• Hoe versterk je vitaliteit in de regio?

  2015-10-20 11:06:24 / by bebright / category Community

  BeBright organiseerde in september een inspiratieworkshop waar kennis en ervaring gedeeld werd over het creëren van regionale communities ter versterking van de vitaliteit en innovatiekracht. De workshop werd als succesvol ervaren door de 15 deelnemende organisaties door de open sfeer en de mogelijkheid om kennis en ervaringen uit te wisselen. De workshop wordt op 17 november a.s. herhaald. Voor de inspiratieworkshop nodigde BeBright met name Rabobank managers uit om hen te informeren en t...

  Lees meer

 • Toekomst van het sociaal domein: Rijk en VNG ontwikkelen scenarios

  2015-10-19 13:43:33 / by bebright / category Overheid

  Deze scenario’s richten zich op de vraag hoe het Sociaal Domein (ondersteuning, zorg, onderwijs en arbeid) er uit kan zien in 2030. Tijdens drie landelijke werkconferenties voor wethouders, directeuren sociaal domein en gemeente secretarissen worden 3 toekomstscenario’s ontwikkeld. Hieronder een korte impressie van het project, afgeleid van de website gemeente van de toekomst. Waarom een toekomstscenario? De meeste gemeenten doen wel iets aan toekomstverkenning, is de indruk van Roelof va...

  Lees meer

 • Aan de slag met impactvolle innovaties

  2015-10-16 11:36:42 / by bebright / category Diagnose & Publicaties

    Voeding draagt bij aan een vitaal en gezond leven. Voeding verdient dan ook een prominente rol bij het bevorderen van gezondheid en bij de preventie van chronische aandoeningen. Dat is de overtuiging van de partijen die samen het landelijke programma ‘Diagnose Voeding & Gezondheid’ zijn gestart. Diagnose Voeding & Gezondheid gaat vanaf 12 september officieel van start, met als doel innovaties en initiatieven met een grote maatschappelijke impact te initiëren, ondersteunen én te versnelle...

  Lees meer

 • BeBright introduceert de Masterclass Innovatiemanagement

  2015-10-15 15:16:01 / by bebright / category BeBright Academy

  De maatschappij is continu in beweging, klantbehoeften veranderen en disruptieve technologieën liggen binnen handbereik. Bovendien veranderen de spelregels nogal eens door wijzigingen in wet- en regelgeving. Deze context vraagt om flexibiliteit en creativiteit, maar ook om vermogen en durf om te vernieuwen en te veranderen. Innovatie maakt het mogelijk veranderende behoeften te beantwoorden, in te spelen op de concurrentie en groei van eigen activiteiten of tenminste toegevoegde waarde te ...

  Lees meer

 • Raad van Inspiratie van Masterclass Nieuwe Zorg 3.0, videointroductie Philip Idenburg (BeBright)

  2015-10-15 13:41:25 / by bebright / category Nieuws

  De Masterclass Nieuwe Zorg 3.0 heeft een Raad van Inspiratie waarin Philip Idenburg (Directeur – BeBright), Frank de Reij (CEO – Meander Medisch Centrum), Carina Hilders (Gynaecoloog, Directeur Medische Zaken Reinier de Graaf Gasthuis), Manuel Voll (Senior Principal Northern Europe IMS Health) en Chris Zegers (Regiodirecteur Private Banking & Directeur Healthcare – Van Lanschot Bankiers), zitting hebben. Als betrokkenen bij Masterclass NieuweZorg 3.0 vinden zij dat de Nederlandse zorg op e...

  Lees meer

 • Interview met Philip Idenburg in Medisch Ondernemen Magazine

  2015-10-09 10:52:36 / by bebright / category Diagnose & Publicaties

  Interview met Philip Idenburg voor het Medisch Ondernemen Magazine. "Hoe houden we de zorg de komende decennia betaalbaar, toegankelijk voor iedereen en op het hoge niveau zoals we dat nu kennen? Veel mensen in Nederland breken zich daar het hoofd over. Philip J. Idenburg, managing partner van adviesbureau BeBright, brengt die mensen (onder andere patiënten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en regelmakers) bij elkaar in langlopende projecten die hij Diagnoses noemt. Deze projecten leiden t...

  Lees meer

 • BNR Debat: Wie is de baas in het ziekenhuis?

  2015-10-05 16:50:26 / by bebright / category Nieuws

  Nu de Nederlandse zorgkosten jaar na jaar stijgen en bezuinigingen onvermijdelijk lijken, zetten ziekenhuisbesturen, het medisch personeel en verzekeraars ieder hun hakken in het zand. Wie trekt straks aan het langste eind in het ziekenhuis van de toekomst? Die vraag stond centraal tijdens het BNR-debat ‘Wie wordt de baas in het ziekenhuis’ op donderdag 1 oktober in restaurant Dauphine. Maar hoe ziet het ziekenhuis van de toekomst er eigenlijk uit? Welke mogelijkheden hebben de medisch spe...

  Lees meer

 • Programma klinisch leiderschap in 2016 van start

  2015-09-09 10:20:35 / by bebright / category BeBright Academy

  Het door Philip Idenburg (BeBright) en Carina Hilders (iBMG & Reinier de Graaf Groep) ontwikkelde programma ‘Klinisch Leiderschap’ voor medisch specialisten gaat in februari 2016 van start. De inschrijving voor het in opdracht van de Academie van Medisch Specialisten ontwikkelde programma is geopend. Voor meer informatie, of om in te schrijven, kunt u terecht op de website. Klinisch Leiderschap Klinisch leiderschap is meer dan de traditionele, natuurlijk leidende rol van de medicus in de ...

  Lees meer

 • BeBright, adviesbureau voor de zorg, opent kantoor in Brussel

  2015-08-31 13:37:12 / by bebright / category Nieuws

  Het Utrechtse strategie- en innovatiebureau voor de zorg, BeBright, opent per 1 september een vestiging in Brussel. BeBright richt zich op het versnellen van innovatie in de zorgsector. Omdat de impact van Europees beleid op Nederlandse zorgorganisaties steeds groter wordt, is aanwezigheid in Brussel essentieel. Ook is een samenwerkingsovereenkomst getekend met het European Affairs bureau ICODA om Nederlandse zorgorganisaties toegang geven tot Europese netwerken, gezondheidszorgdossiers en su...

  Lees meer

 • BeBright op Health Care Conference Aruba (download keynote)

  2015-07-16 16:47:48 / by bebright / category Nieuws

  Van 1 tot 5 juni jongstleden stond de 'Health Care Conference Aruba' in het teken van de samenwerking tussen Nederland, de Nederlandse Caribische eilanden en Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dit was een initiatief van de ministers van de verschillende eilanden en Edith Schippers om te kijken hoe door samenwerking de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de zorg verbeterd kunnen worden. BeBright, in de persoon van Philip Idenburg, was gevraagd een bijdrage te leveren in de vorm va...

  Lees meer