• BeBright Jaarplan in een week™

  2015-07-16 15:35:48 / by bebright / category BeBright Academy

  Het is weer tijd voor het opstellen van de jaarplannen. Dat betekent voor veel managers en bestuurders in de avonduren puzzelen met productiecijfers, plannen van personele inzet en buigen over besparingen. Te vaak zien we een rituele dans ontstaan tussen teams, locaties, bestuur en raad van toezicht waarin de bezieling, inspiratie en daadwerkelijke innovatie ontbreekt. Dit kan anders. BeBright gebruikt haar kennis en ervaring met scenario ontwikkeling, strategievorming en innovatie in een ...

  Lees meer

 • De toekomst van zorgvastgoed: Beweging 3.0

  2015-07-14 09:03:20 / by bebright / category Nieuws

  Sinds april is BeBright betrokken bij de ontwikkeling van een strategie voor een deel van het vastgoed van Beweging 3.0. Beweging 3.0 is een zorgorganisatie actief in de regio Eemland, met als basis de stad Amersfoort. Een landelijke, relatief rijke en autochtone regio met, net als in de rest van Nederland, vooruitzicht op een vergrijzende bevolking. Samen met de opdrachtgever en stakeholders gaan we in gesprek om tot een innovatief en toekomstbestendig concept te komen voor één van hun locat...

  Lees meer

 • Maatschappelijke impact meetbaar en inzichtelijk maken

  2015-07-13 16:27:00 / by bebright / category Financiele dienstverlening

  Maatschappelijk relevante initiatieven en projecten zijn veelal complex door betrokkenheid van meerdere stakeholders en de uitdaging om toegevoegde waarde te meten die afhankelijk is van een veelvoud aspecten die zich niet zomaar laten vangen in harde cijfers. De traditionele methode om te kijken naar toegevoegde waarde van initiatieven en projecten, gericht op financiële toegevoegde waarde is een te smalle benadering. Maatschappelijke impact laat zich niet zondermeer vertalen naar financiële...

  Lees meer

 • Zijn uw cliënten de drijvende kracht achter innovatie?

  2015-07-13 13:13:36 / by bebright / category Zorg & Welzijn

  Het Doelgroeppanel van 100, uw zorg- en welzijnsnetwerk, bestaat uit ouderen. Dames en heren die zelf ervaring hebben met welzijn en zorg, als professionals in hun werk of als cliënt. Als onderdeel van het Netwerk in de regio Nijmegen hebben zich als doel gesteld een drijvende kracht te zijn achter innovatie. Het Doelgroeppanel heeft al invloed op de onderzoeksageanda van het netwerk, ontstaan uit het NPO. De volgende stap is meebeslissen over verbeteringen die de kwaliteit van leven van oude...

  Lees meer

 • Whitepaper: De nieuwe zorgmedewerker

  2015-07-12 12:37:33 / by bebright / category Diagnose & Publicaties

  Er wordt veel gesproken over het centraal stellen van de patiënt in de zorg. In de praktijk komt er, mede onder druk van alle veranderingen, niet altijd evenveel van terecht. Collega Ina Smittenberg ontwikkelde - samen met Vilans - een kristalheldere paper en aanpak waarin concreet wordt gemaakt wat de transitie in de zorg betekent voor het dagelijks werk van zorgmedewerkers. Wat zijn aangrijpingspunten voor een patiëntgerichte werkwijze en cultuur? Hoe functioneert een zorgmedewerker effe...

  Lees meer

 • Toekomst van de ouderenzorg: BeterOud

  2015-07-07 11:07:14 / by bebright / category Zorg & Welzijn

  7 jaar na de start van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) heeft BeBright samen met ouderen, ZonMw, Vilans, Movisie en CBO het vervolg vormgegeven: het platform BeterOud. Met kennis uit o.a. de 75 NPO-projecten en een gedragen Toekomstvisie en Veranderagenda voor 2025 werken we toe naar het doel: “90% van de ouderen in een kwetsbare positie geeft de ervaren kwaliteit van leven een ruime voldoende”. Gezamenlijk bijten we ons vast in het verbeteren van wonen, welzijn en zorg voor deze doe...

  Lees meer

 • BeBright inspiratieoverzicht #1

  2015-07-01 14:53:15 / by bebright / category Inspiratie

  Lees meer

 • Alzheimer symposium ‘The Future of Brain Health’

  2015-06-11 13:55:22 / by bebright / category Nieuws

  Op 5 juni 2015 vond het symposium ‘The Future of Brain Health’ plaats in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Dit symposium, georganiseerd door de Fred Foundation in samenwerking met BeBright, stond in het teken van de ziekte van Alzheimer. Doelstelling van het symposium was om nieuwe inzichten over Alzheimer bij elkaar te brengen en een dialoog tot stand te brengen tussen reguliere en complementaire zorg, tussen de wetenschap en de praktijk, over het ontstaan van Alzheimer, het leven met Alzhe...

  Lees meer

 • BeBright-rapport “Doelmatigheid van Diagnostiek” aangeboden aan de Tweede Kamer

  2015-04-07 09:36:13 / by bebright / category Diagnose & Publicaties

  Verspilling in de zorg Eind maart heeft minister Edith Schippers van VWS aan de Tweede kamer een brief gestuurd over de voortgang van het traject “verspilling in de zorg”. Het BeBright-rapport “Doelmatigheid van Diagnostiek” vormde een belangrijke bijlage bij deze brief. In 2013 is door de minister van VWS het initiatief genomen tot een programma dat zich ten doel stelt kwaliteit en doelmatigheid van zorg te verbeteren vanuit het uitgangspunt “onze zorg is te kostbaar om te verspillen”. On...

  Lees meer

 • Vitale regio’s, vitale communities

  2015-04-02 14:16:11 / by bebright / category Community

  In de snelheid van veranderingen die op dit moment plaatsvinden, ziet het ene na het andere initiatief in de zorg- en welzijnssector het licht. Maar is dat wat nodig is? Is dat wat toekomstbestendig is? En werken we daarin optimaal samen? Vanuit de behoefte aan een concreet en gezamenlijk beeld van hoe een vitale en leefbare regio er uit ziet, gaat het erom samen een scan te maken van de relevante ontwikkelingen op het gebied van vitaliteit, zorg- en welzijn in de regio. En door vervolgens de...

  Lees meer