+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu

Ontdek de zes kenmerken van een zorgorganisatie die succesvol datagedreven werkt

We moeten en kunnen zorg anders inrichten. Het sturen op basis van inzichten uit data is een belangrijke basis voor zorgtransformatie. Ook voor leren en verbeteren zijn inzichten uit data essentieel. Data alleen is niet genoeg, er is ook verandering nodig in denken en doen. Wat zijn de zes kenmerken bij zorgorganisaties die succesvol datagedreven werken?

Ons land heeft te maken met een ouder wordende samenleving. Ouderen wonen langer thuis, de zorgvraag wordt steeds complexer en de locatie waar zorg en ondersteuning ontvangen wordt is aan verandering onderhevig. De vergrijzing heeft ook gevolgen voor de manier waarop we zorg organiseren. Er is een groeiend tekort aan zorgmedewerkers, en het ziekteverzuim is nog nooit zo hoog geweest. Zorgorganisaties zullen dus met minder menskracht zowel de gezondheid van een groeiende groep cliënten en patiënten, als het werkplezier van hun medewerkers moeten verbeteren.

De steeds groter wordende mismatch tussen vraag en aanbod van zorg vraagt om een transformatie van hoe we zorg organiseren. Het onlangs gesloten Integraal Zorgakkoord (IZA) legt voor deze transformatie de nadruk op het waarborgen van de toegankelijkheid van kwalitatief goede zorg voor de patiënt en arbeidsbesparende maatregelen zoals het voorkomen van (zwaardere) zorg, coördinatie en samenwerking, digitalisering, en het anders organiseren van zorg op basis van de zorgvraag. Het opschalen van hybride zorg, een combinatie van fysiek en digitaal aangeboden zorg en ondersteuning, is in het IZA ook een belangrijke manier om zorg toegankelijk te houden.

  Datagedreven werken is de basis voor een toekomstbestendige organisatie
  Voor al deze oplossingen speelt technologie een belangrijke faciliterende rol. Het nemen van beslissingen op basis van inzichten uit al deze verschillende databronnen, of datagedreven werken, wordt dan ook steeds belangrijker. Ook voor het sturen op efficiëntere operationele processen vraagt om slim en effectief gebruik van data.

  Een toekomstbestendige zorgorganisatie zal dus aan de slag moeten met datagedreven werken. Data is in zorgorganisaties volop aanwezig, en de mogelijkheden van technologie zijn geen belemmering.

  De grootste opgave voor zorgorganisaties is dan ook het ontwikkelen van duidelijke visie op de rol van data in de organisatie, en het ervoor zorgen dat alle medewerkers bewust zijn van de mogelijkheden en data en technologie slim in kunnen zetten bij hun dagelijkse werk. Alleen dan levert datagedreven werken werkelijk waarde op voor de organisatie, medewerkers en cliënten of patiënten.

  We schetsen zes kenmerken van organisaties die datagedreven werken succesvol hebben vormgegeven:

  1) Er is een duidelijke visie op de rol van data in de organisatie (welk probleem lossen we op), in de vorm van een gedragen datastrategie als onderdeel van de strategische agenda;

  2) Medewerkers zijn bewust van de mogelijkheden en kunnen data en technologie slim inzetten in hun dagelijks werk (‘data literacy);

  3) Data wordt gezien als gedeeld bedrijfsmiddel en is beschikbaar en bruikbaar voor mensen zonder data expertise;

  4) Er is een flexibele data en ICT architectuur om data te verzamelen, analyseren en inzichten te delen;

  5) De organisatie beschikt over de juiste mensen, kennis en processen om gegevens te verzamelen, analyseren en inzichten te delen – passend bij de grootte van de organisatie.

  6) De datagovernance is op orde (juridisch kader, processen en tools).

  Met leren door doen naar datagedreven gaan werken
  De eerste stap die organisaties morgen al kunnen zetten is in kaart brengen hoe ver ze al zijn op elk van de bovenstaande zes kenmerken. Een volgende stap is het ontwikkelen van een datastrategie. Het is voor veel organisaties interessant om leren en doen op alle zes onderwerpen te combineren en snel aan de slag te gaan met een specifieke vraag of project. Concrete eerste resultaten kunnen helpen het enthousiasme voor datagedreven werken in de organisatie verder te stimuleren. Ook wordt op deze manier geleerd welke vervolgstappen het meest zinvol zijn.

  BeBright ondersteunt organisaties die aan de slag willen met datagedreven werken met een bij de organisatie passende aanpak. De waarde voor de organisatie, medewerkers en cliënten/patiënten staat daarbij voorop.

  Zo ondersteunden we Zorginstituut Nederland bij het creëren van een instrument om organisaties te helpen data vindbaar, interoperabel en herbruikbaar te maken volgens de principes van FAIR data. We hebben diverse VVT-instellingen begeleid bij datagedreven werken met goede stuurinformatie. De Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB) verbonden aan GGD-GHOR Nederland hebben wij ondersteund bij het inrichten van stuurinformatie en data gedreven werken ten behoeve van de landelijke coördinatie van bron- en contactonderzoek. En werken we met VZVZ en het Informatieberaad Zorg aan de optimalisatie van gegevensuitwisselingen in de zorg.

  Ben je benieuwd hoe je jouw organisatie klaarstoomt voor de toekomst met datagedreven werken? Wil je weten hoe volwassen jouw organisatie al is op dit onderwerp? Of wil je graag vervolgstappen zetten hierin? Neem contact op met Jiska de Wit of Arjo Mans.

   

  Interessant artikel? Meld je dan hier aan en ontvang elke 2 maanden de BeBright nieuwsbrief.

  Meer weten?

  Neem contact op! 

  Jiska de Wit

  Jiska de Wit

  +31(0)6 24518674
  jiska.dewit@bebright.eu

  adviseur regiescan

  Arjo Mans

  +31(0)6 53648329
  arjo.mans@bebright.eu