• Service Design: transformatie motor in het Sociaal Domein

  2017-04-04 17:18:14 / by bebright / category Innovatie & Businessmodellen

  In alle gemeentelijke plannen over de transformatie van het sociaal domein staat wel iets over de eigen kracht, de eigen regie van de burger. Heel mooi natuurlijk, maar hoe doe je dat nou op een goede manier? Via de methodiek van Design Thinking, door BeBright vertaald naar de eigen methode Social Service Design, duik je in de leefwereld van klanten en ontdek je verrassende inzichten over de vele verschijningsvormen van de eigen kracht van burgers. BeBright heeft samen met de gemeenten Maa...

  Lees meer

 • Inspiratiereis dag #2 en #3: Meer aandacht voor emoties bij transformatie

  2017-02-22 19:36:58 / by Arjo Mans / category Diagnose & Publicaties

  Diagnose Transformatie - Inspiratiereis Met deze oproep start Michael Zaroukian, Chair van de Board of Directors HIMSS North America. Net als in de film Inside Out waar het karakter Joy een dominante rol speelt, is ook in de zorg de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor de positieve toekomstverwachtingen van technologie gedreven innovatie. Beloftes over grote verbeteringen van kwaliteit van zorg, reductie van kosten en een substantiële verbeteringen van cliënt- en patiënttevredenh...

  Lees meer

 • Inspiratiereis dag #1: The Netherlands First

  2017-02-20 22:58:14 / by Arjo Mans / category Diagnose & Publicaties

  America First … The Netherlands Second First

  Zorgtransformatie vraagt samenwerking in ecosystemen, formulering van een eenduidige visie en ambitie, en het afbreken van bestaande- en opbouwen van nieuwe systemen met technologie als enabler. We moesten er lang voor reizen, maar zondag gingen we dan echt van start: onze inspiratiereis in de Verenigde Staten. De eerste dagen brengen we een bezoek aan de HIMSS in Orlando, Florida, de grootste technologie en innovatiebeurs voor de zorg ter we...

  Lees meer

 • Free download Healthcare Enablers 2017

  2017-02-20 18:17:00 / by Arjo Mans / category Diagnose & Publicaties

  21 technological developments in Western healthcare

  ‘Healthcare Enablers 2017’ is part of the programme ‘Diagnosis Transformation’. The most important trends and developments in healthcare are closely monitored in these diagnosis programs, which started with ‘Diagnosis Healthcare Innovation’ in 2012. We are including the technological developments as enablers of change in our current programme ‘Diagnosis Transformation’. A clear picture of all technological developments is an essential in...

  Lees meer

 • Dr. Donald Berwick over de visie Medisch Specialist 2025

  2017-02-17 01:33:20 / by bebright / category Visie ontwikkeling

  Medisch Specialist 2025 is het visiedocument dat onder begeleiding van BeBright is ontwikkeld door de Federatie Medisch Specialisten. Samen met de commissie Medisch Specialist 2025 en de klankbordgroep is de visie vastgesteld, waarin 4 thema’s centraal staan:

  • De unieke patiënt en de moderne medisch specialist
  • Netwerkgeneeskunde
  • Betrokken bij gezondheid en gedrag
  • Voorop in vernieuwing

  Aan de basis van de 4 thema’s ligt het toekomstbeeld voor de curatieve zorg. Waar het verle...

  Lees meer

 • Kracht van de IJmond 2020

  2017-01-18 09:58:10 / by bebright / category Community

  Wonen, werken en recreëren samengaan

  Rabobank IJmond heeft het initiatief genomen om in co-creatie met verschillende stakeholders in haar werkgebied onder de noemer Kracht van de IJmond te werken aan het versterken van de vitaliteit van de gemeenschap. Samen met BeBright is Rabobank IJmond een traject gestart om de sociaal-maatschappelijke uitdagingen en kansen van de regio in kaart te brengen. De aanpak is erop gericht geweest om een community op te bouwen en uit te bouwen en vanuit vanuit ...

  Lees meer

 • Medisch Specialist 2025: visie op de medisch specialistische zorg van de toekomst

  2017-01-17 18:05:02 / by bebright / category Visie ontwikkeling

  Hoe zien medisch specialisten hun rol en positie in de toekomst? Om daar een antwoord op te formuleren heeft de Federatie Medisch Specialisten donderdag 12 januari visiedocument ‘Medisch Specialist 2025’ gepresenteerd dat onder begeleiding van BeBright tot stand gekomen is. Samen met de commissie Medisch Specialist 2025 en de klankbordgroep is de visie ontwikkeld. Huib Cense (voorzitter van de commissie, chirurg en vice voorzitter van de Federatie) overhandigde het visiedocument aan Dianda Ve...

  Lees meer

 • Welke zorg staat Nederland na de verkiezingen te wachten?

  2017-01-17 17:49:45 / by bebright / category Overheid

  Met de jaarwisseling achter de rug, gaat de campagne in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 nu echt beginnen. Een analyse van de standpunten van de politieke partijen over de zorg leidt tot een aantal interessante bevindingen. Zo lijkt de toekomst van het verplichte eigen risico onduidelijk, staat de rol van zorgverzekeraars ter discussie en lijkt er draagvlak voor voorstellen gericht op zorg thuis of dichtbij huis, integrale zorg, preventie en een persoonsgerichte aa...

  Lees meer

 • Column Marco Meerdink: de langdurige zorg in beweging

  2017-01-17 17:42:08 / by bebright / category Zorg & Welzijn

  De langdurige zorg in Nederland is in beweging. Een ordening: De richting (die na de verkiezingen zou kunnen veranderen, afhankelijk van de kleur van het kabinet): zo lang mogelijk onafhankelijk van anderen zijn, liefst in de zelf gekozen thuissituatie (is iets anders dan in het huidige huis), alleen professionele handen inzetten als ‘informele’ handen het niet meer redden, het beste georganiseerd in wijken, buurten en dorpen. De nieuwe definitie van gezondheid (Huber) lijkt geaccepteerd. ...

  Lees meer

 • Integrale bekostiging geboortezorg: vertrouwen in de relatie

  2017-01-17 17:18:17 / by bebright / category Visie ontwikkeling

  Het (verplicht) invoeren van integrale bekostiging in de geboortezorg per 1 januari 2018 is nog niet definitief. Toch is er al een aantal verloskundige samenwerkingsverbanden van start gegaan op basis van integrale afspraken. Als er meer sprake is van samen “willen” werken en minder van “moeten” samenwerken komt er een steviger fundament onder de samenwerking te liggen dat gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Het bouwen van dit vertrouwen vormt een belangrijk element in de aanpak die BeBrig...

  Lees meer