De COVID-19 crisis heeft geleid tot een versnelling van de adoptie van technologie en digitalisering. Zorginstellingen realiseren zich dat ze moeten investeren in digitale zorgvernieuwingen en zijn zich bewust dat een goed uitgewerkte digitale strategie en bijbehorende innovatieagenda noodzakelijk is. Hierbij zijn zorginstellingen zich ook steeds meer bewust dat het gaat om het digitaliseren van zorgprocessen binnen én over de grenzen van het ziekenhuis, bijvoorbeeld met andere zorgverleners en in toenemende mate ook (in samenspraak) met de patiënt/cliënt zelf. Wilt u samen met BeBright een gedragen digitale strategie en roadmap voor uw zorginstelling ontwikkelen? 

Digitalisering in de zorginstelling

Digitalisering in de zorginstelling kent veel perspectieven en invalshoeken. Digitaliseren draait bijvoorbeeld om het digitaal (via internet) beschikbaar maken van (papieren) patiëntgegevens en zorgprocessen. Er ontstaan manieren waarop elektronische gegevens kunnen worden opgeslagen en uitgewisseld in EPD’s, patiëntportalen en persoonlijke gezondheidsomgevingen. Of hoe moderne technologieën ondersteuning in de automatisering van bedrijfsprocessen, zoals elektronisch voorschrijven, OK- & poli-planning. Het gaat ook over de digitalisering van zorgprocessen binnen- en over de grenzen van het ziekenhuis, bijvoorbeeld met andere zorgverleners en in toenemende mate ook met de patiënt/cliënt zelf, wanneer het bijvoorbeeld chronische zorg betreft. Zo komen andere communicatievormen beschikbaar, zoals e-consults, beeldbellen, chatbots en apps en websites. En er komen steeds meer hulpmiddelen en sensoren om data van de patiënt/cliënt te verzamelen die mee kunnen wegen in de behandelingskeuze, zelfdiagnostiek, zorgrobots en zelfs chirurgie op afstand. De snelle technologische ontwikkeling transformeert de zorg over de hele breedte. Een goed uitgewerkte digitale strategie en bijbehorende agenda biedt zorginstellingen houvast in een snel veranderend speelveld.  Om te komen tot een gedragen digitaliseringsagenda, zullen de verschillende perspectieven ook aan bod moeten komen. Hierbij is wellicht de grootste uitdaging om de prioriteiten vast te stellen, rekening houdend met de beschikbare innovatie- en ICT-capaciteit van de eigen organisatie. De wensen en mogelijkheden zijn vaak groter dan budgetten, ICT-capaciteit en implementatie kracht.

Het creëren van een digitaliseringsagenda in de zorginstelling

Het proces om te komen tot een digitale strategie kent vier stappen:

  1. Verkennen
  2. Verdiepen
  3. Verbinden
  4. Vertalen

De visie en zorgstrategie van de zorginstelling vormen vanzelfsprekend de start van het gehele proces. digitale strategie adviesbureau

Samen met onze opdrachtgevers verkennen wij de huidige situatie en vertalen wij de visie en zorgstrategie naar een digitale strategie. Deze concretiseren wij naar een agenda voor verandering en wij brengen in kaart wat nodig is voor de realisatie. Wij ondersteunen bij het realiseren van businessplannen en het doorvertalen van de strategie tot op teamniveau. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met interne én externe stakeholders. Een succesvolle strategie is immers het resultaat van co-creatie, een transparant proces waar de eindgebruiker en andere relevante partijen actief met elkaar samenwerken en gebruikmaken van elkaars complementaire inzichten, kennis en vaardigheden om te komen tot oplossingen. Er zijn tal van factoren die bijdragen aan een succesvolle digitale strategie in de zorg. Lees hier over onze vijf aandachtsgebieden.

Waarom BeBright?

BeBright wil een impactvolle bijdrage leveren aan de transformatie van de Nederlandse gezondheidszorg. Onderdeel daarvan is de jaarlijkse publicatie Zorg Enablers: een overzicht van de belangrijkste technologische bewegingen en ontwikkelingen die bijdragen aan een toekomstbestendige zorg. De publicaties zijn gratis beschikbaar via www.zorgenablers.nl. Meer weten over een digitale transformatie of zelf graag digitale stappen zetten? Neem dan contact op met Philip Idenburg of Sjoerd Emonts.