Eind 2020 heeft BeBright het Zorginstituut Nederland ondersteund bij de aftrap van de Digitale ZorgZandBak: van innoveren naar samen transformeren met digitale zorg. Deze aftrap was de start voor een landelijke beweging. Een beweging waarin innovators met systeempartijen en de overheid samen proberen te begrijpen waarom zinvolle digitale zorg vaak toch niet leidt tot transformatie. In de Digitale ZorgZandBak gaan we samen met de betrokken autoriteiten kijken naar manieren om dit te doorbreken en laatste hordes op weg naar zorgtransformatie weg te nemen. BeBright is betrokken bij de opzet en uitwerking van de Digitale ZorgZandBak.

De naam ZorgZandBak is afgeleid van de Sandbox-methode: een praktijkgerichte veranderingsmethode die de condities en ruimte schept om samen te begrijpen, te leren en te veranderen. Deze methode vormt het uitgangspunt voor het verdere proces waarin we met elkaar, vanuit de lerende praktijk, de digitale transformatie in de zorg verder willen brengen. De Digitale ZorgZandBak gaat nadrukkelijk over verbinden, delen en samen werken aan oplossingen. Op dit moment wordt hiervoor een platform ingericht.

De aftrap van de Digitale ZorgZandBak

Samen met het ministerie van VWS, de NZa en Zorginstituut Nederland heeft BeBright een digitale aftrap georganiseerd. Hier gingen innovators uit het hele land, patiënten (ervaringsdeskundigen), het zorgveld, de overheid, zorgautoriteiten en financiers met elkaar in gesprek. De kernvraag was: Wat helpt ons echt? De volgende vragen hebben we gezamenlijk onderzocht:

  • Welke knelpunten ervaren innovators bij opschaling?
  • Welke knelpunten ervaren innovators bij implementatie?
  • Wat en wie hebben innovators nodig om volgende stappen te zetten op weg naar daadwerkelijke implementatie?

Tijdens de bijeenkomst nam Daan Dohmen (Raad RVS, hoogleraar Digitale transformatie in de zorg) ons mee in het belang van de lerende omgeving, waar innoveren en leren van elkaar het geheel verder brengt en deelde Paul Iske (hoogleraar Open innovatie – Instituut voor Briljante Mislukkingen) inzichten met ons vanuit ‘briljante mislukkingen’ en wat er nodig is om duurzaam en consequent anders te gaan werken.

Van analyse naar doen!

Dit jaar (2021) wordt de stap gemaakt van voorbereiden en analyseren naar doen. Aan de hand van concrete innovatievraagstukken gaat het team van de Digitale ZorgZandBak aan de slag om knelpunten op te lossen en stappen te zetten naar succesvolle implementatie. Dit doet het team door bijvoorbeeld te kijken naar vraagstukken rondom bekostiging, kwaliteit van zorg, toegankelijkheid van zorg en rechtmatigheidsvragen.

 

Bekijk de de aftrap van de Digitale ZorgZandBak op 8 december hieronder: