Transformatie van de medisch specialistische zorg

Trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg

De Nederlandse gezondheidszorg heeft het laatste decennium een aanzienlijke transformatie doorgemaakt en dit zal de komende jaren verder doorzetten. Wij zien verschillende veranderingen in zorgvraag en -aanbod, technologische ontwikkelingen en aanpassingen in beleid en sturing. Nederland heeft te maken met een continue stijging van collectieve uitgaven, onder andere als gevolg van de vergrijzing en het daaraan gerelateerde groeiend aantal kwetsbare ouderen en chronische patiënten. Maar ook de veranderende rol van de patiënt als zorgconsument, de groeiende medicatiemogelijkheden en nieuwe perspectieven die geboden worden door ontwikkelingen in de ICT en digitalisering, veranderen het zorglandschap. Nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan waar zorgverleners, zorgaanbieders en andere stakeholders op allerlei manieren met elkaar samenwerken in een soort netwerk-organisatie. Zo beginnen de klassieke grenzen tussen 1e, 2e en 3e lijn te verdwijnen.

Van disease management naar health management

Alle veranderingen laten ons beseffen dat wij niet op dezelfde manier door kunnen gaan en een transformatie van het zorgsysteem onvermijdelijk is. Een transformatie die de Nederlandse gezondheidszorg doelmatiger en effectiever maakt en beter laat aansluiten bij de (veranderende) behoeften van cliënten en patiënten. Belangrijke uitgangspunten zijn ‘patiënt centraal’ en een focus op algeheel welzijn in plaats van enkel afwezigheid van ziekte. Dit laatste vergt een omslag naar een nieuwe visie op gezondheid en leidt uiteindelijk tot een health management systeem, waarin de patiënt of cliënt en diens kwaliteit van leven centraal staan. Deze omslag kan worden gerealiseerd door technologie, de veranderende positie van de patiënt, kennisontwikkeling en uitwisseling tussen zorginstellingen.

Wat is de impact van deze trends en ontwikkelingen op uw organisatie? Op welke manier kunt u mee ontwikkelen om als organisatie toekomstbestendig te blijven in dit snel veranderende zorglandschap?

BeBright heeft zeer uitgebreide kennis van de trends en ontwikkelingen in de curatieve zorg en visie op de consequenties voor de aanbieder, hun strategie en gewenste transformatie.

Onze experts

Medewerkers-thumb_PhilipIdenburg_190x135
Philip J. Idenburg

+31(0)6 53 44 21 94
philip.idenburg@bebright.eu

Medewerkers-thumb_MauritsVerweij_190x135

Maurits Verweij

+31(0)6 10 03 17 60
maurits.verweij@bebright.eu