Een groeiende zorgvraag en schaarste aan zorgaanbod maakt digitaal transformeren noodzakelijk. De coronacrisis heeft de digitalisering van de zorg in een versnelling gebracht. Gevolg hiervan is dat de hoeveelheid data in de zorg snel toeneemt. Hoe kunnen zorgorganisaties die data gebruiken om de kwaliteit van zorg te verbeteren? BeBright besteedt de komende maanden extra aandacht aan het belang van goede gegevensuitwisseling en interoperabiliteit om zorgorganisaties uit de startblokken te helpen.

De digitale droom 

Om de zorg betaalbaar en bemensbaar te houden is de inzet van slimme, schaalbare technologie onmisbaar. Hoe de toekomst er precies uitziet, weet niemand. Maar als we dromen dan zien we een wereld waarin bijvoorbeeld:

  • Eenmaal vastgelegde informatie voor alle relevante partijen in de zorg up-to-date en veilig toegankelijk is;
  • Er optimaal op elkaar afgestemde zorg- en bedrijfsprocessen zijn waarin de patiënt centraal staat;
  • Behoeften van de patiënt plaats- en tijdsonafhankelijk zijn;
  • De patiënt bepaalt wie inzage heeft in zijn of haar persoonlijke gegevens;
  • Er geen onnodige administratieve rompslomp bestaat. Niet voor de patiënt én niet voor zorgprofessionals;
  • Algoritmes ervoor zorgen dat de consument thuis alle persoonlijk (voorspellende) gezondheidsinformatie krijgt om vitaal te blijven en er hierdoor veel zorg wordt voorkomen.

 

Van digitaal dromen naar digitaal zijn 

De coronacrisis heeft geleid tot een versnelling van de adoptie van technologie en digitalisering. De digitale droom wordt daarmee steeds meer werkelijkheid. Maar ‘digitaal zijn’ zijn we nog niet en is ook zeker niet vanzelfsprekend. Zo zijn zorgprocessen, binnen én over de grenzen van de zorgorganisatie, nog lang niet altijd goed op elkaar afgestemd met soms wel calamiteiten tot gevolg. We kennen de voorkeuren van de patiënt vaak niet afdoende, laat staat dat die voorkeuren altijd vanzelf meelopen in keuze van behandelprocessen. Artsen en verpleegkundigen zijn veel tijd kwijt aan onnodige administratieve lasten en het blijkt ingewikkeld om gegevens tussen zorginstellingen (veilig) uit te wisselen. Een digitale organisatie is meer dan een verzameling apps en innovaties (zie ook ‘Vijf aandachtsgebieden voor een succesvolle digitale strategie in de zorg’).   Zorginstellingen, beleidsmakers en brancheorganisaties werken allemaal aan zorg die veel beter gebruik maakt van alle beschikbare digitale mogelijkheden. Het sleutelwoord om stappen te gaan zetten is samenwerking.

 

Wat doet BeBright?

Digitalisering is een belangrijke randvoorwaarde om de noodzakelijke transformatie in de zorg te realiseren. Wij als BeBright besteden de komende maanden extra aandacht aan het belang van goede gegevensuitwisseling (ook wel interoperabiliteit genoemd). Zo ondersteunen we momenteel verschillende zorgaanbieders en andere opdrachtgevers bij de realisatie van hun digitale strategie. En zijn we in gesprek met veel zorgpartijen om de interoperabiliteit in gezamenlijkheid aan te pakken. Onze leerlessen en resultaten delen we graag met u. Zo verschijnt er binnenkort een artikel over het thema ‘interoperabiliteit in de acute zorg’ en een volgend artikel zal gaan over het belang van kwaliteitsregistraties en hoe die zich verhouden tot het thema interoperabiliteit.

 

Meer weten?

Meer weten over een digitale transformatie, interoperabiliteit of zelf graag digitale stappen zetten? Neem dan contact op met:

Jeroen Geelhoed (☏ +31 (0)6 27 08 59 66 ✉ Jeroen.geelhoed@bebright.eu),

Lea Bouwmeester (☏ +31 (0)6 18 30 58 48 ✉ Lea.bouwmeester@bebright.eu) of

Sjoerd Emonts (☏ +31 (0)6 42 16 16 22 ✉ Sjoerd.emonts@bebright.eu).