Het afgelopen jaar heeft BeBright het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) ondersteund bij het herijken van hun strategie voor de komende jaren. Met dank aan de inzet en betrokkenheid van vele interne én externe stakeholders zijn heldere ambities en doelen geformuleerd,...