Beat 2019’

  2019-01-13 19:22:31 / by bofokkes / category Inspiratie

  Onder de noemer ‘Beat 2019’ dagen innovatiebureau BeBright en bouwer van zorgondernemingen NLC zorgaanbieders, bedrijven en wetenschappers uit om de preventie van hart- en vaatziektes te verbeteren. Dit internationale versnellingsoffensief wordt gesteund door Rabobank, de Nederlandse Hartstichting en het ministerie van VWS. Hart- en vaatziektes zijn wereldwijd nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak. Blijkens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie overlijden er in 2016 meer  dan 17 m...

  Lees meer

 • Diagnose transformatie: Bernhoven transformeert naar een patiëntgerichte organisatie

  2019-01-13 19:14:56 / by bofokkes / category Diagnose & Publicaties

  Diagnose Transformatie bundelt kennis en kunde rondom transformaties, innovaties en veranderingen in de gezondheidszorg om met elkaar te kunnen delen. Belangrijk onderdeel is de zoektocht naar succesvolle en minder succesvolle transformaties, zowel in binnen- als buitenland. Wat zijn succesfactoren? Wat zijn de belangrijkste leerlessen? Dáár kunnen we van leren. In een serie van vijf blogs geven we een kijkje in enkele transformatiecases uit Diagnose Transformatie. Deze keer zoomen we in op d...

  Lees meer

 • Steun team BeBright voor Alpe d’HuZes

  2019-01-13 18:55:52 / by bofokkes / category Inspiratie

  Op 6 juni 2019 willen wij met een team van fietsers en hardlopers de Alpe d’Huez zo vaak mogelijk beklimmen. Ons doel is een zo hoog mogelijke bijdrage leveren voor onderzoek naar kanker. Wij zijn daarom op zoek naar mensen en organisaties die ons willen helpen. Steun jij ons op persoonlijke titel en/of vanuit de organisatie die je vertegenwoordigt? Een bijdrage, klein en groot, wordt zeer gewaardeerd! Voor organisaties bieden wij tevens verschillende sponsorpakketten waarmee je ons kan st...

  Lees meer

 • Ledenraad Rabobank Leiden-Katwijk in de lead bij maatschappelijke agenda

  2019-01-13 18:21:30 / by bofokkes / category Financiele dienstverlening

  Rabobank Leiden-Katwijk heeft samen met haar ledenraad en de organisaties uit het werkgebied een gezamenlijke maatschappelijke agenda voor de regio opgesteld. Binnen de vier thema’s Duurzaam wonen, Lokale economie, Financiële zelfredzaamheid en Vitaliteit hebben zij projecten uitgewerkt om de komende jaren de sociaaleconomische kracht van de regio te versterken. Met de ledenraad in de lead van deze agenda heeft zij een vernieuwende en versterkende rol.

  Van maatschappelijk jaarplan naar maats...

  Lees meer

 • Waarom alleen innovatie in het sociaal domein niet langer genoeg is

  2018-11-08 11:27:18 / by bebright / category Customer experience

  Ons zorg en ondersteunings-systeem staat voor grote uitdagingen. Hoe houden we zorg en ondersteuning toegankelijk en van goede kwaliteit zonder dat de kosten de pan uitrijzen, terwijl de zorgvraag wel toeneemt? Hoe krijgen we werkelijk tijd om samen met mensen een passend antwoord te vinden op hun zorg- of ondersteuningsvraag? En hoe gaan we om met de werkdruk en personeelstekorten in de zorg en ondersteuning? BeBright ontwikkelde een tool om op zoek te gaan naar antwoorden.

  Op zoek naar ant...

  Lees meer