De afgelopen negen maanden heeft BeBright de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) ondersteund bij het ontwikkelen van de Visie op de diëtiek en de diëtist in 2030. Al snel werd duidelijk dat onder de profileringswens van de diëtisten een fors positioneringsvraagstuk lag. Met de betrokkenheid van honderden diëtisten, stakeholders en een speciaal in het leven geroepen visiecommissie zijn ferme keuzes gemaakt en is de gewenste identiteit en positie in het landschap van zorg en welzijn bepaald. Diëtisten zijn een impactvolle en trotse beroepsgroep.  Goede voeding en de complexe relatie tussen mens en voeding staat centraal in het vak; diëtetiek maakt bij veel aandoeningen het verschil en gepersonaliseerde dieetbehandeling is een belangrijk onderdeel van een medische behandeling. Diëtisten kunnen de zorgkosten verlagen via substitutie en zorggerelateerde preventie. Ook zijn ze kernspelers bij universele preventie.

 

Proces

Om los te komen van bestaande denkbeelden en overtuigingen hebben honderden diëtisten en stakeholders aan de hand van een ‘trendboek’ en ‘nieuwsuitzendingen uit 2030’ nagedacht over wat er de komende jaren afkomt op de diëtetiek en tot welke toekomstbeelden dit kan leiden. Op basis van deze toekomstbeelden zijn de elementen van de visie bepaald. De visie bestaat uit een visie op de diëtetiek in 2030 en een visie op de diëtist in 2030, beschreven in zeven rollen. Onderstaande figuur geeft de stappen weer van het visietraject.

Visie op de diëtetiek in 2030

Diëtetiek is gebaseerd op wetenschappelijke kennis, ‘evidence-based practice’ en ‘practice-based evidence’ over het consumeren van voeding, het functioneren van het menselijk lichaam en de psychologie van gedragsverandering. Diëtetiek gaat vanuit deze drie invalshoeken uit van een optimale voedingsstatus voor ieder mens als de basis voor een gezond leven. Vaak is het nodig mensen te ondersteunen in het bereiken van een optimale voedingsstatus door een gepersonaliseerd dieetadvies, begeleiding en coaching. Dat is het vak van de diëtist als paramedicus. Bij veel aandoeningen kan een dieetbehandeling het verschil maken bij genezing, herstel en kwaliteit van leven van een patiënt/cliënt. Daarnaast kunnen mensen worden ondersteund in het verbeteren van hun leefstijl door preventief beleid, programma’s, preventieakkoorden, voedingsmiddelen, voorlichting of een gezonde leefomgeving. Dat is het vak van de diëtist als voedingskundige in de maatschappij. Zo dragen diëtisten, als paramedicus én als voedingskundige bij aan gezond ouder worden en het vergroten van de kwaliteit van leven.

 

 

Visie op de diëtist in 2030

De komende tien jaar kent veel uitdagingen voor de diëtist. Zo zal de vraag naar diëtetiek toenemen en zal de relatie van de diëtist met de patiënt/cliënt meer gericht zijn op ‘samen beslissen’. De samenwerking over de lijnen en domeinen zal toenemen. Zorg zal kostenefficiënt geleverd dienen te worden. Er komt meer aandacht voor universele preventie en het belang van publieke gezondheid neemt toe. Het vak zal inhoudelijk verrijkt worden met nieuwe kennis en er zullen veel nieuwe innovaties op de markt komen vanuit de zorg en het bedrijfsleven. In het visiedocument wordt beschreven welke zichtbare identiteit de leden van de NVD willen hebben in 2030 aan de hand van zeven rollen.

 

 

Diëtetiek draagt aantoonbaar bij aan het verlagen van de zorgkosten

Het voorkomen van complicaties, minder medicatie, kortere hersteltijd, minder ligdagen, het voorkomen of goed kunnen doormaken van behandelingen, minder klachten, minder bezoeken aan een arts, verlagen van valincidenten, hogere kwaliteit van leven; allemaal voorbeelden van effecten van een behandeling door de diëtist. Vaak gebeurt dit in samenwerking met artsen, welzijnswerkers, paramedici en verpleegkundigen. Bovengenoemde voorbeelden verlagen zorgkosten. Diëtisten en andere paramedici vormen het hart van bewegingen als Passende zorg, de Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP), Zinnige zorg, Preventie en Leefstijlgeneeskunde. Zij vormen de verbinding tussen arts en patiënt/cliënt, het sociaal domein en zijn leefomgeving, ze werken in wijken en dorpen en hebben de benodigde vak-, medische en psychologische kennis. Paramedici, diëtisten zijn de preventiespecialisten van Nederland!

 

Voor ieder mens een optimale voedingsstatus als basis voor welzijn en kwaliteit van leven

De diëtisten gaan voor een optimale voedingsstatus voor ieder mens. Er is veel werk te verrichten, want het realiseren van deze visie vraagt om grote veranderingen in een wereld die volop in beweging is. Met deze richting en stip op de horizon zullen de diëtisten niet verdwalen.

 

Ben je benieuwd naar de gehele visie?

Je kunt ‘m hier lezen. Heb je vragen over deze visie of interesse in een visietraject? Neem dan contact op met Irene Mommers