• De praktijk achter de decentralisatie: een WC-bril van € 130.000

  2016-05-30 14:39:55 / by bebright / category Inspiratie

  We ondersteunen gemeenten al geruime tijd bij de decentralisaties en dat doen we met veel plezier en genoegen. We hebben gewerkt aan nieuwe visies, beleid, gemeenten van de toekomst en hebben zo een mooie bijdrage geleverd aan de voorbereiding en uitvoering van de participatiemaatschappij. Naast deze beleidsmatige realiteit, kwam ik laatst de praktijk van de decentralisatie tegen. Dit is mijn verhaal: Ik sta voor de deur in mijn wijk Spangen met de huismeester van de woningcorporatie over ...

  Lees meer

 • Campus Party, innovatielab met 5000 studenten, komt naar Nederland!

  2016-04-14 10:30:26 / by bebright / category Diagnose & Publicaties

  Campus Party is een ‘technology and innovation event’  dat 25 tot 29 mei plaatsvindt in de Jaarbeurs waarbij jonge, internationale, creatieve denkers samenkomen om aan een duurzame toekomst te bouwen. Tijdens het evenement worden studenten 5 dagen 24/7 uur uitgedaagd met challenges, hackatons, workshops en lezingen op het gebied van innovatie, creativiteit, wetenschap, ondernemerschap en digitale entertainment. Het bedrijfsleven en de overheid brengen maatschappelijke vraagstukken in als uitd...

  Lees meer

 • Medezeggenschap: een medicijn?

  2016-04-14 10:18:23 / by bebright / category Nieuws

  Congres boekpresentatie

  Op 30 juni wordt het boek ‘Medezeggenschap: ’n medicijn?’ gepresenteerd. Wiekiesjij? heeft samen met verschillende partners waaronder BeBright een publicatie geschreven over belangrijke ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector en de invloed daarvan op de ondernemingsraad binnen zorginstellingen. Het boek moet bijdragen aan inhoudelijk debat op verschillende overlegtafels, democratisering ondersteunen (indirect en direct) en kennis overdragen. Er verandert veel ...

  Lees meer

 • Holistische kijk op gezondheid en zorg: dans- en muziektherapie

  2016-04-14 10:00:38 / by bebright / category Inspiratie

  Op 23 maart jl. heeft in Amsterdam het eerste Internationale Dance & Creative Wellness Forum plaatsgevonden, met als doel in gesprek te gaan over hoe dans kan bijdragen aan gezondheid en wellbeing. De dag met deelnemers uit heel Europa stond in het teken van kennisuitwisseling, brainstormen, delen van concrete ervaringen en best practices over dans als een medium voor gezondheid en welzijn. Hierbij was er vooral aandacht voor danstherapie voor patiënten met Parkinson, M.S. en Alzheimers en de...

  Lees meer

 • Gemeente van de toekomst: landelijke trends en scenario vertaald naar lokale toekomstbestendige agenda’s

  2016-04-14 09:30:06 / by bebright / category Overheid

  De keuzes die we vandaag maken bepalen waar we staan over 15 jaar. Dit besef is voor van oorsprong Nederlandse bedrijven als Shell en Philips de reden om zich continue te verdiepen in de veranderingen die zich voltrekken in onze samenleving. Scenarioplanning is een kerncompetentie die de basis vormt voor de strategie van deze bedrijven. Tijdens de ontwikkeling van scenario’s voor de Sociaal Domein, een BeBright project in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG, hebbe...

  Lees meer

 • Weg met de wipkip: design voor een betere leefomgeving

  2016-04-13 13:30:12 / by bebright / category Inspiratie

  We weten dat gezond eten, niet roken, water drinken en meer bewegen heel belangrijk is voor een langer gezond leven. De overheid stimuleert al jaren via voorlichtingscampagnes gezond gedrag bij de burgers. En toch neemt het aantal chronisch zieken met bijvoorbeeld COPD, diabetes en overgewicht al jaren toe.

  Wilskracht wordt overschat

  Kennis en informatie is blijkbaar niet voldoende om mensen tot ander en gezonder gedrag te verleiden. We herkennen dat allemaal van onze eigen goede voornemens o...

  Lees meer

 • Scenario aan de basis van ontwikkelde strategie voor DrieGasthuizenGroep

  2016-04-13 11:14:10 / by bebright / category Scenarioplanning

  Voor een goede visie en strategie is kennis van relevante externe ontwikkelingen onmisbaar. Met een goede strategie kan een organisatie, in een veranderende wereld, een onderscheidende positie innemen ten opzichte van haar concurrenten. Maar hoe verkrijg je als organisatie inzicht in al die externe ontwikkelingen?

  Woonzorgorganisatie DrieGasthuizenGroep in Arnhem riep de hulp in van BeBright bij het ontwikkelen van een nieuwe gedragen en toekomstbestendige strategie voor de komende jaren.

  D...

  Lees meer

 • NVZ strategiedocument ‘Zorg voor 2020’ overhandigd aan Minister van VWS Edith Schippers

  2016-04-11 16:22:23 / by bebright / category Strategie & Beleid

  Op 17 februari jl. heeft Minister Edith Schippers van VWS in de Nieuwspoort in Den Haag uit handen van Yvonne van Rooy namens NVZ het strategiedocument “Zorg voor 2020” in ontvangst genomen. In het document zijn de verkregen inzichten omtrent de toekomst van de medische specialistische zorg en zorginstellingen verwerkt. De  verkregen inzichten moeten leden van de NVZ ondersteunen bij het maken van bewuste strategische keuzes voor de toekomst. De zorgsector is de afgelopen jaren al sterk ve...

  Lees meer

 • Health Business Week 2016

  2016-04-11 15:55:31 / by bebright / category Inspiratie

  Op 2 maart jl. heeft BeBright acte de présence gegeven op het innovatiesymposium van de Health Business Week (HBW). Het innovatiesymposium vormt een onderdeel van de HBW en wordt georganiseerd door studenten van de faculteit Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Met het thema “Connect and collaborate for healthy healthcare” heeft de hele week in het teken gestaan van oriëntatie op de arbeidsmarkt en de toekomstige carrière van de studenten met...

  Lees meer

 • Waarom Service Design helpt in het sociaal domein

  2016-03-30 08:53:34 / by bebright / category Customer experience

  BeBright is al jaren bezig met de transitie en transformatie in het sociaal domein. Daarin ondersteunen wij gemeenten en aanbieders, en richten we proeftuinen en monitoringsystemen in. Bij het schrijven van beleidsstukken staat vaak het systeem en de systeemwereld van de gemeente en de aanbieders centraal. Ook al staat elk beleidsstuk van de gemeente vol met eigen kracht en gezin centraal, het blijft voor veel van hen een uitdaging om het perspectief van die cliënt of burger echt centraal ...

  Lees meer