Het toekomstbestendig vormgeven van onze zorg vraagt om fundamentele verandering: een transformatie

Gezondheidszorg

Organisaties staan voor de uitdaging om de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van onze zorg op peil te houden. Het toekomstbestendig vormgeven van onze zorg vraagt naast technologie gedreven innovatie van bestaande zorg en processen, om fundamentele verandering: een transformatie. De richting is in veel gevallen duidelijk, de realisatie daarvan is een grote uitdaging.

Wij helpen onze opdrachtgevers met deze transformatie en onderscheiden de volgende thema’s: visie & ambitie, leiderschap, cultuur, innovatie, businessmodellen, samenwerking en bedrijfsinrichting. Constructieve samenwerking met alle betrokken stakeholders is daarbij van groot belang. Aan deze thema’s werken wij voor opdrachtgevers zoals ziekenhuizen, zorgverzekeraars, brancheorganisaties, VVT- en ggz-organisaties.

Wij zijn initiator van de Diagnose programma’s die samen met spelers in het Nederlandse zorglandschap ontwikkeld zijn. In meest recente publicatie Diagnose Transformatie bundelen we inspiratie en tools voor transformatie van de zorg. Daarnaast komen o.a. de toekomstvisies ‘Medisch Specialist 2025’ in opdracht van Federatie Medisch Specialisten en ‘BeterOud’ in opdracht van ZonMw en ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de hand van onze zorg consultants.

Markt Gezondheidszorg-bebright
Enablers_for_change_bebright

Transformatie in de zorg

Om de zorg op een hoog niveau te houden en vruchten te plukken van de technologische mogelijkheden, willen we zorg en ondersteuning zo inrichten dat iedereen deze ontvangt op de gewenste manier. Gezondheidsmanagement staat voorop. Dit betekent zorg waarin het individu centraal staat, maar ook zorg waar een balans is tussen kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid van de zorg en welzijn van zorgverleners.

Actueel

Het laatste nieuws en voorbeelden uit de praktijk van onze projecten in Gezondheidszorg

Een heldere visie maakt de oefentherapie klaar voor 2030

Een heldere visie maakt de oefentherapie klaar voor 2030

In het voorjaar van 2022 nam de VvOCM, Vereniging van Oefentherapeuten, het initiatief voor de ontwikkeling van een visie op de oefentherapie en de oefentherapeut in 2030. De aanleiding was enerzijds de groeiende behoefte van leden om de oefentherapeut als sterk merk...

Nieuwe leergang preventiestrategie voor ziekenhuizen

Nieuwe leergang preventiestrategie voor ziekenhuizen

De leergang ‘Preventiestrategieën in ziekenhuizen’ bestaat uit vijf modules en gaat in op de bouwstenen van een preventiestrategie. De leergang is opgebouwd langs drie pijlers: 1) leefstijl als onderdeel van behandeling, 2) inzet van monitoring en signalering, en 3)...

Congres Wonen en Zorg 18 september 2023. Schrijf je nu in!

Congres Wonen en Zorg 18 september 2023. Schrijf je nu in!

Wonen en zorg; hoe kunnen we - ondanks wetten en praktische bezwaren - projecten realiseren? Dat en meer op het congres Wonen en Zorg op 18 september 2023! De ambities zijn hoog. De opgave is groot. Van jou als bestuurder, beleidsmaker, ontwikkelaar wordt visie...

Wat opdrachtgevers over ons  zeggen

”BeBright heeft ons meegenomen in een zorgvuldig opgebouwd proces, waarin we in een intensieve dialoog met externe stakeholders, andere belanghebbenden én met alle KWF werknemers, ons gebogen hebben over de vraag: hoe ziet het oncologische veld van de toekomst eruit en waar kan KWF haar middelen de komende jaren het meest effectief inzetten? De methodiek van BeBright zorgde dat we met groepen van verschillende grootte en samenstelling konden werken aan een visie met een groot gedeeld draagvlak. De mogelijkheid voor interactie met zowel externe stakeholders, als individuele experts en collega’s vormde daarbij een grote meerwaarde.”

Prof. dr. Fred Falkenburg

Directeur, KWF Kankerbestrijding

“In 2025 behoort de Nederlandse medisch-specialistische zorg aantoonbaar tot de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste zorg ter wereld”

”Dat is de ambitie van de Federatie Medisch Specialisten zoals verwoord in het visiedocument ‘Medisch Specialist 2025’. De begeleiding van Bebright bij de totstandkoming van dit document was inhoudelijk gezien zeer inspirerend en prikkelend en qua ondersteuning van het proces uiterst professioneel en betrouwbaar!”

Dr. Huib Cense

Vice-voorzitter, Federatie Medisch Specialisten

“Als BeBright er was, was er altijd het gevoel dat wij de enige opdrachtgever waren gezien de rust en aandacht die zij boden.”

Jeroen Lambriks

Voorzitter Raad van Bestuur, Fokus Wonen

”BeBright is, mede door hun ruime ervaring in scenario-denken, zeer kundig in het vertalen van trends en ontwikkelingen in de ‘buitenwereld’ naar ZorgSpectrum. Wij hebben geleerd ‘van buiten naar binnen’ te denken.

Ik zou BeBright willen omschrijven als ‘dwarskijkers’, waarbij zij op basis van hun kennis en ervaring een kritische reflectie gaven en scherpte aan hebben gebracht in de discussies over onze droom, strategische koers en de vertaling naar concrete speerpunten en acties. De strategische dagen en de open dialoog met elkaar, waren een verrijking voor ons team. Wij zijn klaar voor de next step!”

Vivian Broex

Bestuurder, ZorgSpectrum

“BeBright was in staat om onze beroepsgroep te toetsen, elementen te doorgronden en te plotten in een veranderende context om zo de paramedische beroepsgroep een plek te geven in de toekomst. Het mooie was dat leden van de beroepsvereniging en stakeholders ook werden meegenomen en de tools geboden, om daadwerkelijk met elkaar in gesprek te gaan om een gedragen visie te ontwikkelen.

Patrick Groenewegen

Bestuursvoorzitter, Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

aan de slag?

Neem contact op! 

Ellis Boerkamp

Ellis Boerkamp

+31 (0)6 53 593539
ellis.boerkamp@bebright.eu