• Whitepaper: De nieuwe zorgmedewerker

  2015-07-12 12:37:33 / by bebright / category Diagnose & Publicaties

  Er wordt veel gesproken over het centraal stellen van de patiënt in de zorg. In de praktijk komt er, mede onder druk van alle veranderingen, niet altijd evenveel van terecht. Collega Ina Smittenberg ontwikkelde - samen met Vilans - een kristalheldere paper en aanpak waarin concreet wordt gemaakt wat de transitie in de zorg betekent voor het dagelijks werk van zorgmedewerkers. Wat zijn aangrijpingspunten voor een patiëntgerichte werkwijze en cultuur? Hoe functioneert een zorgmedewerker effe...

  Lees meer

 • Toekomst van de ouderenzorg: BeterOud

  2015-07-07 11:07:14 / by bebright / category Zorg & Welzijn

  7 jaar na de start van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) heeft BeBright samen met ouderen, ZonMw, Vilans, Movisie en CBO het vervolg vormgegeven: het platform BeterOud. Met kennis uit o.a. de 75 NPO-projecten en een gedragen Toekomstvisie en Veranderagenda voor 2025 werken we toe naar het doel: “90% van de ouderen in een kwetsbare positie geeft de ervaren kwaliteit van leven een ruime voldoende”. Gezamenlijk bijten we ons vast in het verbeteren van wonen, welzijn en zorg voor deze doe...

  Lees meer

 • BeBright inspiratieoverzicht #1

  2015-07-01 14:53:15 / by bebright / category Inspiratie

  Lees meer

 • Alzheimer symposium ‘The Future of Brain Health’

  2015-06-11 13:55:22 / by bebright / category Nieuws

  Op 5 juni 2015 vond het symposium ‘The Future of Brain Health’ plaats in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Dit symposium, georganiseerd door de Fred Foundation in samenwerking met BeBright, stond in het teken van de ziekte van Alzheimer. Doelstelling van het symposium was om nieuwe inzichten over Alzheimer bij elkaar te brengen en een dialoog tot stand te brengen tussen reguliere en complementaire zorg, tussen de wetenschap en de praktijk, over het ontstaan van Alzheimer, het leven met Alzhe...

  Lees meer

 • BeBright-rapport “Doelmatigheid van Diagnostiek” aangeboden aan de Tweede Kamer

  2015-04-07 09:36:13 / by bebright / category Diagnose & Publicaties

  Verspilling in de zorg Eind maart heeft minister Edith Schippers van VWS aan de Tweede kamer een brief gestuurd over de voortgang van het traject “verspilling in de zorg”. Het BeBright-rapport “Doelmatigheid van Diagnostiek” vormde een belangrijke bijlage bij deze brief. In 2013 is door de minister van VWS het initiatief genomen tot een programma dat zich ten doel stelt kwaliteit en doelmatigheid van zorg te verbeteren vanuit het uitgangspunt “onze zorg is te kostbaar om te verspillen”. On...

  Lees meer

 • Vitale regio’s, vitale communities

  2015-04-02 14:16:11 / by bebright / category Community

  In de snelheid van veranderingen die op dit moment plaatsvinden, ziet het ene na het andere initiatief in de zorg- en welzijnssector het licht. Maar is dat wat nodig is? Is dat wat toekomstbestendig is? En werken we daarin optimaal samen? Vanuit de behoefte aan een concreet en gezamenlijk beeld van hoe een vitale en leefbare regio er uit ziet, gaat het erom samen een scan te maken van de relevante ontwikkelingen op het gebied van vitaliteit, zorg- en welzijn in de regio. En door vervolgens de...

  Lees meer

 • Krachtig innoveren voor NVZ

  2015-04-02 14:05:38 / by bebright / category Zorg & Welzijn

  Dat was de titel waaronder de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen haar jaarlijkse Invitational voor leden organiseerde. BeBright verzorgde de projectleiding van dit congres; zowel in vorm als in inhoud organiseerden we een vernieuwende ervaring. Op 4 februari 2015 vond in de prachtige futuristische omgeving van Cloud 9 in Tivoli Vredenburg de jaarlijkse Invitational van de NVZ plaats; een congres op uitnodiging voor alle bestuursleden van de lid-ziekenhuizen en belangrijkste stakeholde...

  Lees meer

 • Succesvol congres Diagnose Zorginnovatie krijgt een vervolg in programma voor innovaties in voeding & gezondheid

  2015-04-01 14:14:23 / by bebright / category Diagnose & Publicaties

  Vervolg Diagnose Zorginnovatie

  26 september 2014 was alweer het 2e Diagnose Zorginnovatie congres met inspirerende en gedreven sprekers over eigen ervaringen, keuzes en concrete zorginnovatie voorbeelden. Hierbij is een doorkijk gegeven naar de wijze waarop innovatie plaatsvindt en welke obstakels overwonnen zijn of nog overwonnen moeten worden. Met een succesvol verlopen congres en met het innovatievirus geladen deelnemers kan een vervolg op Diagnose Zorginnovatie niet uitblijven. Daarom zi...

  Lees meer

 • Sociaal Woningvoorraadbeleid in 2030

  2015-04-01 14:08:43 / by bebright / category Wonen

  Van een trage voorraadmarkt naar een flexibele woningmarkt

  Bestaan de redenen nog die er waren toen woning corporaties werden opgericht? Verlies van maatschappelijk vermogen heeft een legitimiteitscrisis veroorzaakt. De doeltreffendheid en doelmatigheid staan ter discussie. “Het moet anders” is een veel gehoorde constatering. Maar op de vraag “hoe” dit vorm te geven blijft het vaak stil. Scenario denken helpt om samen de uitdagingen van bijvoorbeeld de vergrijzing en de stijgende energiekost...

  Lees meer

 • Congres: ‘Alzheimer: The Future of Brain Health’

  2015-04-01 12:09:09 / by bebright / category Nieuws

  BeBright organiseert op 5 juni aanstaande in samenwerking met mede-initiatiefnemers Fred Matser en Alzheimer Nederland het congres “Alzheimer: the future of brain health”. Harvard hoogleraar Rudolph Tanzi, Deepak Chopra en Philip Scheltens zijn enkele van de internationaal gerenommeerde sprekers die in Amsterdam hun vernieuwende en baanbrekende inzichten over de ziekte en behandeling van Alzheimer met u zullen delen. BeBright is als initiatiefnemer van het Diagnose 2025 programma en public...

  Lees meer