+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu

De moedige inspanningen en weloverwogen keuzes van het Nederlands Kanker Collectief (NKC) hebben geleid tot 20 doelen op de Nederlandse Kanker Agenda (NKA). Om concrete vooruitgang te kunnen boeken ligt de focus in de komende periode op vijf doelen op het gebied van: roken, bevolkingsonderzoek, zeldzamen/moeilijk te behandelen kankers, late gevolgen en werk&kanker. Bij het ontwikkelen van het plan van aanpak hanteert de NKA een breed perspectief. Want niet alleen de zorgsector kan oplossingen bieden voor de uitdagingen van de toekomst.

Het Nederlands Kanker Collectief
Het Nederlands Kanker Collectief verbindt partijen binnen en buiten de zorg met als gemeenschappelijke missie om de impact van kanker op de maatschappij verminderen. Samen komen we tot de Nederlandse Kanker Agenda (NKA): een ambitieuze visie en resultaatgerichte aanpak die maatschappelijke thema’s adresseert en zicht richt op kanker in de volle breedte.

Wat is er al gebeurd?
In co-creatie met het collectief hebben we op 27 juni de 45 doelen van het NKC besproken en geprioriteerd. Experts beoordeelden de impact en aandacht voor de verschillende doelen. Later op de dag namen bestuurders deze bevindingen mee in hun discussie over aandacht en urgentie. Uiteindelijk werden de 45 doelen teruggebracht tot 20. Om voortuitgang te boeken wordt voor een selectie van 5 doelen een plan van aanpak opgesteld voor de komende periode. Het totaal van 20 doelen blijft van groot belang voor de Nederlandse Kanker Agenda.

Vijf uitgelichte doelen
Bij het prioriteren van doelen, een delicaat proces, werden twee factoren zwaar meegewogen: de impact van de doelen en de winst die er te behalen valt. Uiteindelijk is gekozen voor de volgende vijf uitgelichte doelen:

  • Roken: In 2032 rookt 0% van de kinderen, jongeren en zwangere vrouwen, en niet meer dan 5% van de volwassenen.
  • Bevolkingsonderzoek: In 2032 zijn de bevolkingsonderzoeken meer risico-gebaseerd en is de deelname hieraan verhoogd.
  • Zeldzaam: Er wordt momenteel gewerkt aan het formuleren van een doel rondom zeldzame kankers. Deze is tijdens de bijeenkomst aangescherpt.
  • Late gevolgen: In 2032 is tijdens behandeling en daarna, goede zorg en ondersteuning beschikbaar om de impact van de (late) gevolgen van kanker te voorkomen of te verminderen.
  • Werk en kanker: In 2032 kunnen mensen die leven met of na kanker naar eigen wensen, behoeften en draagkracht werken.

Andere, niet-uitgelichte doelen worden ook opgepakt, maar hiervoor wordt hier op dit moment geen plan van aanpak voor opgesteld door het NKC. Prioriteiten stellen om voortuitgang te boeken, is niet alleen lastig, het vraagt ook om lef en focus. Het collectief heeft de stakeholders uit het veld samengebracht en moedig het grotere belang vooropgesteld, wat een grote stap is. Bijeenkomst over het opstellen van de aanpak van deze vijf doelen
De bijeenkomst op 5 september stond in het teken van de vijf doelen. Samen met meer dan 100 betrokken partijen, zoals patiëntenverenigingen, zorgaanbieders, kennisinstituten, zorgverzekeraars, overheid, ziekenhuizen, en andere organisaties binnen zorg en ondersteuning, hebben we besproken en beoordeeld hoe we de gestelde doelen kunnen bereiken. Zonder uit het oog te verliezen wat er op dit moment al gebeurt. De cruciale en prikkelende vraag die we stelden was: ‘Waarom is het nog niet gelukt?’ Dit resulteerde in heldere inzichten over het probleem dat we met elkaar willen oplossen, en de nodige aanpak.

Wat gaan we nu nog doen?
De Nederlandse Kanker Agenda is dynamisch en wordt continue aangepast op basis van de laatste ontwikkelingen. Zodra een van de huidige uitgelichte doelen is gerealiseerd, wordt een van de andere doelen uitgelicht. De komende periode werken we aan de eerste versie van de NKA, inclusief een aanpak voor de uitgelichte doelen. Dit wordt gelanceerd op 27 november 2023.

De beweging van het Nederlands Kanker Collectief is gestart en gezamenlijk werken we verder aan de Nederlandse Kanker Agenda die eind november 2023 gepresenteerd zal worden.

Meer weten over het Nederlands Kanker Collectief? Lees verder op www.nederlandskankercollectief.nl of neem contact op met Petra Zoer.

Interessant artikel? Meld je dan hier aan en ontvang elke 2 maanden de BeBright nieuwsbrief.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op! 

Philip J. Idenburg BeBright

Petra Zoer

+31(0)6 29038115
petra.zoer@bebright.eu