• Programma klinisch leiderschap in 2016 van start

  2015-09-09 10:20:35 / by bebright / category BeBright Academy

  Het door Philip Idenburg (BeBright) en Carina Hilders (iBMG & Reinier de Graaf Groep) ontwikkelde programma ‘Klinisch Leiderschap’ voor medisch specialisten gaat in februari 2016 van start. De inschrijving voor het in opdracht van de Academie van Medisch Specialisten ontwikkelde programma is geopend. Voor meer informatie, of om in te schrijven, kunt u terecht op de website. Klinisch Leiderschap Klinisch leiderschap is meer dan de traditionele, natuurlijk leidende rol van de medicus in de ...

  Lees meer

 • BeBright, adviesbureau voor de zorg, opent kantoor in Brussel

  2015-08-31 13:37:12 / by bebright / category Nieuws

  Het Utrechtse strategie- en innovatiebureau voor de zorg, BeBright, opent per 1 september een vestiging in Brussel. BeBright richt zich op het versnellen van innovatie in de zorgsector. Omdat de impact van Europees beleid op Nederlandse zorgorganisaties steeds groter wordt, is aanwezigheid in Brussel essentieel. Ook is een samenwerkingsovereenkomst getekend met het European Affairs bureau ICODA om Nederlandse zorgorganisaties toegang geven tot Europese netwerken, gezondheidszorgdossiers en su...

  Lees meer

 • BeBright op Health Care Conference Aruba (download keynote)

  2015-07-16 16:47:48 / by bebright / category Nieuws

  Van 1 tot 5 juni jongstleden stond de 'Health Care Conference Aruba' in het teken van de samenwerking tussen Nederland, de Nederlandse Caribische eilanden en Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dit was een initiatief van de ministers van de verschillende eilanden en Edith Schippers om te kijken hoe door samenwerking de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de zorg verbeterd kunnen worden. BeBright, in de persoon van Philip Idenburg, was gevraagd een bijdrage te leveren in de vorm va...

  Lees meer

 • BeBright Jaarplan in een week™

  2015-07-16 15:35:48 / by bebright / category BeBright Academy

  Het is weer tijd voor het opstellen van de jaarplannen. Dat betekent voor veel managers en bestuurders in de avonduren puzzelen met productiecijfers, plannen van personele inzet en buigen over besparingen. Te vaak zien we een rituele dans ontstaan tussen teams, locaties, bestuur en raad van toezicht waarin de bezieling, inspiratie en daadwerkelijke innovatie ontbreekt. Dit kan anders. BeBright gebruikt haar kennis en ervaring met scenario ontwikkeling, strategievorming en innovatie in een ...

  Lees meer

 • De toekomst van zorgvastgoed: Beweging 3.0

  2015-07-14 09:03:20 / by bebright / category Nieuws

  Sinds april is BeBright betrokken bij de ontwikkeling van een strategie voor een deel van het vastgoed van Beweging 3.0. Beweging 3.0 is een zorgorganisatie actief in de regio Eemland, met als basis de stad Amersfoort. Een landelijke, relatief rijke en autochtone regio met, net als in de rest van Nederland, vooruitzicht op een vergrijzende bevolking. Samen met de opdrachtgever en stakeholders gaan we in gesprek om tot een innovatief en toekomstbestendig concept te komen voor één van hun locat...

  Lees meer

 • Maatschappelijke impact meetbaar en inzichtelijk maken

  2015-07-13 16:27:00 / by bebright / category Financiele dienstverlening

  Maatschappelijk relevante initiatieven en projecten zijn veelal complex door betrokkenheid van meerdere stakeholders en de uitdaging om toegevoegde waarde te meten die afhankelijk is van een veelvoud aspecten die zich niet zomaar laten vangen in harde cijfers. De traditionele methode om te kijken naar toegevoegde waarde van initiatieven en projecten, gericht op financiële toegevoegde waarde is een te smalle benadering. Maatschappelijke impact laat zich niet zondermeer vertalen naar financiële...

  Lees meer

 • Zijn uw cliënten de drijvende kracht achter innovatie?

  2015-07-13 13:13:36 / by bebright / category Zorg & Welzijn

  Het Doelgroeppanel van 100, uw zorg- en welzijnsnetwerk, bestaat uit ouderen. Dames en heren die zelf ervaring hebben met welzijn en zorg, als professionals in hun werk of als cliënt. Als onderdeel van het Netwerk in de regio Nijmegen hebben zich als doel gesteld een drijvende kracht te zijn achter innovatie. Het Doelgroeppanel heeft al invloed op de onderzoeksageanda van het netwerk, ontstaan uit het NPO. De volgende stap is meebeslissen over verbeteringen die de kwaliteit van leven van oude...

  Lees meer

 • Whitepaper: De nieuwe zorgmedewerker

  2015-07-12 12:37:33 / by bebright / category Diagnose & Publicaties

  Er wordt veel gesproken over het centraal stellen van de patiënt in de zorg. In de praktijk komt er, mede onder druk van alle veranderingen, niet altijd evenveel van terecht. Collega Ina Smittenberg ontwikkelde - samen met Vilans - een kristalheldere paper en aanpak waarin concreet wordt gemaakt wat de transitie in de zorg betekent voor het dagelijks werk van zorgmedewerkers. Wat zijn aangrijpingspunten voor een patiëntgerichte werkwijze en cultuur? Hoe functioneert een zorgmedewerker effe...

  Lees meer

 • Toekomst van de ouderenzorg: BeterOud

  2015-07-07 11:07:14 / by bebright / category Zorg & Welzijn

  7 jaar na de start van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) heeft BeBright samen met ouderen, ZonMw, Vilans, Movisie en CBO het vervolg vormgegeven: het platform BeterOud. Met kennis uit o.a. de 75 NPO-projecten en een gedragen Toekomstvisie en Veranderagenda voor 2025 werken we toe naar het doel: “90% van de ouderen in een kwetsbare positie geeft de ervaren kwaliteit van leven een ruime voldoende”. Gezamenlijk bijten we ons vast in het verbeteren van wonen, welzijn en zorg voor deze doe...

  Lees meer

 • BeBright inspiratieoverzicht #1

  2015-07-01 14:53:15 / by bebright / category Inspiratie

  Lees meer