• Food-print Utrecht: een voeding en gezondheidsscan

  2016-10-05 13:59:14 / by bebright / category Financiele dienstverlening

  Gezond leven in een stedelijke leefomgeving is een uitdaging die vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen. In opdracht van en in samenwerking met Rabobank Utrecht heeft BeBright een ‘voeding & gezondheidsscan’ gemaakt van Utrecht, de zogenaamde ‘Food-print Utrecht’. Deze scan vormt de basis voor twee dialoogsessies met ondernemers, onderwijs, overheden en belanghebbenden in de stad. In deze sessies gaan we in oktober in gesprek over de mogelijke innovatieve oplossingen om deze uitdagingen het...

  Lees meer

 • Lean voor zorginstellingen

  2016-10-05 13:56:44 / by bebright / category Innovatie & Businessmodellen

  Zorginstellingen zijn complexe organisaties die streven naar waardering van cliënten/patiënten, doelmatigheid en kwaliteit van zorg. Dit doen zij in een omgeving waarin de kosten continue onder druk staan en zij moeten voldoen aan de eisen van de overheid en zorgverzekeraars. De ‘lean’ filosofie is daarbij zeer bruikbaar voor zorginstellingen. Dit komt door haar vier pijlers: het creëren van waarde voor de cliënt/patiënt, het terugdringen van ‘verspilling’, een continue drive om te verbeteren...

  Lees meer

 • Innoveren? Vergeet de bekostiging niet!

  2016-10-05 13:56:14 / by bebright / category Innovatie & Businessmodellen

  Bij innovatie denken de meeste organisaties aan het vernieuwen van hun producten of diensten (het wat), of aan het vernieuwen van processen (het hoe).  Organisaties die er van dromen om de  ‘Uber’ van de thuiszorg te worden, bijvoorbeeld, of gemeenten die dankzij lean de meest efficiënte gemeente van Nederland willen worden, zonder ‘waste’ en met veel kwaliteit. Vaak wordt hierbij een belangrijk element waar veel kansen liggen voor innovatie over het hoofd gezien. Dat is de bekostigingssystem...

  Lees meer

 • Visie over verpleeghuiszorg 2030 overhandigd aan staatssecretaris Van Rijn

  2016-09-06 16:44:09 / by bebright / category Visie ontwikkeling

  Staatssecretaris Van Rijn (VWS) werkt sinds zijn aantreden in 2012 aan de verbetering van de verpleeghuizen. De bundel “Verpleeghuiszorg 2025” is onderdeel van het door hem opgestarte programma Waardigheid en Trots. Tijdens de opening van het verpleeghuis De Leyhoeve op 29 augustus jongstleden werd het boek door de auteurs aan de staatssecretaris overhandigd. Co-auteurs Philip Idenburg en Michel van Schaik schrijven in de uitgave over hun visie op de toekomst van de verpleeghuiszorg genaam...

  Lees meer

 • Healthcare transformation; van disease naar health management

  2016-07-21 10:38:37 / by bebright / category Visie ontwikkeling

  Bekijk model op volledige grootte

  Need for change

  De Nederlandse gezondheidszorg heeft het laatste decennium een aanzienlijke verandering doorgemaakt en dit zal de komende jaren verder doorzetten. We zien verschillende veranderingen in zorgvraag en -aanbod, technologische ontwikkelingen en aanpassingen in beleid en sturing. Ondanks verwoede én succesvolle pogingen om deze groei te remmen, blijven de collectieve uitgaven groeien, onder andere als gevolg van de vergrijzing en het daaraan gere...

  Lees meer

 • Artikel InGovernment "Gemeenten verkennen toekomst sociaal domein"

  2016-07-14 13:41:29 / by bebright / category Overheid

  "De scenario’s zijn opgebouwd rond 21 kerntrends in het sociaal domein. Hiermee is in kaart gebracht wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn en wat de grootste onzekerheden vormen."

  De keuzes die we vandaag maken, bepalen waar we over vijftien jaar staan. Dit besef is voor grote, internationaal opererende bedrijven reden om zich continu te verdiepen in de veranderingen die zich voltrekken in onze samenleving. We maken beleid vaak op gebeurtenissen uit het verleden of heden, met scenarioplan...

  Lees meer

 • Banking for Food en samenwerking met gemeenten uitgelicht tijdens inspiratieworkshop ‘Versterken vitaliteit in de regio’

  2016-06-28 23:39:07 / by bebright / category Inspiratie

  Dinsdag 21 juni jl. vond de 3e editie van de inspiratieworkshop ‘Versterken vitaliteit in de regio’ plaats. Tijdens deze workshop heeft BeBright haar kennis en ervaringen over het creëren van regionale communities ter versterking van de vitaliteit en innovatiekracht in de regio gedeeld. Met 10 deelnemende lokale Rabobanken zijn we ingegaan op de vraag: Hoe geef je als lokale Rabobank inhoud aan vitaliteit en leefbaarheid zodat dit betekenis geeft aan de coöperatieve opdracht en tegelijkert...

  Lees meer

 • Programma Klinisch Leiderschap beoordeeld met 8,6: Inschrijving tweede cursus geopend

  2016-06-28 23:25:39 / by bebright / category BeBright Academy

  De eerste editie van de cursus werd 28 juni 2016 succesvol afgesloten. De medisch specialisten beoordeelde de cursus met een 8,6. De reacties op het door Philip Idenburg (BeBright) en Carina Hilders (iBMG & Reinier de Graaf Groep) ontwikkelde programma ‘Klinisch Leiderschap’ voor medisch specialisten zijn lovend:

  • “Geweldig om al deze sprekers aanwezig te zien!”
  • “Veel inzicht in mijzelf verkregen, maar ook in de theorie en alle facetten om goed te (blijven) functioneren en problemen ...

  Lees meer

 • 26 projectinnovaties in het Rijk van Nijmegen

  2016-06-28 23:18:07 / by bebright / category Financiele dienstverlening

  BeBright heeft Rabobank Rijk van Nijmegen en de 7 gemeenten uit de regio (Nijmegen, Wijchen, Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Mook en Middelaar) ondersteund bij het versterken van de kracht van het Rijk van Nijmegen. Met een regionale scan, 8 dialoogsessies met inwoners, overheid, onderwijs en ondernemers, een projectagenda en de opbouw van een regionale community heeft BeBright een plan ontworpen om de regio verder te helpen.   Het Rijk van Nijmegen is een gebied met veel potenti...

  Lees meer

 • Roadmap naar een toekomstbestendig sociaal domein

  2016-06-27 13:50:22 / by bebright / category Overheid

  In 6 stappen gemeenten voorbereiden op een (on)voorspelbare toekomst

  Een toekomstbestendig sociaal domein ontstaat niet vanzelf. Dit vraagt om een zelfbewuste rolneming van gemeenten en partners. In zes stappen brengt BeBright de vitaliteit van gemeente, stad of regio in kaart met behulp van feiten, cijfers en beelden. Deze vertalen wij aan de hand van trends en ontwikkelingen in een toekomstbestendige agenda van en voor de stad. De kracht van de aanpak is de samenwerking met inwoners, onder...

  Lees meer