• Zorgbestuurder Marco Meerdink versterkt team BeBright

  2016-11-27 17:00:14 / by bebright / category Nieuws

  Per 1 januari 2017 wordt Marco Meerdink (1958) associate partner van BeBright. Hij zal zich met name gaan bezighouden met strategische en besturingsvraagstukken in de (langdurige) zorg & GGZ. Meerdink studeerde geneeskunde en werkt sinds 1986 in de zorg, als consultant, interimmanager en vanaf 2003 als bestuurder bij onder andere Parnassia Bavo Groep en Espria. Ook was hij 5 jaar bestuurder van corporatie Woonzorg Nederland. Meerdink: “ik verheug mij erop met een groep innovatieve collega’...

  Lees meer

 • Next level of Quantified Self: zelfmonitoring door patiënt

  2016-11-22 13:57:37 / by bebright / category Diagnose & Publicaties

  Met de diagnoseprogramma’s (zoals Diagnose Voeding & Gezondheid en Diagnose Transformatie) brengt BeBright trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg in kaart. Technologische toepassingen kunnen van grote toegevoegde waarde zijn bij het doelmatiger inzetten van zorg en het monitoren van gezondheid. In deze serie blogs delen wij graag inspirerende voorbeelden van veelbelovende toepassingen die wij in onze studies tegenkomen.

  Next level of Quantified Self

  Het bijhouden van beweging, slaap...

  Lees meer

 • Kunstmatige intelligentie veelbelovend voor de gezondheidszorg

  2016-11-14 14:48:33 / by bebright / category Diagnose & Publicaties

  Met de diagnoseprogramma’s (zoals Diagnose Voeding & Gezondheid en Diagnose Transformatie) brengt BeBright trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg in kaart. Technologische toepassingen kunnen van grote toegevoegde waarde zijn bij het doelmatiger inzetten van zorg en het monitoren van gezondheid. In deze serie blogs delen wij graag inspirerende voorbeelden van veelbelovende toepassingen die wij in onze studies tegenkomen.

  Een digitale revolutie in de gezondheidszorg?

  Kunstmatige intel...

  Lees meer

 • Pokémon GO geeft serious gaming enorme boost

  2016-11-08 09:37:52 / by bebright / category Diagnose & Publicaties

  Met de diagnoseprogramma’s (zoals Diagnose Voeding & Gezondheid en Diagnose Transformatie) brengt BeBright trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg in kaart. Technologische toepassingen kunnen van grote toegevoegde waarde zijn bij het doelmatiger inzetten van zorg en het monitoren van gezondheid. In deze serie blogs delen wij graag inspirerende voorbeelden van veelbelovende toepassingen die wij in onze studies tegenkomen.

  Pokémon GO, de mobiele hit van 2016

  Wat begon als een 1 april g...

  Lees meer

 • DNA-modificatie tool CRISPR helpt erfelijke ziekten bestrijden

  2016-11-02 16:56:30 / by bebright / category Diagnose & Publicaties

  Met de diagnoseprogramma’s (zoals Diagnose Voeding & Gezondheid en Diagnose Transformatie) brengt BeBright trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg in kaart. Technologische toepassingen kunnen van grote toegevoegde waarde zijn bij het doelmatiger inzetten van zorg en het monitoren van gezondheid. In deze serie blogs delen wij graag inspirerende voorbeelden van veelbelovende toepassingen die wij in onze studies tegenkomen.

  Doorbraak in DNA-modificatie

  CRISPR (Clustered Regularly Inters...

  Lees meer

 • Vitaliteit van Tilburg in kaart

  2016-11-01 12:09:10 / by romysmith / category Analytics

  Wat is de kenmerkende kracht van Tilburg? En wat zijn de kwetsbaarheden van de stad, de inwoners en de instellingen en bedrijven? En hoe zien die eruit in de toekomst? Om antwoord te bieden op deze vragen ontwikkelde de gemeente Tilburg samen met BeBright een vitaliteitsfoto van de stad. Het brengt de voor Tilburg kenmerkende krachten en kwetsbaarheden in beeld en kijkt aan de hand van de trends naar de toekomst. Trends in de samenleving met een grote impact op het sociaal domein waaronde...

  Lees meer

 • Utrecht is leading the way in terms of healthy city living

  2016-10-20 10:52:32 / by bebright / category Nieuws

  Economic Board of Utrecht (EBU) schreef onlangs voor The New Economy een artikel over 'healthy urban living'. In het artikel vertelt de EBU hoe de stad omgaat met de uitdagingen op het gebied van gezondheid en leefstijl. En hoe Utrecht hierin een voorbeeld kan zijn voor andere steden. Innovatieve ecosystemen in de stad dragen hieraan bij en ook de rol van BeBright wordt benoemd. Lees hieronder de paragraaf over innovatieve ecosystemen.

  Innovative ecosystems

  We are building ecosystems that a...

  Lees meer

 • Start nieuw programma: Diagnose Transformatie, een toolbox voor grensverleggers in de zorg

  2016-10-05 17:57:16 / by bebright / category Diagnose & Publicaties

  Samen met onze strategische partners zijn wij deze zomer gestart met Diagnose Transformatie: een nieuw Diagnoseprogramma als vervolg op Diagnose 2025 en Diagnose Zorginnovatie. Daar waar wij in Diagnose 2025 de uitdagingen van de gezondheidszorg in trends en toekomstscenario’s omschreven, en in Diagnose Zorginnovatie (2013) met ruim 350 belanghebbenden hebben gewerkt aan een innovatieagenda, is het nu tijd voor de volgende stap: van collectieve innovatie naar collectieve implementatie. Met Di...

  Lees meer

 • Food-print Utrecht: een voeding en gezondheidsscan

  2016-10-05 13:59:14 / by bebright / category Community

  Gezond leven in een stedelijke leefomgeving is een uitdaging die vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen. In opdracht van en in samenwerking met Rabobank Utrecht heeft BeBright een ‘voeding & gezondheidsscan’ gemaakt van Utrecht, de zogenaamde ‘Food-print Utrecht’. Deze scan vormt de basis voor twee dialoogsessies met ondernemers, onderwijs, overheden en belanghebbenden in de stad. In deze sessies gaan we in oktober in gesprek over de mogelijke innovatieve oplossingen om deze uitdagingen het...

  Lees meer

 • Lean voor zorginstellingen

  2016-10-05 13:56:44 / by bebright / category Innovatie & Businessmodellen

  Zorginstellingen zijn complexe organisaties die streven naar waardering van cliënten/patiënten, doelmatigheid en kwaliteit van zorg. Dit doen zij in een omgeving waarin de kosten continue onder druk staan en zij moeten voldoen aan de eisen van de overheid en zorgverzekeraars. De ‘lean’ filosofie is daarbij zeer bruikbaar voor zorginstellingen. Dit komt door haar vier pijlers: het creëren van waarde voor de cliënt/patiënt, het terugdringen van ‘verspilling’, een continue drive om te verbeteren...

  Lees meer