+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu

Digitalisering & Innovatie

Digitaal transformeren is werken aan een toekomstbestendige samenleving

Maatschappelijke vraagstukken zoals de groeiende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt, hybride (passende) en duurzame zorg, registratiedruk en de complexiteit van wet- en regelgeving benadrukken de noodzaak om te veranderen. Deze vraagstukken hebben veel invloed op de continuïteit van alle organisaties. Daarnaast leven we in een digitale samenleving, zijn we vaak online en gaan de ontwikkelingen op digitaal gebied razendsnel. Aanpassen aan en meebewegen met deze veranderende wereld vraagt om te investeren in de kansen die technologie biedt.  

Waar begin je als organisatie? Of is de organisatie al volop in beweging, moet de organisatie bijsturen of zoekt de organisatie naar de volgende stap? Hoe dan nu verder? Met onze ervaring in verschillende branches en digitale expertise ondersteunen en begeleiden wij bij deze veranderopgave. We onderscheiden drie expertisegebieden:

1. Digitale visie en strategie

Een succesvolle digitale transformatie draait niet alleen om het implementeren van nieuwe toepassingen, maar juist om het creëren van organisatiebreed gedragen kijk op hybride zorg. Organisaties realiseren zich steeds meer dat ze moeten investeren in digitale vernieuwingen om de toekomst van de organisatie te kunnen garanderen. Hoewel de meeste organisaties stilstaan bij digitalisering, zien we dat deze transitie niet eenvoudig is zonder een goed uitgewerkte visie, strategie en (regionale) innovatie-agenda. Van ad-hoc digitaliseren naar een heldere digitale visie en strategie die gedragen en geïmplementeerd wordt door de gehele organisatie is een van de grootste uitdagingen bij deze verandering.

Wij ondersteunen aan de hand van een helder proces waarin we samen met alle relevante stakeholders de huidige en gewenste situatie verkennen en deze vertalen naar een digitale strategie, inclusief gedragen agenda voor realisatie en adoptie.

2. Digitaal verandervermogen

De beweging naar digitale zorg is geen eenvoudig veranderproces. Alle medewerkers, de organisatie en haar cliënten/patiënten zijn gewend aan een bepaalde werkwijze. Een heldere en begrijpelijke koers en digitale strategie is randvoorwaardelijk om het digitaal verandervermogen te activeren. Dit vraagt om betrokkenheid van alle stakeholders, sterk leiderschap, samenwerking en draagkracht.

Om het verandervermogen te activeren geeft BeBright inzicht in de huidige en gewenste innovatievolwassenheid van je organisatie met het Innovation Maturity Model. Op basis daarvan ondersteunen we bij een passende innovatiestrategie en veranderstrategie, en verkennen en ontwikkelen we samen slimmere hybride cliënt(zorg)processen. Daarnaast bieden we project- en programmamanagers voor implementatietrajecten voor succesvolle realisatie van verandering. Passende governance en organisatiestructuur zijn essentieel bij digitale veranderingen. Daarom begeleiden wij bij het opzetten van een digitaal besturingsmodel. Samen stap voor stap de verandering aangaan en deze doorzien, doorzetten en doorleven is de juiste weg naar een succesvolle digitale transformatie.

3. Datagedreven organiseren

Doordat organisaties meer en meer digitaal werken neemt de hoeveelheid on- en georganiseerde data snel toe. Gegevens zijn vaak alleen vindbaar in aparte datasets en niet eenvoudig in te zien. Onze inzichtelijke datadashboards kunnen ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Wij ondersteunen daarnaast bij het ontwikkelen van een visie op de rol van data in de organisatie, en zorgen dat alle medewerkers zich bewust zijn van de mogelijkheden van data en technologie in hun dagelijkse werk. Alleen dan levert datagedreven werken zijn waarde. Bij samenwerken in de regio is data-uitwisseling een grote uitdaging omdat interoperabiliteit tussen organisaties te wensen overlaat. Als expert op dit gebied ondersteunen we bij het inrichten van regionale gegevensuitwisseling.

 

 

The Bright way

Wij ondersteunen en begeleiden op strategisch en tactisch niveau bij digitalisatie en innovatie trajecten. Dat doen we aan de hand van een helder proces en in samenwerking met de opdrachtgever. Een succesvolle digitale transformatie draait niet alleen om het implementeren van nieuwe digitale en technologische toepassingen (Zorg Enablers), maar juist om het creëren van een organisatie breed gedragen kijk op hybride zorg. 

 

AAN DE SLAG?

Neem contact op! 

 

 

Sjoerd Emonts

Sjoerd Emonts

+31 (0)6 42 161622
sjoerd.emonts@bebright.eu

Pita van Arkel

Pita van Arkel

+31 (0)6 51365037
pita.vanarkel@bebright.eu

Uitgelicht in digitalisering en innovatie

Positieve Gezondheid in de praktijk: lessen van Zorggroep De Laren

Positieve Gezondheid in de praktijk: lessen van Zorggroep De Laren

Bewoners breien wekelijks samen dekens die het Rode Kruis uitdeelt aan Utrechtse gezinnen die wel wat warmte kunnen gebruiken. Een mooi voorbeeld van Positieve Gezondheid bij Zorggroep De Laren in de praktijk, dat niet alleen anderen helpt, maar ook het welzijn van de...