Digitale strategie voor ziekenhuizen

Technologie als driver van zorgvernieuwing en -transformatie. Samen ontwikkelen we een gedragen digitale strategie en roadmap voor uw ziekenhuis

De Covid-19 crisis heeft geleid tot een versnelling van de adoptie van technologie en digitalisering. Ziekenhuizen realiseren zich dat ze moeten investeren in digitale zorgvernieuwingen om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg niet alleen in tijden van corona, maar ook naar de toekomst, te kunnen garanderen. Hoewel de meeste ziekenhuizen in hun visie en strategieën stilstaan bij digitalisering, zien we dat steeds meer ziekenhuizen zich realiseren dat een goed uitgewerkte digitale strategie en een innovatie-agenda noodzakelijk zijn. 

Digitalisering in het ziekenhuis

Digitalisering in het ziekenhuis kent veel perspectieven en invalshoeken. Digitaliseren draait bijvoorbeeld om het digitaal (via internet) beschikbaar maken van (papieren) patiëntgegevens en zorgprocessen. Er ontstaan manieren waarop elektronische gegevens kunnen worden opgeslagen en uitgewisseld in EPD’s, patiëntportalen en persoonlijke gezondheidsomgevingen. Daarnaast bieden moderne technologieën ondersteuning in de automatisering van bedrijfsprocessen, zoals elektronisch voorschrijven, OK- & poli-planning.

Het gaat ook over de digitalisering van zorgprocessen binnen- en over de grenzen van het ziekenhuis, bijvoorbeeld met andere zorgverleners en in toenemende mate met de patiënt zelf, wanneer het bijvoorbeeld chronische zorg betreft. Zo komen andere communicatievormen beschikbaar, zoals e-consults, beeldbellen, chatbots en apps en websites. Bovendien komen er steeds meer hulpmiddelen en sensoren om data van de patiënt te verzamelen die mee kunnen wegen in de behandelingskeuze, zelfdiagnostiek, zorgrobots en zelfs chirurgie op afstand. Om te komen tot een gedragen digitaliseringsagenda, zullen al deze perspectieven aan bod moeten komen.

Digitale strategie ziekenhuizen advies

Het creëren van een digitaliseringsagenda in het ziekenhuis

De snelle technologische ontwikkeling transformeert de zorg over de hele breedte. Een goed uitgewerkte digitale strategie en een bijbehorende agenda bieden ziekenhuizen houvast in een snel veranderend speelveld. Het proces om te komen tot een digitale strategie kent vier stappen: Verkennen, Verdiepen, Verbinden & Vertalen. De visie en zorgstrategie van het ziekenhuis vormen vanzelfsprekend de start van het gehele proces.

The Bright Way

 Samen met onze opdrachtgevers verkennen wij de huidige situatie en vertalen wij de visie en zorgstrategie naar een digitale strategie. Deze concretiseren wij naar een agenda voor verandering en wij brengen in kaart wat nodig is voor de realisatie. Wij ondersteunen bij het realiseren van businessplannen en het doorvertalen van de strategie tot op teamniveau. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met interne én externe stakeholders. Een succesvolle strategie is immers het resultaat van co-creatie, een transparant proces waar de eindgebruiker en andere relevante partijen actief met elkaar samenwerken en gebruikmaken van elkaars complementaire inzichten, kennis en vaardigheden om te komen tot oplossingen. Er zijn tal van factoren die bijdragen aan een succesvolle digitale strategie in de zorg. Lees hier over onze vijf aandachtsgebieden.

Waarom Bebright?
BeBright wil een impactvolle bijdrage leveren aan de transformatie van de Nederlandse gezondheidszorg. Onderdeel daarvan is de jaarlijkse gratis publicatie Zorg Enablers: een overzicht van de belangrijkste technologische bewegingen en ontwikkelingen die bijdragen aan een toekomstbestendige zorg.

MEER WETEN?

Neem contact op! 

Philip J. Idenburg

Philip J. Idenburg

+31(0)6 53 44 21 94
philip.idenburg@bebright.eu