• Krachtig innoveren voor NVZ

  2015-04-02 14:05:38 / by bebright / category Zorg & Welzijn

  Dat was de titel waaronder de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen haar jaarlijkse Invitational voor leden organiseerde. BeBright verzorgde de projectleiding van dit congres; zowel in vorm als in inhoud organiseerden we een vernieuwende ervaring. Op 4 februari 2015 vond in de prachtige futuristische omgeving van Cloud 9 in Tivoli Vredenburg de jaarlijkse Invitational van de NVZ plaats; een congres op uitnodiging voor alle bestuursleden van de lid-ziekenhuizen en belangrijkste stakeholde...

  Lees meer

 • Succesvol congres Diagnose Zorginnovatie krijgt een vervolg in programma voor innovaties in voeding & gezondheid

  2015-04-01 14:14:23 / by bebright / category Diagnose & Publicaties

  Vervolg Diagnose Zorginnovatie

  26 september 2014 was alweer het 2e Diagnose Zorginnovatie congres met inspirerende en gedreven sprekers over eigen ervaringen, keuzes en concrete zorginnovatie voorbeelden. Hierbij is een doorkijk gegeven naar de wijze waarop innovatie plaatsvindt en welke obstakels overwonnen zijn of nog overwonnen moeten worden. Met een succesvol verlopen congres en met het innovatievirus geladen deelnemers kan een vervolg op Diagnose Zorginnovatie niet uitblijven. Daarom zi...

  Lees meer

 • Sociaal Woningvoorraadbeleid in 2030

  2015-04-01 14:08:43 / by bebright / category Wonen

  Van een trage voorraadmarkt naar een flexibele woningmarkt

  Bestaan de redenen nog die er waren toen woning corporaties werden opgericht? Verlies van maatschappelijk vermogen heeft een legitimiteitscrisis veroorzaakt. De doeltreffendheid en doelmatigheid staan ter discussie. “Het moet anders” is een veel gehoorde constatering. Maar op de vraag “hoe” dit vorm te geven blijft het vaak stil. Scenario denken helpt om samen de uitdagingen van bijvoorbeeld de vergrijzing en de stijgende energiekost...

  Lees meer

 • Congres: ‘Alzheimer: The Future of Brain Health’

  2015-04-01 12:09:09 / by bebright / category Nieuws

  BeBright organiseert op 5 juni aanstaande in samenwerking met mede-initiatiefnemers Fred Matser en Alzheimer Nederland het congres “Alzheimer: the future of brain health”. Harvard hoogleraar Rudolph Tanzi, Deepak Chopra en Philip Scheltens zijn enkele van de internationaal gerenommeerde sprekers die in Amsterdam hun vernieuwende en baanbrekende inzichten over de ziekte en behandeling van Alzheimer met u zullen delen. BeBright is als initiatiefnemer van het Diagnose 2025 programma en public...

  Lees meer

 • BeterOud: Toekomstvisie en veranderagenda

  2015-04-01 12:07:24 / by bebright / category Nieuws

  (voor wonen, welzijn en zorg voor ouderen in een kwetsbare positie)

  Stel dat ouder worden iets is om naar uit te kijken, een periode in je leven waar de kansen en mogelijkheden eerder toe- dan afnemen. Stel dat je regie houdt over je eigen leven, tot de laatste dag. Dat je ondanks de beperkingen die bij het ouder wordende lijf horen in staat blijft de dingen te doen die het leven de moeite waard maken. Zouden we dan nog steeds over ouder worden en vergrijzing praten alsof het een probleem is...

  Lees meer