+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu
BeBright Analytics – basis
Bebright_Analytics

STRATEGIE ONDERBOUWEN MET DATA

In onze veranderende omgeving is een heldere visie, scherpe ambitie en innovatie noodzakelijk om adequaat te kunnen reageren en anticiperen. De druk om snel te kunnen beslissen, handelen en bij te sturen neemt toe. Sterk onderbouwde strategische keuzes maken, is daarbij belangrijk. Een strategie is pas levensvatbaar als de strategische keuzes inhoudelijk zijn onderbouwd, het liefst met data. 

Analyses van interne en externe data

Met BeBright Analytics helpen wij opdrachtgevers bij data-gedreven besluitvorming en besturing. Slimme analyses van interne en externe data combineren wij met kennis van de organisatie en markt. Zo maken wij samen de gewenste toekomstvisie en -strategie tot realiteit. Wij helpen bij het doorrekenen van businessmodellen en scenario’s. Het duiden en monitoren van resultaten en effecten helpt onze opdrachtgevers om voortgang op strategische doelen te bewaken en waar nodig tijdig bij te sturen.  

Vanuit BeBright Analytics ondersteunen wij opdrachtgevers met drie soorten analyses:

Descriptive

 • Regio-analyse
 • Procesanalyse
 • Marktanalyse
 • Financiële analyse
 • Stakeholderanalyse
 • Klant- en medewerkerstevredenheid

Predictive

 • Prognoses
 • Scenario’s
 • Zorgvraagontwikkeling

 

Prescriptive

 • Businesscases
 • Maatschappelijke businesscase (bv. SROI)
 • Zorgpadoptimalisatie
 • (New) product or service design
 • Procesoptimalisatie
 • Outcomemonitoring

 

AAN DE SLAG?

Neem contact op! 

Philip J. Idenburg BeBright

Philip J. Idenburg

+31(0)6 53 44 21 94
philip.idenburg@bebright.eu

Arjo_website_kleur-bebright

Arjo Mans

+31(0)6 53 64 83 29
arjo.mans@bebright.eu

ACTUEEL IN ANALYTICS

De kloof tussen vergrijzing en de arbeidsmarkt in cijfers

De kloof tussen vergrijzing en de arbeidsmarkt in cijfers

In de krant, op TV, en op social media - overal om ons heen zien en horen we het: de Nederlandse samenleving vergrijst. Deze trend heeft grote gevolgen; van een knellende arbeidsmarkt tot een groeiende vraag aan zorg en ondersteuning. De impact van een ouder wordende...